Richtlijn HASP-Paramedici

Richtlijn HASP-Paramedici


De beroepsverenigingen van de fysiotherapeuten, huidtherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en diëtisten hebben samen met de LHV en NHG het initiatief genomen om de bestaande richtlijnen voor informatie-uitwisseling van iedere beroepsgroep tot een gezamenlijke richtlijn te maken. Dit heeft geleid tot de Richtlijn Informatie-uitwisseling tussen arts en paramedicus (Richtlijn HASP-paramedicus),

Op de website van het NHG vindt u meer informatie over de richtlijn. Hier is ook een link naar de HASP viewer. In deze online tool vindt u een overzicht van de afgesproken berichten vanuit de richtlijn (zowel in tekst als in PDF). 

 Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl