Ondersteuning zorgverleners

Delft


Ondersteuning tijdens Corona

Klik hier voor meer informatie.

 

Reguliere ondersteuning

Binnen de gemeente Delft zijn de taken op het gebied van zorg, jeugd, werk en inkomen ondergebracht bij ‘Delft Support’. Delft Support bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Jeugdhulp
  • Multiproblematiek
  • WMO voorzieningen

Een andere belangrijke organisatie binnen het sociaal domein in Delft is Delft voor Elkaar. Deze organisatie geeft advies en ondersteuning bij welzijnsvragen.

Lees hieronder waar u met de vragen van uw patiënt terecht kunt.

 

Delft Support

Jeugdhulp
De jeugdprofessionals van Delft Support hebben kennis van de voorzieningen en hulpmiddelen die in Delft aanwezig zijn: van geestelijke gezondheidszorg, opvoeden en opgroeien, verslaving, onderwijs, verstandelijke- en lichamelijke beperkingen tot aan schuldhulpverlening. Zij brengen de zorgvraag in kaart en zetten passende hulp in. Dat kan vanuit het team zelf of door inzet van externe organisaties.

Bereikbaarheid
Samenwerking is belangrijk. Zo hebben huisartsen, maar ook partners binnen het onderwijs een vast aanspreekpunt binnen Team Jeugd, zodat problemen snel opgepakt kunnen worden. Bent u huisarts en heeft u geen contactpersoon? Neem dan contact op met Anja Beurze (abeurze@delftsupport.nl) van Delft Support. Delft Support maakt gebruik van Zorgmail.

De professionals van team Jeugd zijn voor overleg, aanmelding of andere vragen van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 14015.

De huisarts kan ook rechtstreeks verwijzen naar aanbieders van jeugdhulp. Gecontracteerde aanbieders vindt u hier.

Klik hier voor informatie over Crisis Interventie Team (CIT) jeugd.

 

Multi problematiek
Het Sociaal Team van Delft Support is er voor huishoudens met problemen op gemiddeld 6 of meer leefgebieden, als er sprake is van onvoldoende of geen eigen regie binnen het huishouden of als er bemoeizorg nodig is. Het gaat hier om de vangnet functie binnen het sociaal domein. Een generalistische coach van het Sociaal Team werkt integraal door verschillende domeinen heen: zorg, jeugd, werk en inkomen en kan tijdelijk de regie overnemen.

Bereikbaarheid
Uitsluitend professionele hulp- en dienstverleners kunnen zich aanmelden bij het Sociaal Team via 015 – 260 20 79 of sociaalteam@delftsupport.nl.

De huisarts kan een jongere online aanmelden, of via hun contactpersoon bij Delft Support. Bent u huisarts en heeft u geen contactpersoon? Neem dan contact op met Anja Beurze (abeurze@delftsupport.nl) van Delft Support. Delft Support maakt gebruik van Zorgmail.

Als inwoners zich ernstig zorgen maken, kunnen zij dit melden bij Meldpunt Bezorgd, via de website of telefonisch: 0900-0400405.

 

WMO voorzieningen
Patiënten die zorg of ondersteuning nodig hebben vanuit de Wmo, kunnen zelf contact opnemen met Delft Support via het nummer 14015 waarna een keuzemenu volgt. U kunt de melding ook voor de patiënt doen, telefonisch via 14015 of online.

Meer informatie over WMO-voorzieningen is hier te vinden.

 

Informatiemateriaal
Voor inwoners en professionals maakte Delft Support diverse folders:

 

Delft voor elkaar

Advies en ondersteuning welzijn; Delft voor elkaar
Uw patiënt kan voor advies en ondersteuning op het gebied van welzijn terecht bij Delft voor elkaar. Bijvoorbeeld met vragen over sociale contacten, financiën, schulden, relatieproblemen, scheidingen, rouw, activiteiten in de wijk, een gezonde leefstijl, mantelzorg en vrijwilligerswerk. Tevens biedt Delft voor Elkaar Welzijn op Recept.

Bereikbaarheid
Er zijn 10 contactpunten in Delft, waar inwoners en professionals met eenvoudige vragen terecht kunnen.

Cliëntondersteuners (voorheen maatschappelijk werkers) zijn voor inwoners en professionals per e-mail bereikbaar en telefonisch (015 7600 200).

 

Overig

ZEL maakte voor u een factsheet met het totale aanbod dat de diverse partners binnen het sociaal domein leveren.

 Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl