Over ZEL

Zorgpad HVZ


 • Wat is het verschil tussen primaire en secundaire preventie in de HVZ keten als het gaat om een verwijzing naar de diëtiste?

  Voor verwijzing naar de diëtiste in de ketenzorg HVZ bestaat er een verschil tussen de primaire en de secundaire preventie. Secundaire preventie dient duidelijk vermeld te worden op de verwijzing, bijvoorbeeld door middel van de opmerking ‘keten HVZ of secundaire preventie’.

  Primaire preventie: de patiënt heeft een eigen risico bij een bezoek aan de diëtiste en krijgt 3 uur vergoeding van de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. Wanneer er een aanvullende verzekering is, kan deze na de 3 uur behandeling worden aangesproken.

  Secundaire preventie: de patiënt met een HVZ heeft geen eigen risico bij een bezoek aan de diëtiste en krijgt de hele behandeling (ongeacht aantal uur) vergoed van de zorgverzekeraar.

 • Bij wie kan ik terecht voor alle andere vragen m.b.t. HVZ?

  Voor medisch inhoudelijke vragen zijn Patrick van Puffelen (HVZ-kaderarts) en Hetty Toussaint (HVZ-verpleegkundige) het aanspreekpunt: pvanpuffelen@zel.nl, htoussaint@zel.nl.

   

 • Kunnen kwartaalcontroles DM en CVRM door assistentes worden uitgevoerd?

  Vanuit ZEL is het een streven om alle controles door de POH en huisarts te laten verlopen. Echter is dit vanuit praktisch oogpunt niet altijd haalbaar. Kwartaalcontroles bij stabiel ingestelde DM patiënten en primaire preventie CVRM patiënten ook door assistentes worden gedaan. Voorwaarde hiervoor is dat de assistente hiervoor geschoold is en er duidelijke werkafspraken gemaakt zijn binnen de praktijk wanneer de DA moet overleggen.

  Niet stabiele DM patiënten, secundaire preventie CVRM patiënten en complexere patiënten dienen altijd door de POH en/of huisarts te worden gecontroleerd.Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl