Ondersteuning zorgverleners

Gebiedsanalyse


Informatie over wijk of gemeente

De strategie voor uw praktijk bepalen? Of starten met lokale of regionale samenwerkingsinitiatieven? Bij de ontwikkeling van een wijkgerichte aanpak voor gezondheid en zorg is informatie over de inwoners van een wijk of gemeente een essentieel vertrekpunt.

Er zijn diverse informatiebronnen te raadplegen met informatie over onder meer ziekte, gezondheid en de bevolkingsontwikkeling op gemeentelijk niveau.

 

De informatie op deze sites biedt inzicht in de bevolking in uw gemeente (vergrijzing, verjonging, inkomensniveau, leefbaarheid, ziektebeelden). Daarnaast kunt u uw HIS raadplegen voor een overzicht van de populatie van uw eigen praktijk. Al deze informatie biedt aanknopingspunten voor een gesprek met uw samenwerkingspartners over welke zorg en ondersteuning er voor de bevolking of een deel daarvan op korte en langere termijn nodig is.

 

Maatwerk

Ook binnen andere landelijke en lokale bronnen zijn veel data beschikbaar. Maar hoe brengt u dit grote aanbod van gegevens terug tot relevante informatie voor uw plannen? ZEL kan u hierbij van dienst zijn. Wij kunnen landelijke cijfermatige analyses voor u interpreteren en verrijken met kwalitatieve kennis over de regio.

 

Voor wie is de gebiedsanalyse?

De gebiedsanalyse is zinvol:

  • voor partijen die willen (gaan) samenwerken in een wijk/buurt/gemeente.
    Met behulp van de gebiedsanalyse kan een analyse worden gemaakt van de huidige situatie en kunnen prognoses worden gemaakt over toekomstige zorgvraag en zorgaanbod.
  • voor alle praktijken die hun zorgaanbod willen aanscherpen, hun praktijk willen uitbreiden, zich elders willen vestigen, etc. De gebiedsanalyse geeft informatie over vraag en aanbod van eerstelijnszorg zorg in de wijk.
  • voor gemeenten, zorgverzekeraars en andere beleidsmakers die in samenwerking met ZEL de ondersteuning en versterking van de eerstelijnszorg in de regio op de agenda willen zetten.

 

Contact

Wilt u meer weten over de gebiedsanalyse of heeft u andere vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Yvonne Schoenmakers.Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl