Praktische informatie

Acute Dienst bij crisiszorg


Huisartsen in de regio Westland, Schieland en Delfland worden ondersteund door de ‘Acute Dienst’ van Careyn. Patiënten die met spoed in een verpleeghuis of een verzorgingshuis opgenomen moeten worden of direct thuis- of respijtzorg nodig hebben, kunnen door de huisarts aangemeld worden. Dit geldt voor alle patiënten, ook als patiënten niet bekend zijn bij Careyn. De Acute Dienst onderzoekt vervolgens de mogelijkheden. Deze aanpak is ontstaan door samenwerking van Zorgkantoor DSW, verschillende gemeenten in de regio, Zorgorganisatie Careyn en Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL).

 

Hoe bereikt u de Acute Dienst?

Huisartsen kunnen de Acute Dienst tijdens en na kantooruren (24 uur per dag) benaderen via telefoonnummer 088-123 99 82. Lees hier het volledige protocol crisiszorg V&V.

 

Werkwijze

De Acute Dienst ondersteunt huisartsen bij spoedopnames in een verpleeg- of verzorgingshuis van volwassenen zonder vastgestelde verstandelijke beperking en/of psychiatrische stoornis.

  1. Huisarts belt Acute Dienst voor een crisis situatie
  2. Acute Dienst en huisarts bespreken mondeling beknopt de situatie, de persoonsgegevens en informatie over de thuissituatie
  3. Huisarts levert via secure mail aan crisisregeling@careyn.nl de noodzakelijke gegevens over de relevante somatische en psychische problematiek aan bij de Acute Dienst via dit formulier
  4. Acute Dienst onderzoekt de mogelijkheden en beoordeelt welke zorg noodzakelijk is, namelijk: plaatsing van de patiënt in een intramurale voorziening óf patiënt blijft thuis met de inzet van (meer) thuiszorg
  5. In geval van opname gaat de Acute Dienst op zoek naar een plek in de regio en levert hierbij direct de somatische en psychische problematiek aan bij de aanbieder**
  6. Acute Dienst informeert de huisarts over de gevonden plek

*de werkgroep bestaat uit een triagist acute dienst, specialist ouderengeneeskunde, zorgbemiddelaar, kaderhuisarts, DSW en ZEL

**In geval dat patiënt wordt opgenomen bij Pieter van Foreest dient de huisarts de verwijzing via zorgdomein te versturen.

 

Verbeterde werkwijze per 1 mei 2019

Op basis van casuïstiek van huisartsen en de evaluatie door de werkgroep acute zorg* zijn bovenstaande nieuwe afspraken gemaakt over de wijze van aanmelden van patiënten bij de Acute Dienst van Careyn. De belangrijkste verandering is dat de huisarts per 1 mei 2019 bij aanmelding van de patiënt alle relevante somatische en psychische problematiek van de patiënt digitaal zal aanleveren Acute Dienst.

Alle VVT aanbieders zullen vervolgens met deze gegevens gaan werken. Hierdoor is het makkelijker voor een specialist ouderengeneeskunde om te beoordelen of de patiënt in de betreffende instelling op het juiste bed terecht kan en hoeft de huisarts geen extra formulieren in te vullen.

Lees hier het volledige protocol crisiszorg V&V.

 

Koppeling formulier aan uw HIS

In stap 3 wordt verwezen naar het formulier waarin de relevante somatische en psychische problematiek opgenomen wordt en vervolgens door de huisarts via zorgmail aan de acute dienst wordt verstuurd. U kunt dit formulier als voorbeeldbrief opnemen in uw HIS. Hier leest u de toelichting per aanbieder.

 

Wachtlijstadvies en zorgbemiddeling

Is er geen sprake van een crisis, maar is er wel in zorg in de thuissituatie nodig? Lukt het vanwege capaciteitsprobemen bij aanbieders niet om dit te regelen? In deze situaties kunt u een beroep doen op DSW of de eigen verzekeraar van de patiënt:

  • Voor patiënten met een WLZ indicatie kunt u een beroep doen op Zorgbemiddeling voor het zoeken van wijkverpleging en/of opname. Zorgbemiddeling is te bereiken via zorgregistratie@dsw.nl of 010 – 24 22 745.
  • Voor patiënten die wijkverpleging vanuit de ZVW nodig hebben én bij DSW verzekerd zijn, kunt u een beroep doen op wachtlijstadvies. Zij zijn bereikbaar via  wachtlijstadvies@dsw.nl of 010 – 24 66 466.
    Zijn patiënten niet bij DSW verzekerd en hebben ze wijkverpleging vanuit de ZVW nodig, dan kunt u het via hun eigen zorgverzekering proberen.

 

Contact

Wilt u meer weten over de acute dienst? Neem dan contact op met Marianne Pruijssers, projectleider: mpruijssers@zel.nl / 0174 615068.