Over ZEL

Organisatie structuur


Organisatie ZEL

ZEL heeft twee aandeelhouders: de Huisartsencoöperatie Westland/Schieland/Delfland en de stichting Phoenix. ZEL heeft geen winstoogmerk en heeft statutair vastgelegd dat er geen dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. De Raad van Commissarissen (RvC) bewaakt de grote lijnen van het beleid.

De RvC bestaat uit vier leden: een huisarts-voorzitter, een huisarts-lid, een onafhankelijk lid en afgevaardigde st. Phoenix. De directievoering, in de persoon van één bestuurder, is ondergebracht in de Beheer BV. Onder deze BV hangen vier operationele BV’s.

Raad van Commissarissen

Het is de verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen (RvC) om de grote lijnen van het beleid te bewaken. De samenstelling van de RvC is als volgt:

  • Onafhankelijk lid
  • Afgevaardigde Stichting Phoenix
  • Huisarts
  • Huisarts (voorzitter RvC)
FunctieRvCNaam
VoorzitterRené Koophuisarts
PenningmeesterChris Oomenafgevaardigde Stichting Phoenix
SecretarisPieter Bas van der Endthuisarts
Onafhankelijk lid Ben de Koningbestuurder Frankenland groep

 

HC WSD

De Huisartsen Coöperatie Westland Schieland Delfland U.A. (HC WSD) is opgericht door de huisartsen in de regio met het doel te zorgen voor ondersteuning van huisartsenpraktijken en te streven naar kwaliteit verbeterende activiteiten. HC WSD heeft een bestuur van vier leden. Vier maal per jaar wordt een Algemene Leden Vergadering gehouden.

 

 Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl