VG VIPP

VG VIPP


Het zorglandschap ontwikkelt zich razendsnel. Een belangrijk terugkerend thema is digitalisering in de zorg, ook binnen de vrijgevestigde GGZ-sector. Programmabureau VG VIPP biedt ondersteuning (bijvoorbeeld als vraagbaak voor professionals, door het begeleiden van leveranciers en informeren van professionals) bij een aantal digitaliseringstrends, zodat u optimaal voorbereid bent. Ook heeft het programmabureau informatiekaarten gemaakt die laten zien hoe u als vrijgevestigde GGZ-professional optimaal met een EPD werkt en wat VG VIPP voor patiënten betekent.

 

De VG VIPP regeling
Om de vrijgevestigde GGZ-sector te ondersteunen bij het veilig uitwisselen van gegevens tussen GGZ-professionals en patiënten, stelt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een subsidie beschikbaar. Deze VG VIPP regeling zorgt er enerzijds voor dat softwareleveranciers van EPD’s de benodigde aanpassingen in hun software kunnen maken. Anderzijds ondersteunt de regeling vrijgevestigde GGZ-professionals bij deze digitale transformatie.

 

Wat bieden programmabureau VG VIPP en ZEL u?
Het programmabureau VG VIPP organiseert vanaf 2021 diverse activiteiten om vrijgevestigde GGZ-professionals te informeren over digitale gegevensuitwisseling en de gevolgen voor hen en voor patiënten.

Vanuit ZEL ondersteunen projectleider Erwin Bretscher en uw collega Marleen Heijsteeg u hierin waar mogelijk. Heeft u vragen over het proces of de regeling in het algemeen dan kunt u contact met hen opnemen via: ebretscher@zel.nl of mheijsteeg@zel.nl.

Recent heeft ZEL een eerste informatieavond over deze regeling gehouden. U vindt de presentatie van deze avond via deze link. Tijdens deze avond werden de deelnemers bijgepraat over de regeling en konden zij vragen stellen. Één van de vragen die gesteld werd, was: “Wat wordt er precies gedeeld met patiënten?” Klik hier voor het antwoord op deze vraag.

 

Kostenvergoeding
VWS werkt op dit moment aan een kostenvergoeding voor vrijgevestigde GGZ-professionals. Zodra hier informatie over is, melden wij dat op deze webpagina.

 

PGO en DVZA
Patiënten zullen het dossier via een door hen zelfgekozen PGO op kunnen gaan vragen bij u.
Meer informatie over de PGO’s vindt u in deze presentatie.
Om de informatie met uw patiënten te kunnen delen, is het noodzakelijk dat u als praktijk en zorgverlener te vinden bent op de adreslijst (ZAL).

Om te zorgen dat u op de ZALlijst komt te staan, dient u:

  • een overeenkomst te tekenen met een DVZA leverancier. U ontvangt daarvoor een verzoek van uw leverancier. De DVZA leverancier verzorgt de technische ontsluiting naar een PGO.
  • de ZAL naam die u ontvangt, goed te keuren. Van de voorgestelde naam kan slechts in zeer uitzonderlijke gevallen afgeweken worden, daar de benamingen landelijk zijn vastgesteld voor alle zorgverleners.
  • de aansluitkosten op de DVZA te betalen. De betalingsmethode verschilt per leverancier; bij de één betaalt u direct en bij de andere eens per jaar.

Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Klik hier voor veelgestelde vragen over de regeling.Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl