Over ZEL

Zorgpad Diabetes


 • Bij wie kan ik terecht voor overige vragen m.b.t. DM?

  Voor medisch inhoudelijke vragen zijn Wilma van Hoek- Ottenkamp (Diabetes-kaderarts i.o.) en Nellie van den Berge (Kaderverpleegkundige Diabetes) het aanspreekpunt: nvdberge@zel.nl.

 • Glucosemeter: In de aanbeveling voor glucosemeters wordt gesproken over de Contour TS, voldoen alle Contour TS hier aan?

  Nee, alleen de nieuwste voldoet aan de volledige ISO 2013 norm en TUV, zie de afbeeldingen hieronder voor het verschil:

  Oude versie Contour TS                                                           Nieuwe versie Contour TS

  ContourTS oud METERS.indd

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Wat is een zorgprofiel?

  Dit is het in kaart brengen welke ondersteuning, zorg en behandeling nodig is voor iemand met diabetes.

   

 • Wie heeft dit nieuwe traject voor de voetzorg bedacht?

  Zorginstituut Nederland (voorheen College voor Zorgverzekeringen) heeft een wijziging gemaakt in de aanspraak op diabetische voetzorg per 2015 (zie voor meer informatie dit stuk). ZEL probeert duidelijkheid te geven welke impact deze regels hebben op de huisartsenpraktijk.

   

 • Wie moet het zorgprofiel vaststellen?

  Dit gebeurt, samen met het vaststellen van de Simm’s classificatie, jaarlijks door de huisartsenpraktijk (of door het ziekenhuis wanneer de patiënt daar voor de controle van de diabetes is). De podotherapeut maakt op basis van dit zorgprofiel een behandelplan. Het jaarlijkse voetonderzoek door de huisartsenpraktijk zit verwerkt in de DBC DM. De huisarts blijft dus te allen tijde de regie behouden. Indien de podotherapeut een ander zorgprofiel inschat, zal hij/zij contact op dienen te nemen met de huisarts. Een pedicure mag geen zorgprofiel vaststellen.

 • Wat nu wanneer je twijfelt over het zorgprofiel?

  Wanneer je twijfelt of een patiënt zorgprofiel 1 of 2 heeft, kan de patiënt naar de podotherapeut gestuurd worden ter beoordeling. Licht de podotherapeut in over de twijfels en vraag naar zijn/haar mening. Dit is ook mogelijk vanuit de basisverzekering.

   

 • Wanneer is er recht op vergoeding uit de basisverzekering?

  a. bij zorgprofiel 1 is recht op vergoeding van het jaarlijks voetonderzoek door een medisch pedicure, pedicure met certificaat diabetische voet (DV) of podotherapeut

  b. bij zorgprofiel 2, 3 en 4 is er recht op vergoeding zoals opgesteld in het behandelplan. In dat plan staat hoeveel en welke voetzorg nodig is. Er mag tot het maximale jaartarief uit de basisverzekering vergoed worden. Er is geen vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende verzekering.

   

 • Hoe verloopt het declaratieproces voor voetzorg vanuit de basisverzekering?

  Voetzorg uit de basisverzekering wordt alleen door een podotherapeut gedeclareerd. De podotherapeut is verantwoordelijk voor het gehele budget. De podotherapeut mag een verzekerde doorverwijzen naar een medisch pedicure en regelt dan de afstemming met de medisch pedicure. De podotherapeut dient de nota bij de zorgverzekeraar in.

   

 • Valt deze voetzorg buiten het verplichte eigen risico?

  Nee, de kosten van de voetzorg bij Diabetes Mellitus vallen binnen het verplichte eigen risico van de patiënt.

   

 • Is de patiënt verplicht om naar een door de Zorgverzekering gecontracteerde podotherapeut te gaan?

  Ja, ZEL heeft kwaliteitsafspraken gemaakt met alle podotherapeuten in de regio DWO/NWN. Daarop volgend heeft DSW ook alle podotherapeuten in de regio een contract aangeboden. Voor namen/adressen zie: http://tinyurl.com/voetzorg.

   

 • Is de patiënt verplicht om naar een door de podotherapeut gecontracteerde pedicure te gaan?

  Ja, de podotherapeut is de beheerder van het budget van de patiënt en is vrij om te kiezen of hij pedicures in dienst neemt of met welke pedicures hij een contract aangaat. De podotherapeuten hebben aangegeven alleen een contract af te sluiten met een pedicures die zich bij ZEL hebben aangesloten.

   

 • Hoe kunnen pedicures en podotherapeuten zich aansluiten bij ZEL?

  Pedicures en podotherapeuten die zich willen aansluiten kunnen zich wenden tot het secretariaat van ZEL voor een jaarcontract (secretariaat@zel.nl / 0174-210440). Door het contract te tekenen en daarmee aan te geven aan bepaalde kwaliteitscriteria te voldoen, kunnen de pedicures en podotherapeuten aansluiten.

   

 • Wanneer de patiënt met een zorgprofiel 2 of hoger al bekend is bij een pedicure, moet deze patiënt dan alsnog naar een podotherapeut?

  Ja, de podotherapeut stelt het behandelplan vast met daarin hoe vaak een instrumentele behandeling van de pedicure per jaar noodzakelijk is. Wanneer de pedicure echter geen contract heeft met de podotherapeut mag deze pedicure de behandeling niet voortzetten. Wanneer zij dit wel doet, krijgt de patiënt geen vergoeding.

   

 • Wat als de patiënt niet naar de podotherapeut wil?

  Dan krijgt de patiënt geen vergoeding vanuit de basisverzekering.

   

 • Hoe gaan we om met de oudere die niet naar de podotherapeut kan?

  Hier zal samen met de podotherapeut een oplossing voor gevonden moeten worden.

   

 • Hoe zit het met de zorgmijders?

  Er zijn altijd patiënten die niet voor controle van de diabetes op de praktijk komen maar wel bij de pedicure. Het advies is om hier geen zorgprofiel af te geven op basis van oude gegevens. De patiënt zal dus voor controle op de praktijk moeten komen zodat hun zorgprofiel vastgesteld kan worden.

   

 • Hoe zit het met de vergoeding van de podotherapeut wanneer de patiënt voor iets anders komt?

  Wanneer iemand bij de podotherapeut komt voor bv een doorgezakte voet welke niets te maken heeft met de in te zetten voetzorg, zal dit gedeclareerd worden vanuit de aanvullende verzekering.

   

 • Kunnen kwartaalcontroles DM en CVRM door assistentes worden uitgevoerd?

  Vanuit ZEL is het een streven om alle controles door de POH en huisarts te laten verlopen. Echter is dit vanuit praktisch oogpunt niet altijd haalbaar. Kwartaalcontroles bij stabiel ingestelde DM patiënten en primaire preventie CVRM patiënten ook door assistentes worden gedaan. Voorwaarde hiervoor is dat de assistente hiervoor geschoold is en er duidelijke werkafspraken gemaakt zijn binnen de praktijk wanneer de DA moet overleggen.

  Niet stabiele DM patiënten, secundaire preventie CVRM patiënten en complexere patiënten dienen altijd door de POH en/of huisarts te worden gecontroleerd.Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl