Ondersteuning zorgverleners

Vlaardingen


Reguliere ondersteuning

Wijkteams

De Wijkteams zijn er voor hulpvragen op het gebied van zorg, werk en inkomen, opvoeden, relatieproblematiek, jeugdhulp en WMO-voorzieningen (bijv. aanpassingen in huis, dagbesteding, huishoudelijke hulp, logeren, vervoer en rolstoelen). Zij regelen hulp en ondersteuning voor mensen/gezinnen voor wie het zelf even niet meer lukt.

De wijkteams bestaan uit sociale professionals. Zij werken nauw samen met andere professionals in de wijk, zoals huisartsen, fysiotherapeuten, jongerenwerkers, Wmo-consulenten, gezinscoaches, seniorenadviseurs en leerkrachten. Ook verenigingen, kerken, moskeeën, opvanglocaties, mantelzorg- en vrijwilligersorganisaties en tientallen andere maatschappelijke instellingen behoren tot het ondersteuningsnetwerk.

 

Jeugdhulp

MEVIS is verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Medewerkers van MEVIS werken in het wijkteam. Jeugdigen kunt u via Zorgdomein verwijzen naar MEVIS in het wijkteam.

Kijk voor meer informatie op Verwijzers (mevis.nl)

In crisissituaties kunt u contact opnemen met het Crisis Interventie Team (CIT) Jeugd. Kijk voor meer informatie op: Crisis Interventie Team jeugd – Zel

 

Contact

De wijkteams zijn bereikbaar via:

 Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl