Over ZEL

Organisatie structuur


Organisatie ZEL

ZEL heeft twee aandeelhouders: de Huisartsencoöperatie Westland/Schieland/Delfland en de stichting Phoenix. ZEL heeft geen winstoogmerk en heeft statutair vastgelegd dat er geen dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. De Raad van Commissarissen (RvC) bewaakt de grote lijnen van het beleid.

De RvC bestaat uit vier leden: een huisarts-voorzitter, een huisarts-lid, een onafhankelijk lid en de directeur van de zorgverzekeraar. De directievoering, in de persoon van één directeur-bestuurder, is ondergebracht in de Beheer BV. Onder deze BV hangen vier operationele BV’s.
Tot slot heeft ZEL een adviesraad waarin 8 eerstelijns beroepsgroepen zijn vertegenwoordigd. Deze raad adviseert de directeur onder meer over multidisciplinaire initiatieven in het werkgebied en levert input voor het jaarplan.

 

Raad van Commissarissen

Het is de verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen (RvC) om de grote lijnen van het beleid te bewaken. De samenstelling van de RvC is als volgt:

  • Onafhankelijk lid
  • Afgevaardigde DSW
  • Huisarts
  • Huisarts (voorzitter RvC)

[table “” not found /]

 

HC WSD

De Huisartsen Coöperatie Westland Schieland Delfland U.A. (HC WSD) is opgericht door de huisartsen in de regio met het doel te zorgen voor ondersteuning van huisartsenpraktijken en te streven naar kwaliteit verbeterende activiteiten. HC WSD heeft een bestuur van drie leden. Vier maal per jaar wordt een Algemene Leden Vergadering gehouden.

 

Adviesraad ZEL

ZEL heeft een adviesraad die bestaat uit een vertegenwoordiger van elke van de acht beroepsgroepen. De Adviesraad adviseert de directie van ZEL onder andere over multidisciplinaire initiatieven in de regio, die ten goede komen van de gezamenlijke visievorming op onderdelen van de multidisciplinaire zorg in de regio.

[table “” not found /]