Ondersteuning zorgverleners

Welzijn op Recept


Ongeveer de helft van de mensen die naar de huisarts gaat, komt met psychosociale problemen. Deze problemen kunnen zich uiten in bijvoorbeeld stress, somberheid of lichamelijke klachten. Mensen met psychosociale klachten maken over het algemeen vaker gebruik van huisartsenzorg. Voor deze klachten is vaak geen medische of psychologische zorg noodzakelijk, maar hen wordt vaak wel een zorgaanbod gedaan. De vraag is in hoeverre dit effectief is. Voor de meeste mensen die dit soort klachten hebben, lijkt deelname aan welzijnsactiviteiten het welbevinden te vergroten.

In samenwerking met de welzijnsorganisaties in de regio wordt inmiddels binnen verschillende huisartsenpraktijken gewerkt met het aanbieden van welzijnsrecepten voor patiënten met psychosociale klachten. Patiënten met deze klachten krijgen een passend hulpaanbod binnen het sociaal domein.

 

Resultaten

In samenwerking met Participe Delft heeft in 2014-2016 een pilot met welzijn op recept in Delft in twee pilotpraktijken plaatsgevonden. Er is onderzocht in hoeverre patiënten die deelnemen aan welzijn op recept vooruitgang in hun gevoel van welbevinden ervaren. Daarnaast is gekeken of het aantal huisartsconsulten van verwezen patiënten met psychosociale problemen is afgenomen. De uitkomsten zijn zeer goed:

  • In de pilot hebben 48 mensen een verwijzing naar een welzijnsinterventie gekregen.
  • Het gevoel van welbevinden is na deelname aan Welzijn op recept op basis van een objectieve meting toegenomen met 49,9 %.
  • Deelnemers aan welzijn op recept zijn bij navraag tevreden over de welzijnsarrangementen en voelen zich beter en gelukkiger.
  • Het aantal huisartsconsulten vanwege psychosociale problematiek is met 56,5% afgenomen.

Wilt u meer lezen over de pilot en de uitkomsten? klik dan hier voor het eindrapport of hier voor de samenvatting.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over Welzijn op recept neem dan op met Daniëlle Vissers: dvissers@zel.nl.