Praktische informatie

Regio informatie: ZEL


Uiteraard kunt u op onze website veel informatie vinden over wat wij doen. Déze pagina is echter speciaal bedoeld om huisartsen die ons nog niet kennen, de belangrijkste zaken te vertellen.

Graag maken wij nader kennis met u om u eventueel meer te kunnen vertellen. U kunt daarvoor dit contactformulier invullen, dan nemen wij contact met u op.

 

Wat doet ZEL

ZEL is een non-profit advies- en ondersteuningsbureau voor de eerste lijn in de regio Nieuwe Waterweg Noord (NWN) en Delfland, Westland, Oostland (DWO). Wij ondersteunen eerstelijns zorgverleners bij het bieden van geïntegreerde persoonsgerichte zorg. Zo helpen wij hen afspraken te maken over de samenwerking rond patiënten met elkaar én met ziekenhuizen, gemeenten en verpleeghuizen. In dit kader en op verzoek organiseren we onder andere nascholingen en bieden we ICT ondersteuning.

 

Wat kan ZEL voor u betekenen

ZEL biedt u brede ondersteuning op het gebied van samenwerken met andere zorgverleners en zorginstellingen. Bijvoorbeeld met gemeenten, ziekenhuizen, de GGZ of met andere eerstelijns zorgverleners in uw wijk. Ook voor de onderwerpen Persoonsgerichte Zorg, Chronische Zorg, ouderenzorg, kindermishandeling en ICT kunt u bij ons terecht. Voor overige onderwerpen kunnen wij u verwijzen naar de juiste regionale organisatie.

Daarnaast hebben wij een breed aanbod nascholingen. Zo bieden wij bijvoorbeeld in opdracht van de Huisartsen Coöperatie Westland Schieland Delfland (HC WSD) een nascholingsabonnement voor huisartsen en hun ondersteunend personeel aan. Hier vallen onder andere de één en tweedaagse nascholing voor huisartsen onder.

 

Praktische informatie

Wij bieden over veel onderwerpen praktische informatie. Zoals bijvoorbeeld protocollen en samenwerkingsafspraken. Een kleine selectie inclusief contactpersonen die u direct kunt benaderen:

 

Zorgpaden en Geïntegreerde Persoonsgerichte Zorg (GPGZ)
Wilt u deelnemen aan een zorgpad voor DM, COPD, HVZ en/of ouderenzorg of aan de GPGZ of wilt u meer weten? Informatie over de basisvoorwaarden voor de zorgpaden en voor geïntegreerde persoonsgerichte zorg vindt u hier. Tevens staan hier de mogelijkheden van ZEL benoemd om u te ondersteunen bij het werken met de zorgpaden en GPGZ.

Contactpersoon: Robin Lok, rlok@zel.nl of 0174-210 447

 

Gemeenten
Waarvoor kunt u in uw gemeente het wijk ondersteuningsteam inzetten en wat zijn de contactgegevens? Hier vindt u de afspraken en contactgegevens per gemeente.

Ook werkt ZEL samen met huisartsen en gemeenten aan een betere samenwerking. Afspraken die onderling worden gemaakt, worden gecommuniceerd via de HAweb groep ‘Huisarts en gemeente kring WSD’. U kunt hier een LHV/NHG account aanvragen of toegang krijgen als gast.

Contactpersoon: Yvonne Schoenmakers, yschoenmakers@zel.nl, 0174-615064
 

ICT
Heeft u vragen over uw HIS, registeren, dataveiligheid of andere ICT vraagstukken? Hier staan diverse handleidingen, formulieren, instructies etc. voor declaratie, registratie, ZorgMail, Siilo, Regioviewer, uw HIS etc.

Contactpersoon: Sandy Vermeij, ict@zel.nl of 0174-615062

 

Nascholingen
Wilt u nascholen of zoekt u nascholingen voor uw ondersteunende personeel? ZEL biedt een breed scala aan nascholingen. Wij bieden in opdracht van de Huisartsen Coöperatie Westland Schieland Delfland (HC WSD) een nascholingsabonnement voor huisartsen en hun ondersteunend personeel aan. Het actuele aanbod vindt u in de nascholingsagenda.

Informatie over de scholingen voor waarnemers en huisartsen in dienst vindt u hier.
Tevens bieden wij scholingen aan voor deelnemers aan de zorgpaden en in het kader van Fonds Achterstands Wijken.

Contactpersonen:
Jacqueline Rolfes, jrolfes@zel.nl of 0174-615069
Jaqueline Mesman, jmesman@zel.nl of 0174-210449

 

Kindermishandeling
De kans is groot dat u met daders of slachtoffers van kindermishandeling in aanraking komt. Dan is het goed te weten welke stappen u kunt nemen, wie u kunt benaderen en hoe u dit doet. ZEL informeert u over de protocollen en biedt scholingen, tevens is er een kaderarts en een aandachtsfunctionaris actief die u kunnen adviseren. Klik hier voor een overzicht van de contactgegevens rondom kindermishandeling in de regio en klik hier voor meer informatie.

Contactpersoon: Irma Martis, imartis@zel.nl of 0174-210441

 

Ouderenzorg
Steeds meer ouderen blijven langer thuis wonen, waardoor er andere en complexere vragen gesteld worden aan u als huisarts. ZEL biedt u en uw POH diverse tools om de zorg voor kwetsbare ouderen te optimaliseren. Deze vindt u in deze handreiking. Ook zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt over dementie, reanimatie in regio DWO en valpreventie in regio NWN. Ook kunt u bij complexe vraagstukken een specialist ouderengeneeskunde consulteren.

Contactpersoon: Marianne Pruijssers, mpruijssers@zel.nl of 0174-615068.

 

GGZ
Er zijn afspraken gemaakt tussen huisartspraktijken, GGZ Delfland, verslavingszorg en de regionale coöperatie van vrijgevestigde psychologen Psyzorg Hoflanden, om de geïntegreerde GGZ-zorg voor mensen met psychosociale, psychische en psychiatrische problematiek te versterken. U leest alle afspraken in deze handreiking.

Daarnaast zijn er vier GGZ-kaderartsen beschikbaar voor consultatie. Als u als huisarts of als uw POH-GGZ vragen heeft over een patiënt met psychische problemen, dan kunt u direct contact opnemen met één van de kaderartsen. Op onze website vindt u alle contactgegevens.

Ook voor uw POH-GGZ wordt veel gedaan. Zo hebben wij een nascholingsaanbod, organiseren wij bijeenkomsten specifiek voor POH-GGZ en ondersteunen wij bij het opzetten van intervisie.

Contactpersoon: Daniëlle Vissers, dvissers@zel.nl of 0174-615066

 

Fonds Achterstandswijken (FAW)
Is uw praktijk gevestigd in een achterstandswijk? Speciaal voor praktijken in achterstandswijken zijn vanuit het Fonds Achterstandswijken diverse praktische diensten en activiteiten opgezet ter ondersteuning. . Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gratis tolkdienst, toolkit, werkplan en praktijkfolder over laaggeletterdheid. Klik hier voor meer informatie.

Contactpersoon: Irma Martis, imartis@zel.nl of 0174-210441

 

Contact

Heeft u vragen over bovenstaande onderwerpen of kunnen wij u ergens anders bij helpen? Wij staan voor u klaar! U kunt ons bereiken via onderstaande gegevens.