Richtlijnen paramedici

Richtlijnen paramedici


De beroepsgroepen van de fysiotherapeuten, huidtherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en diëtisten hebben samen met de LHV en NHG het initiatief genomen om de bestaande richtlijnen van iedere beroepsgroep tot een gezamenlijke richtlijn te maken. Deze nieuwe richtlijn zit in de laatste fase van goedkeuren voordat deze gepubliceerd kan worden.

Om te voldoen aan de richtlijn ontwikkelt ZorgDomein formats (Ander woord) die de verwijzing en informatie overdracht vereenvoudigen. ZEL, LHV en ZorgDomein zijn de pilot Richtlijn HASP-paramedici gestart waarin de uitwerking van de richtlijn wordt getest. Mocht blijken dat er aanpassing nodig is, dan zal dit door ZorgDomein worden opgepakt alvorens de richtlijn landelijke gepubliceerd kan worden. In de ZEL regio draaien drie groepen de pilot die 2 november 2020 is gestart en eindigt op 1 februari 2021.

Deze pagina is in ontwikkeling en wordt regelmatig aangevuld.Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389
Fax: 0174-631 818

Email: secretariaat@zel.nl