Ondersteuning zorgverleners

Veilige informatieoverdracht


Sinds de invoering van de WMO en de Jeugdwet per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg en de ondersteuning en begeleiding van hun inwoners. Daarmee hebben huisartsen te maken gekregen met een wijziging in het speelveld van zorgverleners. De leden van een gemeentelijk sociaal team[1] maken deel uit van dit nieuwe speelveld; zij hebben hun achtergrond in o.a. de GGZ, verstandelijk gehandicaptenzorg, maatschappelijk werk en jeugdzorg.

Om voor patiënten de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plaats te kunnen bieden is informatieoverdracht door de huisarts aan de relevante zorgverlener(s) van cruciaal belang. Maar wat mag gedeeld worden?

 

Privacy bij de samenwerking met wijkteams

Voor de huisarts is de LHV-praktijkkaart privacy leidend. ZEL heeft deze praktijkkaart vergeleken met het privacybeleid van de gemeenten in de regio en heeft gekeken hoe de toegang en de verwerking van de door huisartsen gedeelde informatie geregeld is. De conclusie is dat de privacy protocollen van de gemeenten volledig aansluiten op de richtlijnen voor het delen van informatie zoals verwoord op de LHV praktijkkaart privacy. Dit betekent dat er juridisch een veilige basis is om informatie te delen. De ledenvergadering d.d. 22 februari 2017 van de LHV-kring WSD heeft deze conclusie onderschreven.

ZEL vatte in een regionale bijdrage bij de LHV praktijkkaart Privacy samen waar u rekening mee moet houden bij de uitwisseling van informatie met de wijkteams.

 

Veilige informatieoverdracht

Voor het veilig overdragen van informatie over patiënten zijn enkele middelen beschikbaar. Hier leest u meer over op de pagina over ZorgMail en Overige ICT applicaties.

 

[1] De sociale wijkteams zijn bekend onder diverse namen: Toegang, Maatschappelijk team, Sociaal kernteam, WOT, VraagRaak, ROGplus