Nascholingsagenda
« terug naar het zoekresultaat

COPD Caspir Basis Module 1 t/m 5 - inventarisatie wachtlijst


Daar wij al veel Basis Caspir scholingen hebben aangeboden is de vraag beperkt. Het is een uitgebreide scholing die wij inkopen bij de CAHAG en wordt gegeven door onze kaderarts Astma en COPD samen met Longarts en Longfunctieanalist, werkzaam in het Reinier de Graaf of het Franciscus Gasthuis & Vlietland. Om deze cursus te starten hebben we een groep van ongeveer 18 deelnemers nodig om uit de kosten te komen. Afgelopen jaar (2022/2023) hebben wij de scholing georganiseerd. Het zal daarom niet eerder dan 2024 zijn voordat we een serie gaan starten. In de tussenliggende tijd houden wij een overzicht bij met geïnteresseerden. Zodra deze redelijk gevuld is, gaan we de scholing weer opnemen in het programma. Als u dit wenst zullen we u op de wachtlijst plaatsen. Stuur een mail naar nascholing@zel.nl

Het is goed om te weten over de mogelijkheid de scholing elders te volgen, via deze

kunt u zien waar en wanneer er een caspir scholing start en of deze toegankelijk is voor derde.

Caspir module 1  t/m 5
Doelgroep: Huisarts en praktijkondersteuners uit praktijken waar spirometrieën in eigen beheer worden uitgevoerd.
Ledenprijs: Wij moeten wegens hoge inkoop en uitvoeringskosten een tarief vragen van €450,- per persoon

Wat kunt u van deze scholing verwachten:

De cursus is opgebouwd uit een aantal aparte modules.

Module 1
Thuis bestuderen van module 1 via toegestuurde inlogcode (1 uur)
Deze e-learningmodule gaat over de basisbeginselen van het uitvoeren en beoordelen van spirometrie in de huisartsenpraktijk.

Module 2  Locatie ZEL nascholingruimte Naaldwijk.
Vanaf 17.30 uur inloop met buffet. Start scholing 18.00 uur tot ongeveer 21.30 uur. Avond nascholing (3 uur)
Programma: Achtergrond longfysiologie, uitvoering spirometrie volgens ATS/ERS richtlijn 2005, inhoud NHG-PraktijkWijzer 2008 over spirometrie, organisatie spirometrie, keuze apparaat, onderhoud en kwaliteitscontroles, start interpretatie. Accreditatie: 3 punten

Module 3
Meekijken in een regionaal longfunctie laboratorium (2 uur)
De uitvoerder en beoordelaar kijken mee bij 5 longfunctietests bij regulier ingeplande patiënten in een longfunctielaboratorium in regio. Drie verschillen / overeenkomsten te noteren in uitvoering spirometrie en drie tests samen interpreteren.
Hierover hebben wij afspraken gemaakt met het Reinier de Graaf en het Franciscus Gasthuis & Vlietland. U dient hiervoor zelf een afspraak te maken, na de eerste bijeenkomst. Hoe een afspraak te maken hoort u op de eerste lesavond. Belangrijk is dat dit stagebezoek heeft plaatsgevonden voor de start van module 5.
Accreditatie 2 punten

Module 4
In de praktijk verzamelen van een portfolio met eigen spirometrie. (ongeveer 3 tot 6 uur)
Deze dient vóór aanvang module 5 te worden ingeleverd.
Accreditatie 1 punt

Module 5  Locatie ZEL nascholingsruimte Naaldwijk.
Vanaf 17.30 uur inloop met buffet. Start scholing 18.00 uur tot ongeveer  21.30 uur
Bespreken inhoud portfolio van deelnemer, casusbespreking, praktijkexamen en afsluitende eindtoets.
Accreditatie 3 punten

Belangrijk is dat u beide avonden kan komen.
Er zijn al veel mensen door ons geschoold, de kans is groot dat de praktijkondersteuner wel geschoold is maar de huisarts nog niet (of andersom) Daar het een duo scholing is (ha samen met poh) kan het zijn dat indien u alleen komt u gekoppeld wordt aan iemand van de andere beroepsgroep. Het is uiteraard niet de bedoeling dat mensen deze scholing voor de tweede keer moeten volgen.

Accreditatie en Certificaat (verloopt beide via de CAHAG)
De accreditatie geldt voor huisartsen, verpleegkundig specialisten (VSR), praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen (NVvPO en V&VN). Het toekennen van accreditatiepunten vindt plaats per module. Het CASPIR certificaat wordt alleen uitgereikt als de deelnemer module 1 tot en met 5 heeft gevolgd.Doelgroep:BasisartsHuisartsHuisarts hidhaHuisarts waarnemerPraktijkondersteunerVerpleegkundig specialist

Locatie

Onbekend

Ledenprijs

€ 450,00

Niet-ledenprijs

€ 750,00

Voor ZEL nascholingen bestaan diverse financieringsstromen en daardoor verschillende tarieven. Klik op deze link voor informatie.

Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl