Over ZEL

Declaratie Chronische Zorg


 • Bij wie kan ik problemen, suggesties, aanvullingen, opmerkingen, etc. melden m.b.t. de instructies?

  Deze kunt u per e-mail doorgeven aan de coördinator/voorzitter van de werkgroep ICT: Marc van Wijk, mamvanwijk@gmail.com.

 • Hoeveel keer per jaar moet ik de chronische zorg declareren?

  Viermaal per jaar. U ontvangt van ZEL ieder kwartaal een oproep.

 • Waar kan ik de instructies vinden voor het aanmaken van de declaratiebestanden?

  U kunt de instructies vinden onder Eerstelijns Ondersteuning > ICT.

 • Waarom moet het declaratiebestand overeenkomen met het voorbeeldbestand uit de oproep?

  Alle gegevens uit het voorbeeldbestand hebben wij nodig voor het invoeren van het declaratiebestand in ons declaratieprogramma. Het is belangrijk dat u het declaratiebestand conform ons voorbeeldbestand aanlevert. Let u vooral ook op de juiste indeling/volgorde van de kolommen. Indien het declaratiebestand afwijkt van het voorbeeldbestand, dan kunnen wij het helaas niet inlezen in ons declaratieprogramma.

 • Welke peildatum moet ik invullen bij het aanmaken van het declaratiebestand?

  U dient de eerste datum van het kwartaal in te vullen, dus voor kwartaal 3: 01-07-2010.

 • Wat is er per januari 2017 gewijzigd in de declaratie?

  De declaratie is met ingang van 2017 gebaseerd op een kwartaal-uitspoel van “alle patiënten ingeschreven in de praktijk”, en dus niet meer gebonden aan een keten.

 • Bij wie kan ik terecht voor overige vragen m.b.t. declaraties?

  Voor alle vragen m.b.t. de declaraties kunt u terecht bij Sascha van Buuren of Robin Lok: tel.: 0174-210 440 of officemanagement@zel.nl

 • Hoe werkt VIP Live?

  Op de site van VIPLive vindt u handleidingen voor elke HIS om een patiëntbestand aan te maken. De handleidingen zijn na inloggen bij VIPLive rechtsboven te vinden. Klik hier voor een handleiding hoe u dit bestand kunt inlezen in uw VIPLive omgeving