Ondersteuning zorgverleners

Delft


Reguliere ondersteuning
Binnen de gemeente Delft zijn de taken op het gebied van zorg, jeugd, werk en inkomen ondergebracht bij ‘Delft Support’. Delft Support bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Jeugdhulp
  • Multiproblematiek
  • WMO voorzieningen

Een andere belangrijke organisatie binnen het sociaal domein in Delft is Delft voor Elkaar. Deze organisatie geeft advies en ondersteuning bij welzijnsvragen.

Lees hieronder waar u met de vragen van uw patiënt terecht kunt.

 

Delft Support

Jeugdhulp
Delft Support hecht veel waarde in de samenwerking met de huisartsen. Huisartsen hebben een vast aanspreekpunt; daarnaast is in meerdere praktijken een ondersteuner jeugd vanuit Delft Support werkzaam. Bent u huisarts en heeft u geen contactpersoon? Neem dan contact op met Delft Support via secretariaat@delftsupport.nl   

De professionals van team Jeugd zijn voor overleg, aanmelding of andere vragen van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 14015.
Huisartsen kunnen via ZorgDomein jeugdige patiënten t/m 17 jaar die in Delft wonen, digitaal verwijzen naar Delft Support bij:

  • vragen over opvoeden en opgroeien;
  • (vermoedens van) een ontwikkelingsstoornis of (vermoedens van) een verstandelijke beperking; 
  • echtscheidingen, wanneer kinderen in de knel komen. 

De huisarts kan ook rechtstreeks verwijzen naar gecontracteerde aanbieders van jeugdhulp.
Crisis? Klik hier voor informatie over Crisis Interventie Team (CIT) jeugd.
Klik hier voor informatie over Crisis Interventie Team (CIT) jeugd.

 

Multi problematiek
Het Sociaal Team van Delft Support is er voor huishoudens met problemen op gemiddeld 6 of meer leefgebieden, als er sprake is van onvoldoende of geen eigen regie binnen het huishouden of als er bemoeizorg nodig is. Een generalistische coach van het Sociaal Team werkt integraal door verschillende domeinen heen: zorg, jeugd, werk en inkomen en kan tijdelijk de regie overnemen. 

Uitsluitend professionele hulp- en dienstverleners kunnen zich aanmelden bij het Sociaal Team via 015 – 260 20 79 of sociaalteam@delftsupport.nl. 

Als inwoners zich ernstig zorgen maken, kunnen zij dit melden bij Meldpunt Bezorgd, via de website of telefonisch: 0900-0400405. 

 

WMO voorzieningen
Patiënten die zorg, ondersteuning of hulpmiddelen nodig hebben vanuit de Wmo, kunnen zelf contact opnemen met Delft Support via het nummer 14015 waarna een keuzemenu volgt. Meer informatie over WMO-voorzieningen is hier te vinden. 

 

Informatiemateriaal
Voor inwoners en professionals maakte Delft Support diverse folders:

 

Delft voor elkaar

Advies en ondersteuning welzijn; Delft voor elkaar
Delft voor Elkaar is het samenwerkingsverband van de organisaties Haaglanden Beweegt, Kwadraad, MEE ZHN en Participe Delft. Het gezamenlijk doel is dat iedere Delftenaar in beweging komt en kan meedoen in de samenleving. Delft voor Elkaar biedt kortdurende ondersteuning aan mensen die hulp nodig hebben op het gebied van zorg, welzijn, wonen, onderwijs, financiën en bewegen. Denk daarbij aan: 

Delft voor Elkaar is bereikbaar via 015 760 02 00 of via info@delftvoorelkaar.nl. Daarnaast zijn er wekelijks inloopspreekuren in de verschillende wijken.  Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl