Ondersteuning zorgverleners

Pijnacker-Nootdorp


Kernteams

Pijnacker-Nootdorp heeft verschillende Kernteams met professionals die kennis en ervaring hebben op veel verschillende gebieden binnen de hulpverlening. De Kernteams leveren op een vraaggerichte, systeemgerichte en integrale wijze (maatwerk) basiszorg aan alle inwoners en huishoudens (0-100 jaar) en bieden waar nodig toegang tot (specialistische) zorg.
Leden van de kernteams bieden o.a. opvoedondersteuning, hulp bij huisvesting, schuldenproblematiek, eenzaamheid, huiselijk geweld, werk & inkomen en hulp aan jeugdigen. Voor alle problemen op de verschillende leefgebieden kan dus naar het Kernteam worden verwezen.

 

Aanmelden bij het kernteam

Bewoners kunnen zonder afspraak bij het Kernteam binnenlopen tijdens de inloopspreekuren, deze staan vermeld op de website van de gemeente. Ook kunnen zij telefonisch contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente, via telefoonnummer 14015 om zo in contact te komen met de bureaudienst van het Kernteam.

Een huisarts kan het gemakkelijkst aanmelden bij het kernteam via het bij hen bekende (directe) telefoonnummer van de bureaudienst, of via de Siilo app het account van ‘kernteams Pijnacker-Nootdorp’.

 

Jeugdhulp

In 2019 zijn praktijkondersteuners jeugd gestart bij verschillende huisartspraktijken in de gemeente. De professionals hebben kennis en ervaring op het gebied van jeugd en gezin en kunnen ondersteunen bij de jeugdgerichte vragen die binnenkomen op de praktijk. Te denken valt aan o.a. psycho-sociale problematiek, opvoedvragen, rouw en verlies.
De praktijkondersteuners jeugd zijn de schakel richting het gehele sociale domein. Zij zijn te bereiken via hun 06-nummer, Siilo en POJ@pijnacker-nootdorp.nl

Kijk hier voor informatie over Crisis Interventie Team (CIT) jeugd.

 

Sociaal domein Pijnacker-Nootdorp

Naast de kernteams zijn er ook andere organisaties in de gemeente die kunnen ondersteunen bij praktische en (psycho-)sociale vraagstukken:

 

 Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl