Ondersteuning zorgverleners

Promedico


Op deze pagina vindt u diverse handleidingen, formulieren, instructies etc. met betrekking tot declaratie en registratie van de chronische zorg, ZorgDomein en overdracht patiëntendossiers voor Promedico. Voor meer informatie over ZorgMail kunt u terecht op de pagina over ZorgMail.

Klik hier om de handleiding van het patiëntportaal ASP te downloaden.
 

Inhoudsopgave

DM
Er zijn minimale meetwaarden die iedere praktijk geregistreerd moet hebben voor het praktijkclassificatiesysteem. Hiernaast zijn er aanvullende, facultatieve meetwaarden. Dit zijn meetwaarden die een praktijk kan registreren ten behoeve van de uitdraai van IPCI. Een praktijk zal op basis van deze waarden NIET beoordeeld worden! Op verzoek van de werkgroep Diabetes heeft de werkgroep ICT een minimale indicatorenset voor Diabetes ontwikkeld.

Klik hier voor de minimale meetwaarde DM.
Klik hier voor de facultatieve meetwaarde DM.

Registratie DM Instructie Promedico om protocol te importeren

 

COPD
Monitoringsformulier COPD 2019
Werken met de ziektelastmeter in Promedico – via NHGDoc (002)

Indicatorenset COPD
De afgelopen paar jaar hebben we verzoeken gekregen om meer gegevens kwijt te kunnen in de ZEL monitoringsformulieren voor COPD. We hebben besloten om indicatoren niet meer verplicht te laten invullen, maar om wel meer mogelijkheden te geven om indicatoren in te vullen. Met name op het gebied van spirometrie hebben we een aantal gegevens toegevoegd. Daarnaast zijn er twee door de NHG geadviseerde indicatoren bijgekomen. Dit zijn de indeling in ziektelast en de indicator exacerbatie. De indeling in ziektelast vul je in bij elk regulier controle bezoek van een COPD-patiënt. De indicator exacerbatie dient ingevuld te worden indien de exacerbatie zich voordoet.

 

HVZ

 

Declaratie

Om het declaratieproces van de chronische zorg verder te vereenvoudigen en veiliger te maken hebben we samenwerking gezocht met Calculus Software BV. Sinds 2003 heeft Calculus het programma Verzekerden Informatie Programma (VIP) op de markt samen met het online portaal VIPLive. VIPLive is een HIS-onafhankelijke dienst waarmee o.a. huisartsen in hun declaratieproces worden ondersteund. VIPLive maakt het declaratieproces van de chronische zorg gelden voor u als huisarts veiliger, eenvoudiger en overzichtelijker.


Patiëntenbestand aanmaken voor gebruikt met VIPLive

De handleidingen zijn na inloggen bij VIPLive rechtsboven te vinden. Klik hier om in te loggen bij VIPLive.

Dit patiëntenbestand dient u in te lezen via uw beveiligde VIPLive omgeving. Klik hier voor een handleiding hoe u dit bestand kunt inlezen in uw VIPLive omgeving.


Vragen stellen
Voor vragen over het maken van patiëntenbestanden of het aanleveren in de VIPLive omgeving kunt u contact opnemen met de helpdesk van VIPLive: 088 – 528 10 60 of zg@calculus.nl

Klik hier voor veelgestelde vragen met betrekking tot declaraties chronische zorg.

 

Registratie

Het NHG brengt regelmatig een nieuwe versie van hun labcodetabel uit. De HIS-en veranderen dit automatisch, wanneer u echter een eigen gemaakt protocol gebruikt, zult u de meetwaarde moeten aanpassen door NNGB. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ZEL.

 

ZorgDomein

Op deze pagina vindt u de handleidingen hoe ZorgDomein werkt in Promedico. Voor meer informatie over ZorgDomein kunt u terecht op de pagina over ZorgDomein.

 

Overdracht en verwijderen van patiëntendossier

Bij het veranderen van huisarts dient het patiëntendossier, met toestemming van de patiënt overgedragen te worden naar de nieuwe huisarts. Tevens dient het dossier bij de oude huisarts verwijderd te worden. Wanneer de overdracht plaatsvindt van Promedico naar Promedico blijft het dossier leeg achter bij de oude huisarts. Het dossier hoeft dan dus bij de oude huisarts niet verwijderd te worden.

Ook kan de overdracht plaatsvinden via een MEDOVD-bericht, ongeacht het type HIS dat de ontvangende praktijk gebruikt  Dit is een digitaal bericht waarin de gegevens van de patiënt staan en die door de nieuwe huisarts ingelezen kan worden. Het patiëntendossier blijft hierbij wel bestaan in het HIS bij de oude huisarts en dient handmatig verwijderd te worden.Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl