Ondersteuning zorgverleners

Schiedam


Reguliere dienstverlening

WOT’s

Bewoners kunnen voor informatie, advies en eventueel ondersteuning op het gebied van zorg en jeugdzorg, welzijn, wonen, opvoeden en inkomen terecht bij de WijkOndersteuningTeams (WOT’s). De gemeente Schiedam heeft de WOT’s in de wijk ingericht met als doel laagdrempelige advies en ondersteuning te bieden.

Er functioneren 6 WOT’s, die zijn ingedeeld op postcodes. Ieder WOT bestaat uit een coördinator en een aantal WOT medewerkers, die advies, informatie en ondersteuning bieden op uiteenlopende terreinen. Kijk hier voor meer informatie.

De WOT’s zijn bereikbaar via  010 754 15 15 en info@wotschiedam.nl.

Patienten kunnen zonder afspraak langskomen tijdens een spreekuur of een aanvraag indienen middels het contactformulier, zie  Waar kunnen we u bij helpen? (wotschiedam.nl)

Jeugdhulp

MEVIS is verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Medewerkers van MEVIS werken in de WOT’s. Jeugdigen kunt u via Zorgdomein verwijzen naar MEVIS in het WOT.

Kijk voor meer informatie op Verwijzers (mevis.nl)

In crisissituaties kunt u contact opnemen met het Crisis Interventie Team (CIT) Jeugd. Kijk voor meer informatie op: Crisis Interventie Team jeugd – Zel

 Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl