Instrumenten en links

Instrumenten en links


Gespreksinstrumenten

Wilt u op een andere wijze in gesprek gaan met uw patiënt? Dan kunt u gebruik maken van diverse gespreksinstrumenten. Hieronder staan er enkele. Bij de keuze voor een instrument is het van belang om te kijken of deze aansluit bij de patiënt én of deze ook prettig werkt voor u.

In het stappenplan gezamenlijke besluitvorming kunt u lezen hoe u met de patiënt tot gezamenlijke besluitvorming komt.

1. Gespreksinstrument Positieve Gezondheid – Machteld Huber 
Dit gespreksinstrument wordt ook wel ‘het spinnenweb’ genoemd. Met dit instrument kunt u samen met de patiënt zes aandachtsgebieden scoren. Vervolgens kan de patiënt kiezen op welk gebied hij/zij veranderingen wil aanbrengen en samen met u kijken wat ervoor nodig is om dat te realiseren. Dit instrument kan ook voorafgaand aan het consult door de patiënt worden ingevuld. Klik hier voor gebruikers informatie over het spinnenweb voor de patiënt. Voor Informatie over het gebruik van het spinnenweb voor u als zorgverlener, klikt u hier.
Voor mensen die moeite hebben met (begrijpend) lezen en andere geïnteresseerden, is er een eenvoudige tool. Klik hier om de digitale of papieren versie te downloaden.

2. Zelfmanagement-baas-eigen-gezondheid patiëntenkaart – Vilans
Deze gesprekskaart met foto’s is geschikt voor patiënten met een chronische ziekte of beperking in combinatie met lagere gezondheidsvaardigheden, cognitieve problemen en laag geletterdheid. Tijdens het consult kan de patiënt aanwijzen over welke aandachtsgebieden hij/zij het wil hebben. De gesprekskaart kan door de patiënt ook gebruikt worden ter voorbereiding op het consult.

3. Wat er toe doet – Harteraad
Met de 4 eenvoudige stappen van ‘Wat er toe doet’ kunnen patiënten bepalen wat er voor hen belangrijk is in het leven, welk doel ze hierbij hebben en wat ze nodig hebben om dit te kunnen bereiken. Dit instrument kan ook voorafgaand aan het consult door de patiënt worden ingevuld. Klik op www.watertoedoet.info voor de digitale versie, de link in de titel van deze alinea verwijst naar de printbare versie.

4. Folder 3 goede vragen – Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten
Uw patiënt stelt ‘3 goede vragen’. Hiermee komen de verschillende mogelijkheden voor de patiënt aan het licht, worden de voor- en nadelen én de consequenties van die mogelijkheden besproken. Dit instrument kan ook voorafgaand aan het consult door de patiënt worden ingevuld.

5. ‘Waar wilt u het over hebben?’ – Pharos, GGD Gelderland Zuid en Vilans                               
Deze gesprekskaart met (getekende) afbeeldingen is vooral geschikt voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Op de kaart staan diverse gespreksthema’s afgebeeld zoals voeding, beweging, geld, slapen en stress.

Tijdens het consult kunt u de kaart op verschillende momenten gebruiken. Bijvoorbeeld aan het begin van het consult om samen met de patiënt te bepalen wat op dat moment prioriteit heeft of ‘waar wilt u het over hebben?’.

U kunt de kaart ook aan het eind van het consult gebruiken om te bespreken  welke onderwerpen er verder nog zijn die op dat moment belangrijk zijn, maar nog niet in het consult ter sprake zijn gekomen en een volgende keer aan de orde kunnen komen.
Klik hier om de gratis gesprekskaart te downloaden.

6. Stappenplan gezamenlijke besluitvorming 
Dit is een cyclisch stappenplan om samen met de patiënt te komen tot gezamenlijke besluitvorming. Het plan beschrijft de  4 stappen waarin u als zorgverlener met uw patiënt kunt komen tot doelen en afspraken. De stappen zijn:  (1) Agenda bepalen, (2) Exploreren, (3) Keuzeproces toelichten en (4) Uitvoeren.

7. De Z-scan
Bent u als zorgverlener of als team voldoende gericht op zelfredzaamheid en zelfmanagement? Zijn er voor u als individu of als team verbeterpunten in de ondersteuning van zelfmanagement? Om hier achter te komen is er de zogenaamde ‘Z-scan’: zelfdiagnose zelfmanagementondersteuning.

De Z-scan is een uitgebreide vragenlijst waarmee u uzelf en de zorgorganisatie evalueert. Het resultaat van de scan is een spinnenwebdiagram dat aanknopingspunten biedt om ondersteuning van zelfmanagement in de eigen praktijk te verbeteren.

Bron: Inleiding Z-scan en Ineen

8. De organisatiescan persoonsgerichte zorg
Om te achterhalen of uw eigen organisatie voldoet aan de randvoorwaarden voor het leveren van goede persoonsgerichte zorg kunt u deze scan doen. De scan op organisatieniveau is gebaseerd op de elementen van het Huis van persoonsgerichte zorg. De scan heeft als doel om bij te dragen aan implementatie (-bereidheid) van persoonsgerichte zorg in de organisatie.

Bron: Inleiding organisatiescan en Ineen

 

9. Mijn gesprek met mijn zorgverlener – NDF

Op verzoek van het veld heeft de NDF, een generieke versie gemaakt van “Mijn diabetes jaargesprek”. Deze gesprekstool is inzetbaar voor mensen met co- en multimorbiditeit of andere chronische aandoeningen. Met name: oudere patiënten met comorbide aandoeningen, mensen met COPD, astma, hart- en vaataandoeningen, nierfalen of reuma.

10. Toolboxen

 

Links

Via deze links komt u op websites met veel informatie over Persoonsgerichte Zorg:Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl