Ondersteuning zorgverleners

WMO en Jeugdwet


WMO

Gemeenten hebben de taak ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Zij zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • begeleiding en dagbesteding;
 • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten
 • huishoudelijke hulp
 • woningaanpassingen
 • vervoersvoorzieningen
 • maatschappelijke opvang
 • openbare geestelijke gezondheidszorg
 • informatie, advies en cliëntondersteuning
 • preventieve ondersteuning Jeugdigen met problemen

 

De WMO heeft diverse raakvlakken met de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Kijk hier voor concrete vragen over welke wet van toepassing is. klik hier voor de folder met uitleg over de Wlz.

 

Jeugdwet

De jeugdwet is er voor kinderen en jeugdige tot 18 jaar en hun ouders. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg bij opgroei-, opvoedings- en psychische problemen en stoornissen (m.u.v. zorg voor jeugdigen die blijvend 24-uurs zorg of toezicht nodig hebben (Wlz):

 • Preventie (o.a. jeugdgezondheidszorg (JGZ)
 • Jeugdhulp
 • Jeugdbescherming
 • Jeugdreclassering
 • Veilig Thuis

Op de afzonderlijke pagina’s per gemeente vindt u een overzicht met aanbieders die door de  gemeenten zijn gecontracteerd in het kader van de Jeugdwet.