Ondersteuning zorgverleners

Veilige informatieoverdracht


In de samenwerking tussen wijkteam en huisarts, is informatieoverdracht van cruciaal belang. Maar wat kan en mag gedeeld worden?

 

Privacy bij de samenwerking met wijkteams

Voor de huisarts is de LHV-praktijkkaart privacy leidend. ZEL heeft deze praktijkkaart vergeleken met het privacybeleid van de gemeenten in de regio en heeft gekeken hoe de toegang en de verwerking van de door huisartsen gedeelde informatie geregeld is. De conclusie is dat de privacy protocollen van de gemeenten volledig aansluiten op de richtlijnen voor het delen van informatie zoals verwoord op de LHV praktijkkaart privacy. Dit betekent dat er juridisch een veilige basis is om informatie te delen. De ledenvergadering d.d. 22 februari 2017 van de LHV-kring WSD heeft deze conclusie onderschreven.

ZEL vatte in een regionale bijlage bij de LHV praktijkkaart Privacy samen rekening mee moet worden gehouden bij de uitwisseling van informatie tussen wijkteams en huisarts.
Overweegt u informatie te delen over een jeugdige, maar twijfelt u of dit mag? Deze app biedt ondersteuning bij vragen over privacy.

 

Veilige informatieoverdracht

Binnen onze regio hebben we afgesproken dat we dezelfde programma’s gebruiken om veilig informatie te delen. We werken in de regio met ZorgMail, Siilo en ZorgDomein. Klik op de linkjes voor meer informatie over de programma’s en hoe u ze kunt gaan gebruiken.Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl