Richtlijnen paramedici

Richtlijnen paramedici


De beroepsgroepen van de fysiotherapeuten, huidtherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en diëtisten hebben samen met de LHV en NHG het initiatief genomen om de bestaande richtlijnen van iedere beroepsgroep tot een gezamenlijke richtlijn te maken. Deze nieuwe richtlijn zit in de laatste fase van goedkeuren voordat deze gepubliceerd kan worden.

Om te voldoen aan de richtlijn paramedici ontwikkelt ZorgDomein sjablonen die de verwijzing naar en de informatie overdracht tussen zorgverleners vereenvoudigen. Vanuit de pilot is een enquête onder de deelnemers uitgezet om te zorgen dat de sjablonen zoveel mogelijk aansluiten bij de behoefte van zorgverleners. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze enquête en nieuwe inzichten is ZorgDomein voortdurend bezig met het aanpassen van de ontwikkelde sjablonen. 

Begin juli zullen de aangepast sjablonen landelijk door ZorgDomein via hun kanalen worden verspreid. 

 

Pilot Richtlijn HASP-paramedici
De richtlijn HASP-paramedici is afgeleid van de richtlijn informatie-uitwisseling huisarts en specialist (HASP) die al jaren wordt toegepast. ZEL, NHG en ZorgDomein zijn in november 2020 de pilot Richtlijn HASP-paramedici gestart waarin de uitwerking van de richtlijn wordt getest. In de ZEL regio (DWO en NWN) heeft deze pilot van 2 november 2020 tot 1 februari 2021 gedraaid in drie groepen. Aan de pilot hebben 15 huisartsen en 25 paramedici uit de regio meegedaan. De voorwaarde om deel te kunnen nemen was dat de deelnemers beschikten over een ZorgDomein aansluiting. Enkele deelnemers hebben ervoor gekozen om ZorgDomein voor deze pilot aan te schaffen, aangezien zij de intentie al hadden maar een echte noodzaak nog ontbrak.

De eind enquête voor de pilot is gedaan en de resultaten worden geanalyseerd. Deze zullen, in overleg met de NHG en alle beroepsgroepen gepubliceerd worden.

Op de pagina van de NHG over de richtlijn staat een link naar de HASP viewer. In deze viewer vindt u een overzicht van de afgesproken berichten vanuit de richtlijn (zowel in tekst als in PDF). 

Deze pagina is in ontwikkeling en wordt regelmatig aangevuld.Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389
Fax: 0174-631 818

Email: secretariaat@zel.nl