Ondersteuning zorgverleners

Gebiedsanalyse


Informatie over wijk of gemeente

De strategie voor uw praktijk bepalen? Of starten met lokale of regionale samenwerkingsinitiatieven? Bij de ontwikkeling van een wijkgerichte aanpak van gezondheid en zorg is informatie over de populatie van een wijk of gemeente een essentieel vertrekpunt. De Zorgorganisatie Eerste Lijn ontsluit deze informatie over onder meer ziekte, gezondheid en bevolkingsontwikkeling met de gebiedsanalyse. Er is een openbare versie van de gebiedsanalyse, maar ZEL kan ook een analyse op maat maken. Neem voor meer informatie contact op met Yvonne Schoenmakers.

 

De gebiedsanalyse:

  1. biedt inzicht in uw wijk (vergrijzing, verjonging, inkomensniveau, leefbaarheid, ziektebeelden),
  2. toont welke zorg nu aanwezig is,
  3. biedt aanknopingspunten voor een gesprek over welke zorg er nodig is op korte en langere termijn.

 

Maatwerk

Binnen verschillende landelijke en lokale bronnen zijn veel data beschikbaar. Maar hoe brengt u dit grote aanbod van gegevens terug tot relevante informatie voor uw plannen? ZEL kan u hierbij van dienst zijn.

ZEL weet wat er speelt in de regio en kan de cijfermatige analyse interpreteren en verrijken met kwalitatieve kennis over de regionale context. Wij kunnen een basisrapport maken van de regio, maar ook een analyse op maat opstellen. In dit geval heeft u de mogelijkheid om eigen registraties toe te voegen, bijvoorbeeld over uw eigen patiënten (geanonimiseerd). Met deze informatie kan u goed geïnformeerd het gesprek aangaan met samenwerkingspartners, gemeente, zorgverzekeraar, enz.

Benieuwd wat de gebiedsanalyse op maat voor u kan betekenen? Klik hier voor een interview met een huisarts waarvoor we een gebiedsanalyse voor de praktijk hebben gemaakt.

 

Voor wie is de gebiedsanalyse?

  • Voor partijen die willen (gaan) samenwerken in een wijk/buurt/gemeente.
    Met behulp van de gebiedsanalyse kan op basis van zorgvraag en zorgaanbodgegevens een analyse worden gemaakt van de huidige situatie en prognoses worden gemaakt over toekomstige zorgvraag en zorgaanbod.
  • Voor alle praktijken die hun zorgaanbod willen aanscherpen, hun praktijk willen uitbreiden, zich nieuw vestigen etc. geeft de gebiedsanalyse up-to-date informatie over vraag en aanbod van eerstelijnszorg zorg in de wijk.
  • Voor gemeenten, zorgverzekeraars en andere beleidsmakers die in samenwerking met ZEL de ondersteuning en versterking van de eerstelijnszorg in de regio op de agenda willen zetten.

 

Openbare versie

Zelf aan de slag?  In het openbare gedeelte van de ROS-wijkscan vindt u de vraag- en aanbod-monitor (VAAM). Tevens vindt u op deze website veel informatie. Zoekt u specifiekere data, neem dan contact met ons op.

 

Landelijke dekking

ZEL werkt niet alleen aan de ontwikkeling van de gebiedsanalyse. Samen met 14 andere Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) heeft ZEL een contract afgesloten met ABF Research voor de levering van de tool die we gebruiken voor de gebiedsanalyse: de ROS-Wijkscan. Alle ROS’en zijn vertegenwoordigd in het landelijke ROS-netwerk waarin zij het instrument verder ontwikkelen.

 

Verder lezen

‘Populatiemanagement? Ken uw wijk’, Artikel in de Eerstelijns, april 2012.

 

Contact

Wilt u meer weten of een gebiedsanalyse laten uitvoeren? Neem dan contact op met Yvonne Schoenmakers.