Ondersteuning zorgverleners

Maassluis


VraagRaak

Voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdzorg heeft de gemeente Maassluis VraagRaak ingericht. VraagRaak is het wijkteam, en kan worden benaderd voor advies, informatie en concrete hulp op het gebied van onder meer:

  • Zorg
  • Werk & Inkomen
  • Schulden
  • Wonen
  • Gezinsrelaties
  • Huishoudelijke hulp
  • Mantelzorg
  • Persoonlijke problemen

De professionals binnen VraagRaak hebben hun achtergrond in o.a. GGZ, maatschappelijk werk, ouderenzorg, de zorg voor mensen met een beperking en de jeugdzorg. VraagRaak werkt nauw samen met onder andere het CJG, Stroomopwaarts, ROGplus, woningcorporaties, scholen, wijkagent en vrijwilligersorganisaties. Is een cliënt al bekend bij ROGplus, dan kan voor nieuwe ondersteuningsvragen direct contact worden opgenomen met ROGplus.

 

Contact

Iedere huisartsenpraktijk heeft een vaste contactpersoon bij VraagRaak. Patiënten kunnen rechtstreeks telefonisch contact opnemen met VraagRaak of een van de locaties bezoeken. Huisartsen kunnen telefonisch en via Zorgmail naar VraagRaak verwijzen. VraagRaak informeert de huisarts via Zorgmail over start en afsluiting van de hulpverlening. Voor jeugdhulp kan de huisarts naar VraagRaak verwijzen, maar ook rechtstreeks naar een aanbieder. Kijk hier voor een overzicht van gecontracteerde aanbieders.

Adresgegevens:
Haydnlaan 3
3144 KM Maassluis

Algemeen telefoonnummer: 010 – 593 1500
Telefoonnummer voor professionals: 06 21866075 (tijdens kantooruren)
Geopend: maandag t/m vrijdag van 9 tot 13 uur

ZorgMail: vraagraak@maassluis.nl
www.vraagraakmaassluis.nl

 

Sociaal domein Maassluis

Naast het sociaal wijkteam zijn er ook andere organisaties in de gemeente die kunnen ondersteunen bij praktische en (psycho-)sociale vraagstukken. Weten wat u waar vindt voor volwassenen? Deze factsheet biedt u een overzicht.