COPD – protocol

COPD - protocol


In 2020 is de NHG standaard COPD vernieuwd. Om ons zorgprotocol zo actueel mogelijk te houden zullen we voortaan werken met links naar andere websites, voor informatie die generiek is. Regionale afspraken zullen wel op onze eigen website vermeld worden. 

De basis van het regionale protocol is nog steeds op de ZEL website te vinden. We werken nu met links naar de meest recente informatie op o.a.: de CAHAG website, pallialine, de NHG website en de website van het longfonds. 

Klik hier voor de nascholingsagenda van ZEL voor het meest actuele aanbod op het gebied van scholing. 

Op- en aanmerkingen kunt u doorgeven aan het secretariaat van ZEL. Dit kan per e-mail naar secretariaat@zel.nl of telefonisch via 0174-210440. Bij vragen over zorgverlening kunt u direct contact leggen met de kaderhuisartsen en kaderverpleegkundige van ZEL. Contactgegevens vindt u op deze pagina. 

 

Disclaimer

Voor alle hierna volgende adviezen en schema’s geldt dat het algemene richtlijnen zijn die voor individuele patiënten anders kunnen uitvallen. ZEL is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onterechte toepassing.

 

Informatie over COVID-19 en COPD/Astma

Door de COVID-19 pandemie is het lastiger om de COPD/Astmazorg in de huisartspraktijk goed vorm te geven. Om mensen met COPD/Astma toch de noodzakelijke zorg te bieden, heeft de CAHAG een standpunt opgesteld hoe hiermee omgegaan dient te worden. Zie hiervoor de pagina ‘CAHAG-standpunt astma/COPD-zorg en spirometrie in de huisartsenpraktijk (06 okt)’.

Bij vragen over zorgverlening tijdens de COVID-19 pandemie kunt u direct contact leggen met de kaderhuisartsen en kaderverpleegkundige van ZEL. Contactgegevens vindt u op deze pagina.

 

Inhoudsopgave

 1. ZEL Regionaal Zorgprotocol COPD
 2. Opstarten COPD begeleiding in de praktijk 
 3. Diagnostisch traject 
 4. Traject nieuwe COPD patiënt
 5. Therapeutische mogelijkheden  
 6. Transmurale afspraken COPD 
 7. Registratie  
 8. Basisvoorwaarden 

 

1. ZEL Regionaal Zorgprotocol COPD


2. Opstarten COPD begeleiding in de praktijk


3. Diagnostisch traject 

 • Diagnostiek zoals o.a.: 
  • Anamnese 
  • Lichamelijk onderzoek 
  • Aanvullend onderzoek 
  • Diagnose 

 

4. Traject nieuwe COPD patiënt 

De diagnose COPD is nu gesteld. Hieronder volgt een advies hoe het verdere traject er uit zou moeten zien. 


5. Therapeutische mogelijkheden  

Niet medicamenteuze behandeling:

Medicamenteuze behandeling:

Begeleiding palliatieve zorg bij COPD: 


6. Transmurale afspraken COPD 

 1. Afspraken huisartsen – longartsen
 2. Afspraken met fysiotherapeuten
 3. Afspraken met diëtisten
 4. Afspraken met longverpleegkundigen
 5. Afspraken met logopedisten 


7. Registratie  

Er dient een uniforme registratie te zijn voor externe kwaliteitscontrole. Klik hier voor het monitoringsformulier waar u ziet welke items geregistreerd moeten worden (de niet-verplichte codes alleen indien van toepassing). 

Indien gebruik wordt gemaakt van de ziektelastmeter, hoeven geen aanvullende indicatoren geregistreerd te worden. 

Voor de NHG (InEen) indicatoren wordt verwezen naar deze website. 


8. Basisvoorwaarden   Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl