Ondersteuning zorgverleners

Pijnacker-Nootdorp


Ondersteuning tijdens Corona

Klik hier voor meer informatie.

 

Reguliere ondersteuning

 

Kernteams en regieteam

Pijnacker-Nootdorp heeft drie Kernteams en één regieteam met professionals die zijn afgevaardigd uit verschillende organisaties binnen de regio. De werkprincipes van de teams zijn: eigen kracht, inzet van het netwerk en ‘één huishouden, één plan, één regisseur’.

De kernteams leveren op een vraaggerichte, systeemgerichte en integrale wijze (maatwerk) basiszorg aan alle inwoners en huishoudens (0-100 jaar) en bieden waar nodig toegang tot specialistische zorg. Het Regieteam begeleidt daarbij de meest complexe (gezins-)situaties.
Leden van de kernteams bieden o.a. opvoedondersteuning, hulp bij huisvesting, schuldenproblematiek, eenzaamheid, huiselijk geweld, werk & inkomen en hulp aan jeugdigen. Voor alle problemen op de verschillende leefgebieden kan dus naar het wijkteam worden verwezen.

 

Aanmelden bij het kernteam

Bewoners kunnen zonder afspraak bij het Kernteam binnenlopen (inloopspreekuur). Ook kunnen zij telefonisch contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente, via telefoonnummer 14015.

 

Voor de huisartsen zijn de volgende contactpersonen beschikbaar

 

Communicatie huisarts – kernteam

Op twee momenten gaan er meldingen naar de huisarts:

  • Na eerste gesprek met de cliënt
  • Bij afsluiting contact tussen cliënt en kernteam

De huisartsen wordt verzocht contact op te nemen met het kernteam, indien zij een aanleiding zien om de zorg en ondersteuning onderling willen afstemmen.

 

Jeugdhulp

Gecontracteerde aanbieders vindt u hier.

Klik hier voor informatie over Crisis Interventie Team (CIT) jeugd.

 

Sociaal domein Pijnacker-Nootdorp

Naast de kernteams zijn er ook andere organisaties in de gemeente die kunnen ondersteunen bij praktische en (psycho-)sociale vraagstukken. Weten wat u waar vindt voor volwassenen? Deze factsheet biedt u een overzicht.