Over ZEL

Deelname Chronische Zorg


 • Is de inzet van een POH-S voor Chronische Zorg verplicht?

  De inzet van een POH-S is voor de deelname aan de chronische zorgpaden van ZEL niet verplicht, mits uit het implementatietraject blijkt dat u zonder POH-S de zorg voor chronisch zieken in de praktijk goed heeft georganiseerd.

 • Hoe wordt de POH-S gefinancieerd voor de inzet bij chronische zorg?

  De financiering van de POH-S of praktijkverpleegkundige verloopt direct via de zorgverzekeraar. Voor vragen, of de toewijzing en financiering van de praktijkondersteuning kan contact worden opgenomen met mevrouw E. Bouma van DSW via ebouma@dsw.nl

 • Welke opleidingseis wordt gehanteerd voor de POH-S?

  Als opleidingseis voor nieuwe praktijkondersteuning hanteert DSW in de zorgovereenkomst “HBO verpleegkundige niveau 5”. DSW heeft aangegeven dat overleg altijd mogelijk is indien huisartsen in de regio een vraag hebben omtrent de voorwaarden in de overeenkomsten of een verzoek hebben om af te wijken van de voorwaarden. Een huisarts kan bij het aanstellen van een nieuwe medewerker bv bij DSW gemotiveerd aangeven waarom hij/zij meent dat de betreffende medewerker wel gekwalificeerd is. DSW zal dan in alle redelijkheid oordelen.

  Voor bestaande contracten geldt een uitzonderingsregel, praktijkondersteuners die al in dienst waren voor de opleidingseis kunnen in functie blijven.

 • Aan welke voorwaarden dient de huisartsenpraktijk te voldoen voor deelname aan de zorgpaden of de module persoonsgerichte zorg?

  Voor deelname dienden de huisartsen in de praktijk aangesloten te zijn bij de HC WSD. De voorwaarden per zorgpad/module kunt u vinden op de pagina informatie-zorgpadenRoute

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl