Versterken bedrijfsvoering praktijk

Visie, strategie & programma


Het versterken van de bedrijfsvoering in de praktijk

De bedrijfsvoering in de (huisartsen)praktijk vraagt in toenemende mate tijd en specifieke expertise van de praktijkhouder. Er zijn meer medewerkers, het kwaliteitsbeleid heeft een prominente rol, de digitalisering doet zijn intrede in de eerstelijns praktijk, maar ook de contacten en afspraken met externe partijen zoals gemeenten en thuiszorg nemen door de complexiteit in de zorgverlening toe.

ZEL heeft na enkele ondersteuningsverzoeken over verschillende onderwerpen op dit gebied een voorstel op de HV ZEL besproken. Naar aanleiding daarvan is in 2019 een programma opgezet als onderdeel van de dienstverlening van ZEL.

 

Visie

Door ondersteuning te bieden aan medewerkers met management taken beogen we hen beter toe te rusten om de managementtaken goed uit voeren zodat de zorgverleners zich kunnen richten op het primaire proces van patiëntenzorg.

 

Strategie

Om deze ondersteuning te realiseren zetten we in op scholingen voor praktijkmanagers en praktijkhouders op het gebied van bedrijfsvoering, het delen van kennis op het gebied van praktijkmanagement en de functie praktijkmanager, het opzetten van een regionaal netwerk praktijkmanagement, praktische ondersteuning bij praktijkaccreditering, het opzetten van zowel een regionale flexpool voor tijdelijk personeel als het plaatsen van vacatures voor vervanging, ondersteuning bij praktijkstart huisarts.

 

Programma

Het programma waarmee ZEL de praktijken ondersteuning biedt bij hun dagelijkse praktijkvoering.

 • Ondersteuning praktijkmanagement
  We geven de ondersteuning vorm door een werkgroep met praktijkmanagers. Scholingen, het regionaal netwerk praktijkmanagement en informatie die wordt ontwikkeld, is toegankelijk voor iedereen met managementtaken in een eerstelijns praktijk (meer informatie).
 • Ondersteuning bij NHG-praktijkaccreditering
  NPA praktijkaccreditering is door Kring WSD gekozen als methode om de kwaliteit van huisartsenzorg in onze regio te borgen. Dankzij een overeenkomst tussen ZEL en NPA kunnen huisartsen in de regio hun praktijk met korting accrediteren en gebruik maken van het ondersteuningsprogramma van ZEL (meer informatie).
 • Inkoopvoordeel
  ZEL werkt samen met InkoopXL, die een actueel aanbod van benodigde middelen tegen gunstige prijs en leveringsvoorwaarden onderhandelt voor de eerste lijn (meer informatie).
 • Flexpool voor doktersassistentes
  ZEL en mijnassistente.com werken samen om de vraag naar en aanbod van assistentes in de regio WSD eenvoudig(er) bij elkaar te brengen (meer informatie).
 • Vacatures: op uw verzoek zorgt ZEL voor publicatie van uw vacatures op onze vacaturepagina. Daarnaast vindt u hier tips & trucs voor de werving van uw (nieuwe) medewerkers. Als extra dienst kunnen wij uw vacatures ook (gratis) publiceren op Zorgenwelzijnplein. Hier staan vacatures voor de brede eerste lijn in de regio. Klik hier voor de vacaturepagina.


Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl