Ondersteuning zorgverleners

Welzijn op Recept


Deelname aan welzijnsactiviteiten kan het welbevinden van patiënten met psychosociale problemen verbeteren. Ongeveer de helft van de mensen die naar de huisarts gaat, komt met psychosociale problemen. Deze problemen kunnen zich uiten in bijvoorbeeld stress, somberheid of lichamelijke klachten. Mensen met psychosociale klachten maken over het algemeen vaker gebruik van eerstelijnszorg. Voor deze klachten is vaak geen medische of psychologische zorg noodzakelijk. Welzijn op Recept biedt uitkomst!

 

 

Waar vindt u welzijn op Recept

In verschillende gemeenten bieden verschillende partijen Welzijn op Recept of vergelijkbare diensten aan:

 

Pilot in Delft

In samenwerking met Participe Delft heeft een pilot met welzijn op recept in Delft in twee pilotpraktijken plaatsgevonden. Er is onderzocht in hoeverre patiënten die deelnemen aan Welzijn op Recept vooruitgang in hun gevoel van welbevinden ervaren. Daarnaast is gekeken of het aantal huisartsconsulten van verwezen patiënten met psychosociale problemen is afgenomen. De uitkomsten waren zeer goed:

  • In de pilot hebben 48 mensen een verwijzing naar een welzijnsinterventie gekregen.
  • Het gevoel van welbevinden is na deelname aan Welzijn op recept op basis van een objectieve meting toegenomen met 49,9 %.
  • Deelnemers aan welzijn op recept zijn bij navraag tevreden over de welzijnsarrangementen en voelen zich beter en gelukkiger.
  • Het aantal huisartsconsulten vanwege psychosociale problematiek is met 56,5% afgenomen.

Wilt u meer lezen over de pilot en de uitkomsten? klik dan hier voor het eindrapport of hier voor de samenvatting.

Meer informatie

Wilt u meer weten over Welzijn op recept neem dan contact op met Daniëlle Vissers: dvissers@zel.nl.Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl