Ondersteuning zorgverleners

Hoek van Holland


Ondersteuning tijdens Corona
Klik hier voor meer informatie.

 

Reguliere ondersteuning

Loketten
in Hoek van Holland zijn aparte loketten voor vragen op het gebied van zorg en welzijn:

  • VraagWijzer: voor eenvoudige zorg vragen voor volwassenen (bijv. schulden, sociale problematiek) en voor het aanvragen van individuele voorzieningen ( bijv. rolstoel, woningaanpassing, huishoudelijke hulp) De VraagWijzer is gevestigd aan de Prins Hendrikstraat 161, telefoon 14010
  • Werkplein: voor arbeidsgerelateerde vraagstukken en vrijwilligerswerk
  • CJG: voor advies en ondersteuning bij opvoedingsvraagstukken
  • Jongerenloket: voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar, voor diverse hulpvragen (school, werk, etc.)
  • Wijkteam: Voor complexe zorgvragen voor zowel kinderen/ jongeren als volwassenen

 

Het wijkteam
In het wijkteam Hoek van Holland werken professionals met expertise op het gebied van jeugdzorg en van volwassenenproblematiek. Het wijkteam levert zelf kortdurende ondersteuning voor maximaal zes maanden en zet een gespecialiseerde organisatie in wanneer het gaat om complexere problemen waarvoor langer ondersteuning nodig is. Als een gezin of huishouden op meerdere leefgebieden ondersteuning nodig heeft, komt er een professional uit het wijkteam of de betrokken organisatie, die het gezin of huishouden ondersteunt. Zijn er meerdere hulpverleners bij een gezin betrokken, dan heeft één van de medewerkers van het wijkteam de regie.

 

Verwijzing volwassenen en jeugd
De huisarts verwijst de patiënt schriftelijk, uitgaande van de privacy richtlijnen, naar het wijkteam/ wijkloket. Op basis van de aanmeldinformatie wordt de casus opgepakt door het wijkteam of uitgezet bij een instantie die meer passend is bij de hulpvraag. De aanmelder wordt op de hoogte gebracht van de uitkomst. Indien een patiënt door een andere zorgverlener/ professional naar de gemeente wordt doorgestuurd, informeert de gemeente de huisarts over de aanmelding, mits de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven.

De huisarts heeft de mogelijkheid om jeugdigen direct door te verwijzen naar de generalistische en/ of specialistische jeugdzorg (verwijsrecht). Voor zowel de cliënt als het wijkteam is het wel prettig wanneer het wijkteam hiervan op de hoogte wordt gebracht. Mogelijk dat de cliënt al bekend is bij het wijkteam, op deze manier wordt voorkomen dat zorg dubbel wordt aangevraagd. De zorgaanbieder waarnaar wordt verwezen is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de beschikking van de gemeente.

Klik hier voor informatie over Crisis Interventie Team (CIT) jeugd.

 

Aanbieders jeugdzorg

De gemeente heeft afspraken gemaakt met gecontracteerde jeugdzorgaanbieders. Zie hier het overzicht.

Verwijst de huisarts naar een niet-gecontracteerde aanbieder, dan is de gemeente niet verplicht deze hulp (volledig) te vergoeden. De gemeente moet wel passende zorg bieden en kan daarvoor verwijzen naar een aanbieder die wel is gecontracteerd. Ook kan de cliënt een PGB aanvragen. De cliënt moet dan middels het invullen van een zorg- en budgetplan aantonen dat hij/zij in staat is om het PGB te beheren.

Kijk hier voor meer informatie.

 

Sociaal domein Hoek van Holland

Naast het sociaal wijkteam zijn er ook andere organisaties in de gemeente die kunnen ondersteunen bij praktische en (psycho-)sociale vraagstukken. Weten wat u waar vindt voor volwassenen? Deze factsheet biedt u een overzicht.Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl