Ondersteuning zorgverleners

Maassluis


Reguliere ondersteuning

VraagRaak

Voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdhulp heeft de gemeente Maassluis VraagRaak ingericht. VraagRaak is het wijkteam, en kan worden benaderd voor advies, informatie en concrete hulp op het gebied van onder meer: Zorg, Werk & Inkomen, Schulden, Wonen, Gezinsrelaties, Huishoudelijke hulp, Mantelzorg, Persoonlijke problemen

De professionals binnen VraagRaak hebben hun achtergrond in o.a. GGZ, maatschappelijk werk, ouderenzorg, de zorg voor mensen met een beperking en de jeugdzorg. VraagRaak werkt nauw samen met onder andere het CJG, Stroomopwaarts, ROGplus, woningcorporaties, scholen, wijkagent en vrijwilligersorganisaties. Is een cliënt al bekend bij ROGplus, dan kan voor nieuwe ondersteuningsvragen direct contact worden opgenomen met ROGplus.

Jeugdhulp

MEVIS is verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Medewerkers van MEVIS zijn werkzaam bij VraagRaak. Via Zorgdomein kunt u jeugdigen verwijzen naar MEVIS in VraagRaak.

Kijk voor meer informatie op Verwijzers (mevis.nl)

In crisissituaties kunt u contact opnemen met het Crisis Interventie Team (CIT) Jeugd. Kijk voor meer informatie op: Crisis Interventie Team jeugd – Zel

 

Contact

VraagRaak is bereikbaar voor inwoners en professionals op  werkdagen tussen 9 en 12 uur op het algemene nummer: 010-5931500.

Professionals kunnen elke werkdag tijdens kantooruren direct contact opnemen met hun vaste contactpersoon via de werkmobiel.

Professionals kunnen via het e-mailadres een boodschap of mededeling afgegeven of een verzoek om te worden teruggebeld: vraagraak@maassluis.nl. Op dit e-mailadres mogen geen privacy gevoelige NAW gegevens gemaild worden! Het e-mailen van privacygevoelige informatie kan alleen via ZorgMail.

Adresgegevens:
Haydnlaan 3
3144 KM Maassluis

www.vraagraakmaassluis.nl

 Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl