Over ZEL

Zorgorganisatie Eerste Lijn


 • Wat is de meerwaarde van de organisatie?

  De ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar razendsnel op. Het (landelijke) beleid is veelal gericht op multidisciplinair organiseren van de zorg, verbinding leggen tussen eerstelijnszorgverleners en tussen de eerste lijn, gemeenten, ziekenhuizen en de verpleging en verzorging. Eerstelijns zorgverleners hebben niet altijd de tijd en mankracht om dit te organiseren voor de eigen praktijk. ZEL neemt deze zorg uit handen door op regionaal en lokaal niveau samenwerking te realiseren. Aandachtsgebieden van ZEL zijn onder andere de zorg voor chronisch zieken, GGZ zorg, ouderenzorg, geboortezorg, deskundigheidbevordering en praktische ondersteuning.

   

 • Hoe wordt de organisatie bekostigd?

  In Nederland worden uit de zorggelden middelen ter beschikking gesteld om de ondersteuning voor de eerste lijn te organiseren. Organisaties die deze middelen ontvangen worden ook wel Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) genoemd. ZEL ontvangt deze middelen ook en is dus onder andere een ROS. De financiering van de ROS’en is vastgelegd in een beleidsregel en is bestemd voor ondersteuning van apothekers, diëtisten, huisartsen, fysiotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten, psychologen en verloskundigen.
  Daarnaast ontvangt ZEL middelen voor de ondersteuning van de chronische zorgketens. Jaarlijks maakt de organisatie afspraken over de werkzaamheden met zorgverzekeraar DSW.

 • Wie zijn de medewerkers en wat zijn hun taken?

  Een overzicht van de medewerkers en hun werkzaamheden is te vinden op de contactpagina.

 • Hoe kan ik jullie bereiken?

  Op de contactpagina vindt u onze adresgegevens en de contactgegevens van onze medewerkers.Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl