Over ZEL

Organisatie structuur


Organisatie ZEL

ZEL heeft twee aandeelhouders: de Huisartsencoöperatie Westland/Schieland/Delfland en de stichting Phoenix. ZEL heeft geen winstoogmerk en heeft statutair vastgelegd dat er geen dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. De Raad van Commissarissen (RvC) bewaakt de grote lijnen van het beleid.

De RvC bestaat uit vier leden: een huisarts-voorzitter, een huisarts-lid, een onafhankelijk lid en de directeur van de zorgverzekeraar. De directievoering, in de persoon van één directeur-bestuurder, is ondergebracht in de Beheer BV. Onder deze BV hangen vier operationele BV’s.
Tot slot heeft ZEL een adviesraad waarin 8 eerstelijns beroepsgroepen zijn vertegenwoordigd. Deze raad adviseert de directeur onder meer over multidisciplinaire initiatieven in het werkgebied en levert input voor het jaarplan.

 

Raad van Commissarissen

Het is de verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen (RvC) om de grote lijnen van het beleid te bewaken. De samenstelling van de RvC is als volgt:

  • Onafhankelijk lid
  • Afgevaardigde DSW
  • Huisarts
  • Huisarts (voorzitter RvC)
FunctieRvCNaam
VoorzitterRené Koophuisarts
PenningmeesterChris Oomenafgevaardigde DSW
SecretarisPieter Bas van der Endthuisarts
Onafhankelijk lid Ben de Koningbestuurder Frankenland groep

 

HC WSD

De Huisartsen Coöperatie Westland Schieland Delfland U.A. (HC WSD) is opgericht door de huisartsen in de regio met het doel te zorgen voor ondersteuning van huisartsenpraktijken en te streven naar kwaliteit verbeterende activiteiten. HC WSD heeft een bestuur van drie leden. Vier maal per jaar wordt een Algemene Leden Vergadering gehouden.

 

Adviesraad ZEL

ZEL heeft een adviesraad die bestaat uit vertegenwoordigers van elke van de negen beroepsgroepen. De adviesraad adviseert de directie van ZEL gevraagd en ongevraagd over beleid en projecten aangaande geïntegreerde persoonsgerichte zorg vanuit het perspectief van de eigen beroepsgroep..

NaamBeroepsgroep
Bart Bakkers namens de apothekers
Marleen Heijsteegnamens de eerstelijns psychologen
Arthur Gannamens de huisartsen
Vera Maannamens de eerstelijns ergotherapeuten
Diaan Lobertnamens de verloskundigen
Nic van Paassennamens de fysiotherapeuten
Marjolein de Nienamens de diëtisten
Anouk Vinkenamens de oefentherapeuten
Saskia van der Meernamens de logopedisten
Sietske HerderZEL
Jolanda DeutzZEL


Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389
Fax: 0174-631 818

Email: secretariaat@zel.nl