Over ZEL

Zorgpad COPD


 • Waarom moet het COPD declaratiebestand overeenkomen met het voorbeeldbestand uit de oproep?

  Alle gegevens uit het voorbeeldbestand hebben wij nodig voor het invoeren van het declaratiebestand in ons declaratieprogramma. Het is belangrijk dat u het declaratiebestand conform ons voorbeeldbestand aanlevert. Let u vooral ook op de juiste indeling/volgorde van de kolommen. Indien het declaratiebestand afwijkt van het voorbeeldbestand, dan kunnen wij het helaas niet inlezen in ons declaratieprogramma.

 • Hoe moet ik de patiënten bij wie ik een casefinding spirometrie heb verricht declareren?

  De casefinding spirometrie is vanaf 1 januari 2011 uit de ketendbc gehaald. Casefinding kan nu gedeclareerd worden als M&I 13004 (longfunctie-meting = spirometrie met beoordeling en bespreking met patiënt).

 • Hoe registreer je dubbeldiagnose Astma en COPD?

  De CAHAG adviseert de hoofddiagnose als ICPC (R95.0 of R96.0) te noteren en de tekst te veranderen naar COPD met astma component resp. Astma met COPD component. Echter in het kader van onze COPD declaratie, waarin we dus alleen een keten DBC COPD hebben, zou ik kiezen om beide ICPC codes (astma en COPD) in te voeren. Misschien dat in de toekomst dat onderscheid van minder belang is als we astma op de kaart hebben staan in de regio.

 • Bij wie kan ik terecht voor alle overige vragen m.b.t. COPD?

  Voor medisch inhoudelijke vragen is Robin van der Putten (COPD-kaderarts) en Lisa Kool (Longverpleegkundige) het aanspreekpunt: lkool@zel.nl

   Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl