Ondersteuning zorgverleners

Vlaardingen


Ondersteuning tijdens Corona

Klik hier voor meer informatie

 

Reguliere ondersteuning

Wijkteams

De Wijkteams zijn er voor hulpvragen op het gebied van zorg, werk en inkomen, opvoeden, relatieproblematiek, jeugdhulp en WMO-voorzieningen (bijv. aanpassingen in huis, dagbesteding, huishoudelijke hulp, logeren, vervoer en rolstoelen). Zij regelen efficiënt en dichtbij hulp en ondersteuning voor mensen/gezinnen voor wie het zelf even niet meer lukt.

De wijkteams bestaan uit sociale professionals zoals gezinsspecialisten (op school), maatschappelijk werkers, seniorenadviseurs, sociaalpsychiatrisch en jeugdverpleegkundigen en GZ psychologen. Zij werken nauw samen met andere professionals in de wijk, zoals huisartsen, fysiotherapeuten, jongerenwerkers, Wmo-consulenten, gezinscoaches, seniorenadviseurs en leerkrachten. Ook verenigingen, kerken, moskeeën, opvanglocaties, mantelzorg- en vrijwilligersorganisaties en tientallen andere maatschappelijke instellingen behoren tot het ondersteuningsnetwerk.

 

Jeugdhulp

Ter ondersteuning van de verwijzing door de huisarts naar jeugdhulp is de Aanpak jeugd GGZ ontwikkeld.

Klik hier voor informatie over Crisis Interventie Team (CIT) jeugd.

 

Contact

De wijkteams zijn bereikbaar via:

 

Team West

Wijkcentrum West

Professor Teldersstraat 10

3132 AZ Vlaardingen

Wijkspreekuren: woensdag van 9.00-11.00 uur, vrijdag van 13.00-15.00 uur

Team Ambacht

Burg. Van Lierplein 51

3134 ZB Vlaardingen

Wijkspreekuren: maandag van 9:00-12:00 uur, Dinsdag van 17:00-19.30 uur (avondspreekuur)

Team Centrum

Buurtkamer

Valeriusstraat 28

3131 TL Vlaaringen

Wijkspreekuren: dinsdag van 11:00-13:00 uur, Donderdag 11:00-13:00 uur

Team Holy

TouchFit, Paramedisch Therapeutisch Centrum

Hendrik Casimirstraat 151

3136 BD Vlaardingen

Wijkspreekuren: dinsdag van 15.00-17.00 uur en vrijdag van 11.00-13.00 uur

 

Sociaal domein Vlaardingen

Naast het Wijkteam zijn er ook andere organisaties in de gemeente die kunnen ondersteunen bij praktische en (psycho-)sociale vraagstukken. Weten wat u waar vindt voor volwassenen? Deze factsheet biedt u een overzicht.Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl