PGO

PGO


Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een app of website waarin een patiënt informatie over zijn of haar gezondheid bij meerdere zorgverleners kan beheren. Daarmee kunnen patiënten hun medische gegevens bekijken en gegevens toevoegen. Elke burger kan een PGO kiezen die bij hem of haar past. 

 

Informatie over PGO’s 

PGO’s moeten een MedMij label hebben. Dit label geeft de garantie dat de uitwisseling van gegevens tussen uw EPD en het PGO en het opslaan van deze gegevens in het PGO veilig en op een goede manier gebeurt. U heeft als zorgverlener de keuze om functionaliteiten zoals zelfmetingen of online afspraken beschikbaar te stellen voor uw patiënten. 

 

PGO’s zijn nieuw en nog volop in ontwikkeling. Heeft u vragen over de werking en praktische toepassing van een PGO?  Kijk dan naar onderstaande veelgestelde vragen en de antwoorden: 

Meer informatie over PGO’s en de ontwikkelingen, vindt u op de landelijke PGO informatiepagina: www.pgo.nl. Via dit voorbeeld-PGO (website) kunt u zien hoe een PGO er voor de patiënt uit kan zien en wat in het PGO mogelijk is.
In de Digitale Zorggids vinden patiënten uitleg over en ondersteuning bij het kiezen voor een PGO.  

 

Uitwisseling gegevens via een DVZA

Patiënten kunnen hun dossier via een door hen zelfgekozen PGO opvragen bij uw praktijk. Om de informatie met uw patiënten te kunnen delen, heeft uw EPD-leverancier een aansluiting op een zogeheten DienstVerlener ZorgAanbieder (DVZA) nodig. Deze DVZA verzorgt de technische ontsluiting van gegevens tussen uw EPD en een PGO. Voor ontsluiting van data via het PGO is het noodzakelijk dat u als praktijk en zorgverlener te vinden bent op de zorgaanbiederslijst (ZAL). 

 

De DVZA zorgt dus voor de technische mogelijkheid om uit te wisselen, maar dit betekent niet dat u als zorgverlener direct verplicht bent om alle PGO-functionaliteiten aan te bieden. U kunt ervoor kiezen om gefaseerd te starten met het PGO. 

 

Welk PGO moet ik adviseren? 

De patiënt kiest zelf voor een PGO dat bij hem of haar past. Daarom kunnen wij (ZEL of huisarts) (voorlopig) geen advies geven. Om een goede keuze te maken, kunnen patiënten het beste de keuzehulp in de Digitale Zorggids raadplegen. De gegevensuitwisseling met uw EPD verloopt bij alle PGO’s met een MedMij label op dezelfde manier.  

 

Hoe kan ZEL mij helpen? 

ZEL houdt de belangrijkste ontwikkelingen in de gaten en informeert u via de ZEL communicatiekanalen wanneer er vervolgacties vanuit uw praktijk nodig zijn. Heeft u nog vragen rondom het PGO, dan kunnen wij u persoonlijk adviseren en ondersteunen. U kunt contact met ons opnemen via ict@zel.nl. Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl