Ondersteuning zorgverleners

Samenwerking wijkteams


Sinds 2015 hebben alle gemeenten sociale wijkteams, die zich bezig houden met de uitvoering van de WMO, de jeugdwet en de Participatiewet. In deze teams zijn professionals werkzaam uit onder andere de GGZ, maatschappelijk werk, jeugdzorg en de verstandelijk gehandicaptenzorg. De wijkteams zijn voor de zorgverleners in de eerste lijn relatief nieuwe partners, die een bijdrage kunnen leveren om patiënten de juiste zorg en begeleiding te kunnen bieden op het juiste moment en op de juiste plaats.

 

De sociale wijkteams werken onder diverse namen:

Delft Toegang, team jeugd, team WMO
Hoek van HollandWijkteam
MaassluisVraagRaak
Midden DelflandMaatschappelijk team
Pijnacker-NootdorpKernteam
SchiedamWijkondersteuningsteam (WOT)
VlaardingenWijkteam
WestlandSociaal kernteam (SKT)

 

Alle wijkteams hanteren zoveel mogelijk de volgende uitgangspunten:

  • Één gezin, één plan, één regisseur
  • Inzet van de eigen kracht van burgers

 

Wat kan ZEL voor u betekenen?

Om patiënten de optimale zorg en ondersteuning te bieden, op het juiste moment en door de juiste persoon is het belangrijk dat eerstelijns professionals en vooral huisartsen, op de hoogte zijn van de mogelijkheden die de gemeente en partners in het sociaal domein bieden en dat de partijen afspraken hebben over de onderlinge samenwerking.

Via de linkjes hierboven vindt u per gemeente informatie over de gemeentelijke organisatie en de gemaakte samenwerkingsafspraken tussen de huisartsen en wijkteams.

ZEL zocht tevens voor u uit hoe de privacy geregeld is in de samenwerking met de wijkteams en waar u rekening mee moet houden. Klik hier voor meer informatie over veilige informatieoverdracht.

 

Contact

Meer weten over de samenwerking met wijkteams en gemeenten en wat ZEL hierin voor u kan betekenen? Neem dan contact op met de programmamanager Yvonne Schoenmakers.Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl