Ondersteuning zorgverleners

Delft


Binnen de gemeente Delft zijn de taken op het gebied van zorg, jeugd, werk en inkomen ondergebracht in de ‘Toegang’. De Toegang bestaat uit verschillende onderdelen:

 

Jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijke voor alle vormen van Jeugdhulp. Dit betreft geestelijk gezondheidszorg, hulp aan jeugdige (licht) verstandelijk beperkten en begeleiding en verzorging van jeugdige lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Vanuit team Jeugd wordt de zorgvraag in kaart gebracht en passende hulp ingezet. Dat kan vanuit het team zelf of door inzet van externe organisaties.

Het team Jeugd van de gemeente bestaat uit professionals met elk hun eigen specialisme. Iedere medewerkers heeft zijn of haar eigen achtergrond en deskundigheid. Zij hebben kennis van de voorzieningen en hulpmiddelen die in Delft aanwezig zijn: van geestelijke gezondheidszorg, opvoeden en opgroeien, verslaving, onderwijs, werk, verstandelijke- en lichamelijke beperkingen tot aan schuldhulpverlening.

Jongeren en/of hun ouders kunnen zichzelf bij team Jeugd aanmelden via 14015 of online een afspraak maken voor een gesprek.

De huisarts kan een jongere online aanmelden. De huisarts kan ook rechtstreeks verwijzen naar aanbieders van jeugdhulp. Gecontracteerde aanbieders vindt u hier.

 

Multi problematiek

Het Sociaal Team richt zich op multi problematiek waarbij er sprake is van onvoldoende of geen eigen regie binnen het huishouden. Een generalistische coach van het Sociaal Team kan tijdelijk de regie overnemen.

De generalistische coaches werken in de verschillende domeinen: zorg, jeugd, verslaving, GGZ problematiek, werk en inkomen. Gezamenlijk beschikken zij over de specialistische kennis en vaardigheden die nodig zijn om de zwaardere multi problematiek binnen één huishouden op te pakken.

Uitsluitend professionele hulp- en dienstverleners kunnen aanmelden bij het Sociaal Team.

Het team biedt:

  • begeleiding op alle leefgebieden
  • coördinatie van de hulpverlening
  • bemoeizorg (Meldpunt Bezorgd)

Als inwoners zich ernstig zorgen maken, kunnen zij dit melden bij Meldpunt Bezorgd, via de website of telefonisch: 0900-0400405.

 

Communicatie met sociaal team en jeugdteam

Team Jeugd en het Sociaal Team hebben voor huisartsen speciale contactpersonen. Bent u huisarts en heeft u geen contactpersoon? Neem dan contact op met de gemeente Delft, Corry van der Rest.

Voor online communicatie maakt het wijkteam gebruik van een digitale beveiligde omgeving, waar ook zorgverleners zich kunnen aanmelden.

 

Advies en ondersteuning; welzijn

Uw patiënt kan voor advies en ondersteuning op het gebied van welzijn terecht bij Delft voor elkaar. Bijvoorbeeld met vragen over sociale contacten, financiën, schulden, relatieproblemen, scheidingen, rouw, activiteiten in de wijk, een gezonde leefstijl, mantelzorg en vrijwilligerswerk. Er zijn 10 contactpunten in Delft, waar mensen met eenvoudige vragen terecht kunnen.

Cliëntondersteuners (voorheen maatschappelijk werkers) zijn per e-mail bereikbaar en telefonisch (015 7600 200)

 

WMO voorzieningen

Patiënten die zorg of ondersteuning nodig hebben vanuit de Wmo, kunnen zelf contact opnemen met de gemeente via het nummer 14015 waarna een keuzemenu volgt. U kunt de melding ook voor de patiënt doen, telefonisch via 14015 of online.

Meer informatie over WMO-voorzieningen is hier te vinden.

 

Overige zorg en ondersteuning: zie factsheet sociaal domein