Ondersteuning zorgverleners

Westland


Reguliere ondersteuning

 

SKT

Het sociaal kernteam (SKT) is er voor inwoners van Westland met hulpvragen op het gebied van zorg, werk en inkomen, opvoeden, relatieproblematiek en jeugdhulp. Het SKT regelt ondersteuning en zorg en verstrekt informatie. Dit geldt ook voor vragen over opvoeden en opgroeien van kinderen. Indien nodig wordt de cliënt bijgestaan door een zorgregisseur. Deze zorgt ervoor dat de cliënt die hulp krijgt die nodig is.

 

Binnen het SKT werken zorgregisseurs jeugd (0 tot 23 jaar) en zorgregisseurs volwassenen (23-100 jaar). De zorgregisseurs hebben verschillende achtergronden in de GGZ, verstandelijk gehandicaptenzorg, maatschappelijk werk, jeugdzorg, enz. Daarnaast zijn er zorgregisseurs met een specialisme zoals o.a. bemoeizorg, schoolcontactpersoon en autisme. Het uitgangspunt bij hulp is steeds: een gezin, een plan, een aanspreekpunt.

 

Het Sociaal Kernteam heeft 3 werkgebieden in Westland:

 • Kernen Naaldwijk, Honselersdijk en Maasdijk
 • Kernen Wateringen, Poeldijk, Kwintsheul, De Lier
 • Kernen ‘s Gravenzande, Monster, Ter Heijde, Heenweg

 

Aanmelden bij het SKT

De huisarts kan een patiënt, met toestemming van patiënt, rechtstreeks aanmelden bij het SKT. Hiervoor kan er contact opgenomen worden met de bureaudienst SKT via het telefoonnummer dat voor de huisartsen is opengesteld. Heeft u als huisarts dit telefoonnummer niet, neem dan contact op via 14 0174 (u kunt daar ook het telefoonnummer van de bureaudienst opvragen), of via ZorgMail.

 

Communicatie huisarts – kernteam

Op 2 momenten informeert de zorgregisseur van het SKT, na schriftelijke toestemming van de patiënt, de huisarts over zijn/haar patiënt:

 1. Op het moment dat er na de melding van de cliënt bij het SKT een gesprek (huisbezoek) is geweest en bekend is wie de zorgregisseur van de cliënt is. Door te geven informatie:
  • NAW hoofdcliënt
  • Contactgegevens zorgregisseur
 2. Op het moment dat het dossier bij het SKT wordt afgesloten. Door te geven informatie:
  • NAW hoofdcliënt
  • Beëindiging dossier SKT

 

In het bericht wordt vermeld dat de cliënt toestemming heeft verleend om zijn/haar huisarts te informeren over de aanmelding bij het SKT. Indien de patiënt geen toestemming geeft tot het delen van bovenstaande gegevens met de huisarts dan wordt er geen brief verstuurd aan de huisarts.

 

Indien de huisarts zorgen heeft over het gezin dan wordt de huisarts verzocht contact opnemen met de zorgregisseur van de cliënt/patiënt, om samen te bepalen welke weg hierin bewandeld dient te worden.

 

Er kan altijd anoniem overleg gepleegd worden met de bureaudienst. Voor inhoudelijk overleg op casusniveau kan contact opgenomen worden met de betrokken zorgregisseur middels het telefoonnummer dat vermeld staat in de brief. Mocht deze niet bekend zijn dan kan de huisarts ook de bureaudienst bellen.

 

Jeugdhulp in crisissituaties

Klik hier voor informatie over Crisis Interventie Team (CIT) jeugd.

 Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl