Praktische informatie

Acute Dienst bij crisiszorg


Huisartsen in de regio Westland, Schieland en Delfland worden ondersteund door de ‘Acute Dienst’ van Careyn. Patiënten die met spoed in een verpleeghuis of een verzorgingshuis opgenomen moeten worden of direct thuis- of respijtzorg nodig hebben, kunnen door de huisarts aangemeld worden. Dit geldt voor alle patiënten, ook als patiënten niet bekend zijn bij Careyn. De Acute Dienst onderzoekt vervolgens de mogelijkheden. Deze aanpak is ontstaan door samenwerking van Zorgkantoor DSW, verschillende gemeenten in de regio, Zorgorganisatie Careyn en Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL).

 

Hoe bereikt u de Acute Dienst?

Huisartsen in de regio Westland, Schieland en Delfland, kunnen de Acute Dienst tijdens en na kantooruren (24 uur per dag) benaderen via telefoonnummer 088-123 99 82. Klik hier voor de folder met meer informatie.

 

Werkwijze

De Acute Dienst ondersteunt huisartsen bij spoedopnames in een verpleeg- of verzorgingshuis van volwassenen zonder vastgestelde verstandelijke beperking en/of psychiatrische stoornis.

  • Huisarts belt Acute Dienst voor een crisis situatie
  • Acute Dienst en huisarts bespreken de situatie
  • Acute Dienst onderzoekt de mogelijkheden en beoordeelt welke zorg noodzakelijk is, namelijk: plaatsing van de patiënt in een intramurale voorziening, patiënt blijft thuis met de inzet van (meer) thuiszorg
  • In geval van opname gaat de Acute Dienst op zoek naar een plek in de regio

 

Evaluatie na 1 jaar Acute Dienst

Bijna een jaar na de invoering van de Acute dienst hebben DSW en ZEL het gebruik van deze crisisdienst geëvalueerd. Hiervoor heeft DSW de cijfers aangeleverd en heeft ZEL via het regionale bulletin navraag gedaan bij huisartsen. De uitkomsten daarvan zijn positief. Het aantal patiënten dat door huisartsen is aangemeld, bleef gedurende het jaar stijgen. Huisartsen weten de Acute Dienst dan ook goed vinden.

 

Aantal beoordeelde crisissituaties
In de periode januari – oktober 2016 heeft de crisisdienst 414 aanmeldingen gehad. Bij al deze meldingen heeft de Dienst vastgesteld voor welke (crisis) zorg de patiënten in aanmerking kwamen. Ondanks een voorzichtige start in januari (24 crisissituaties) bleef het aantal aanvragen gedurende het jaar toenemen met een piek in oktober (61 crisissituaties). Opvallend is de maand april waarin huisartsen ‘slechts’ 33x een beroep deden op de crisisdienst. Dat is een daling van 19 patiënten ten opzichte van de maand er voor. Ook in juli en augustus is de crisisdienst minder benaderd voor crisissituaties.

AantalPatientenCrisisdienst

Definitie van patienten in deze tabel: volwassenen zonder vastgestelde verstandelijke beperking en/of psychiatrische stoornis in spoedsituaties/waarbij sprake is van niet uitstelbare zorg.

 

Hoe ervaren huisartsen hun contact met de Acute Dienst?
Uit de evaluatie is gebleken dat huisartsen over het algemeen tevreden zijn over de Acute Dienst. Een reactie: ‘Mijn ervaringen met de crisisdienst van Careyn zijn zeer positief. Ten eerste gaat, na een wat haperend begin de eerste maand, het doorverbinden met of terug bellen door de Acute Dienst snel en soepel’.

De huisarts zegt verder dat hij uitstekend te woord wordt gestaan, dat er naar zijn verhaal wordt geluisterd en dat de crisisdienst meedenkt over een oplossing. ‘4 Van de 5 keer is het dit jaar gelukt een patiënt opgenomen te krijgen zonder eindeloos bellen. Het zoeken van de juiste plek werd van mij overgenomen wat mij enorm heeft ontlast’.

Uiteraard zijn er ook verbeterpunten: ‘1 keer is het niet gelukt een patiënt opgenomen te krijgen. De instellingen weigerden dat omdat er nog onvoldoende thuiszorg was ingezet’.

En een andere praktijk: ‘Over het algemeen werkt het goed. Er is alleen onduidelijkheid over wie de crisisdienst moet bellen als zowel de huisarts als de thuiszorg beide op de crisislocatie zijn. Voorheen was het de thuiszorg die de verdere afhandeling naar de crisisdienst deed’.

 

Hoe ervaart de Acute Dienst het contact met de huisartsen?
Een wijkverpleegkundige van Careyn die de telefoon van de Acute Dienst bemant en zo de huisartsen ondersteunt met spoedopnames zegt: ‘De redenen voor een spoedopname zijn veelzijdig: een patiënt is gevallen of heeft iets gebroken en kan niet meer voor zichzelf zorgen, een dementerende gaat achteruit, of de mantelzorger is overbelast. De huisarts geeft aan ons de indicatiestelling door en zorgt voor een goede medische overdracht. Wij gaan vervolgens op zoek naar een tijdelijke opnameplek/bed of extra thuiszorg. We merken dat de huisartsen het fijn vinden dat deze taak hen uit handen wordt genomen.’

Heeft u vragen of opmerkingen over de Acute Dienst van Careyn? Neem dan contact op met IMartis@zel.nl.