Over ZEL

Declaratie Chronische Zorg


 • Waar moet een huisartsenpraktijk aan voldoen om voor een vergoeding chronische zorg (geïntegreerde persoonsgerichte zorg) in aanmerking te komen?

  Indien minimaal één (vaste) huisarts binnen de huisartsenpraktijk is aangesloten bij de HC WSD kan een praktijk deelnemen. Van de zorgverleners in de praktijk wordt verwacht dat zij zich actief inzetten om de zorgverlening voor en rondom de patiënten met een chronische ziekte optimaal en persoonsgericht vorm te geven en/of te verbeteren. Hiertoe spannen zij zich in om de zorgverlening in de huisartsenpraktijk zo te organiseren dat deze voldoet aan de door ZEL opgestelde kwaliteitscriteria voor de zorgpaden.

  Daarnaast dient een huisartsenpraktijk jaarlijks deel te nemen aan één van de aangeboden modules op het gebied van geïntegreerde persoonsgerichte zorg. Deze keuzemodules wisselen jaarlijks. Bij de ontwikkeling van de modules wordt rekening gehouden met de relevantie en actualiteit van de onderwerpen. Aan het begin van ieder kalenderjaar kan worden ingeschreven op één module die gedurende het jaar volledig moet worden doorlopen.

 • Kan een huisartsenpraktijk vanuit ZEL ondersteuning krijgen voor de chronische zorg?

  Jazeker. Om praktijken te ondersteunen bij de organisatie van de zorgpaden biedt ZEL actief diensten aan bij praktijken die (nog) niet voldoen aan de kwaliteitscriteria chronische zorg. Ook praktijken die wel voldoen aan de kwaliteitscriteria, maar een verbeterslag willen maken, kunnen gebruik maken van de ondersteunende diensten vanuit ZEL.

 • Hoe verloopt de declaratie van de chronische zorg (geïntegreerde persoonsgerichte zorg)?

  Praktijken die zijn aangesloten bij ZEL en voldoen aan de door ZEL gestelde voorwaarden ontvangen van DSW een addendum op het huisartsencontract. Met dit addendum kan de praktijk het huisartsen bekostigingsdeel van de chronische zorg en geïntegreerde persoonsgerichte zorg ieder kwartaal direct bij de zorgverzekeraars declareren als opslag op het inschrijftarief via declaratiecode 31203. Dit vervangt sinds 2018 de directe betaling die praktijken via ZEL kregen.

 • Waarom moeten patiëntenbestanden/declaratiebestanden worden aangeleverd via het VIPLive! portaal?

  Om te zorgen dat huisartsenpraktijken hun patiëntenbestanden eenvoudig, veilig en overzichtelijk kunnen sturen, maken wij gebruik van het online portaal VIPLive. Met deze bestanden kan vervolgens de declaratie plaatsvinden waarmee de ondersteuning vanuit ZEL aan de huisartspraktijken bij de chronische – en persoonsgerichte zorg wordt bekostigd, het zorggroep bekostigingsdeel.
  Huisartspraktijken leveren de 
  patiëntenbestanden eens per kwartaal bij ZEL aan.

 • Waarom is gekozen om het declaratieverkeer via VIPLive! te laten verlopen?

  Om het declaratieproces van de chronische zorg verder te vereenvoudigen en veiliger te maken hebben we samenwerking gezocht met Calculus Software BV. Sinds 2003 heeft Calculus het programma Verzekerden Informatie Programma (VIP) samen met het online portaal VIPLive!. VIPLive! is een HIS-onafhankelijke dienst waarmee o.a. huisartsen in hun declaratieproces worden ondersteund. VIPLive! maakt het declaratieproces van de chronische zorg gelden voor de huisartsenpraktijken veiliger, eenvoudiger en overzichtelijker.

 • Hoe maakt u patiëntenbestanden/declaratiebestanden aan voor en lever ik ze aan in het VIPLive! portaal?

  De handleidingen voor het aanmaken van patiëntenbestanden/ declaratiebestanden vindt u na het inloggen bij VIPLive rechtsboven. Klik hier om in te loggen bij VIPLive.

  U dient het patiëntenbestand in te lezen via uw beveiligde VIPLive! omgeving. Klik hier voor een handleiding hoe u dit bestand kunt inlezen in uw VIPLive! omgeving.

  Voor vragen over het maken van patiëntenbestanden of het aanleveren in de VIPLive! omgeving kunt u contact opnemen met de helpdesk van VIPLive!. Dit kan telefonisch via 088 – 528 10 60 of via mail naar zg@calculus.nl.Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl