Zelfmanagement

Mede door de toenemende  druk op de zorg en de veranderde kijk op gezondheid (positieve gezondheid) en zorg (persoonsgerichte zorg), wordt zelfmanagement van de patiënt steeds belangrijker. Vooral bij mensen met chronische aandoeningen en mensen met lichte psychische klachten kunnen digitale middelen helpen meer grip op hun gezondheid te krijgen of te houden.  

Hierdoor is er tijdens het consult meer ruimte voor een goed gesprek met de patiënt en kan de beschikbare tijd binnen de praktijk effectiever ingezet worden.

Digitale middelen kunnen op verschillende gebieden ondersteunen bij zelfmanagement: 

 • Interactie en zorg dichtbij:
  Een korte vraag over een klacht of medicatiegebruik via een e-consult kan ervoor zorgen dat de patiënt direct weet hoe het beste te handelen. 
 • Consultvoorbereiding:
  Onder andere door het invullen van een vragenlijst gaat de patiënt voorbereid naar een consult. De vragenlijst kan hierbij als startpunt gebruikt worden voor het gesprek tijdens het consult. Lees ervaringen hiermee van huisartsenpraktijk Nieuw Delft in dit artikel. 
 • Informatie en educatie:
  Via digitale middelen, zoals Thuisarts.nl, behandelplatforms en verschillende apps kan een patiënt zelf, in de eigen omgeving, informatie (na)lezen of luisteren.
  In samenwerking met POH GGZ in de regio is een document samengesteld met tips voor het effectief inzetten van behandelplatforms. 
 • Monitoren gezondheid:
  Door op regelmatige basis gezondheidswaarden te monitoren, kan iemand met een chronische aandoening meer grip krijgen op zijn of haar gezondheid. 

ZEL ondersteunt praktijken bij het implementeren van een digitaal middel om het zelfmanagement van patiënten te vergroten. Dit doen wij onder andere met de GPGZ module. 

Wilt u meer inzicht in de applicaties en/of platforms in de regio in de eerste lijn die van toegevoegde waarde kunnen zijn? ZEL heeft deze in beeld. Ook bieden wij waar nodig ondersteuning om deze middelen zo optimaal mogelijk in te zetten in het zorgproces.  

Downloads en links

Hieronder vindt u een overzicht van alle documenten en links van deze pagina:


Wat vond je van deze pagina?

Gerelateerd Nieuws