Over ZEL

LSP


 • Waarom het LSP?

  Bij zorgverlening is het zeer belangrijk dat een zorgverlener weet wat het medicijngebruik is van een patiënt. Er is gekozen voor de infrastructuur van het Landelijk Schakelpunt (LSP).

 • Wie beheert het LSP?

  Het LSP is in beheer bij de VZVZ, de Vereniging Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. De VZVZ is verantwoordelijk voor de gegevensuitwisseling die via deze infrastructuur loopt. Zij zorgen ervoor dat het netwerk goed functioneert.

 • Hoe wordt de veiligheid gegarandeerd?

  Het LSP slaat zelf geen medische gegevens op, maar alleen het Burgerservicenummer (BSN). Bovendien moeten de systemen van de zorgverleners voldoen aan strenge beveilingings- en toegangseisen. Zorgverleners kunnen alleen toegang krijgen tot het LSP als zij inloggen met een UZI-pas en pincode. Daarnaast is het alleen toegestaan om gegevens op te vragen wanneer er een behandelrelatie is met de patiënt, waarbij gegevens alleen beschikbaar zijn als de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven.

 • Is de privacy van de patiënt gewaarborgd?

  Ja. De gegevens worden namelijk via een afgesloten infrastructuur gedeeld, die los staat van het internet. Het LSP heeft zelf geen database, dus het kan zelf ook geen patiëntgegevens opslaan. Daarnaast moet de patiënt zelf expliciet toestemming geven voor het delen van zijn of haar gegevens.

 • Welke kosten zijn verbonden aan het LSP?

  Mede doordat er een servercertificaat geregeld moet worden, zijn er kosten verbonden aan het LSP. De kosten zullen verschillen per HIS- of AIS-leverancier. Ook kost het aanschaffen van de UZI-middelen geld. Hier staan echter vergoedingsregelingen tegenover. Daarnaast wordt er ook een structurele vergoeding uitgekeerd.

 • Hoe kan de patiënt zien door wie en wanneer zijn gegevens zijn uitgewisseld?

  Dit is te zien via de Persoonlijke omgeving van Volgjezorg. Onder ‘toestemming’ kan de patiënt  zien aan welke zorgaanbieders hij/zij toestemming heeft gegeven om medische gegevens te delen met andere zorgaanbieders. Onder ‘uitwisseling’ kan de patiënt zien wie de medische gegevens heeft bekeken.

 • Hoe kan een patiënt een melding ontvangen wanneer zijn gegevens zijn geraadpleegd?

  Een patiënt kan zich hierop abonneren via Volgjezorg. Hij of zij zal dan een e-mail ontvangen wanneer zijn professionele samenvatting of medicatiegegevens zijn opgevraagd.

   Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl