Werkgroep Praktijkmanagement

Werkgroep Praktijkmanagement


Aanleiding

De praktijkmanagers zijn een in aantal groeiende en actieve groep in de regio. Er bleek al een tijd binnen deze groep grote behoefte te zijn aan contact met elkaar, het delen van kennis en het opdoen van nieuwe kennis. Met een drietal praktijkmanagers is een werkgroep gevormd, die in samenwerking met ZEL een aanbod ontwikkelt om in deze behoefte te voorzien. ZEL en de praktijkmanagers hebben een overlappende doelstelling namelijk:

 

Het optimaal ondersteunen van huisartsenpraktijken, zodat zorgverleners zich kunnen richten op het primaire proces van patiëntenzorg.  

 

Doel van de werkgroep

De werkgroep wil graag samen met jou en alle andere praktijkmanagers (maar ook anderen die belast zijn met praktijkmanagement) in de regio nauwer met elkaar samenwerken en elkaar  meer betrekken bij ons werk en bij ZEL. Dit door elkaar te ondersteunen en verder te helpen, onder andere door scholingen en het creëren van een netwerk.  

De werkgroep faciliteert jou en al je collega’s door: 

  • verbinding tot stand te brengen: in de regio verbinding tussen praktijkmanagers door het creëren en onderhouden van een netwerk van praktijkmanagers. Ze stimuleert deelname, het delen van kennis en het gebruikmaken van het netwerk.  
  • te informeren,
  • deskundigheidsbevordering en intervisie te organiseren, en
  • advies/adviezen over de ontwikkeling en implementatie van de functie van praktijkmanager in de huisartsenpraktijk. De werkgroepleden stellen hun ervaringsdeskundigheid (pro) actief beschikbaar voor jou en de regio en in het bijzonder voor startende praktijkmanagers.  

 

Aanbod

De werkgroep zet zich in voor het positioneren en het profileren van jouw functie bij de huisartsorganisaties(*) in de regio. Dit doet zij o.a. door het ondersteuningsaanbod in te delen conform de 5 competenties van de praktijkmanager, zoals opgenomen in het functie- en competentieprofiel voor de praktijkmanager in de huisartsenzorg (april 2018), klik hier voor het profiel.

Deze competenties van de praktijkmanager staan ook in de gekleurde ballen (zie de afbeelding).

Illustratie: Yvonne Tekent.

Klik hier om het volledige plaatje met alle links te openen.

Of lees hier de competenties zoals uitgebeeld in de ballen in de illustratie:

Lees hier de informatie achter de bordjes:

 

 

 

 

 

 

 

 Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389
Fax: 0174-631 818

Email: secretariaat@zel.nl