Ondersteuning zorgverleners

Voorwaarden en declareren


Een huisartsenpraktijk die aan OPEN deelneemt en voldoet aan de 4 voorwaarden conform de NZa-beleidsregels (zie hieronder) mag éénmalig €2,92 per ingeschreven patiënt bij ‘zijn’ preferente zorgverzekeraar declareren.

 

De voorwaarden zijn:

  1. Uw praktijk is bij de regionale coalitie OPEN WSD aangesloten.
  2. Uw praktijk heeft de geaccrediteerde scholing gevolgd (aangeboden door de regionale coalitie OPEN WSD). Deze scholing dient per praktijk te worden gevolgd door minimaal één huisarts, één POH-er, één doktersassistent.
  3. Uw praktijk heeft de patiënten geïnformeerd over hoe zij hun eigen gezondheidsgegevens elektronisch kunnen inzien. U kunt hiervoor de door OPEN ontwikkelde materialen gebruiken. Klik hier voor de materialen.
  4. Na afloop van het kwartaal waarin uw praktijk online inzage in gebruik heeft genomen en één of meer patiënten daadwerkelijk hun eigen gezondheidsgegevens hebben ingezien, verschijnt uw praktijk op het overzicht dat OPEN elk kwartaal aan Vektis stuurt.

Met dit overzicht, dat OPEN samenstelt op basis van geanonimiseerde logdata van de HIS-leveranciers, kunnen de zorgverzekeraars controleren of online inzage in gebruik is genomen in een praktijk die de OPEN-vergoeding declareert. ZEL ontvangt het overzicht van regio NWN-DWO. Twijfelt u? Dan kunt u bij ZEL navragen of uw praktijk op deze lijst is opgenomen via ict@zel.nl. Als dat het geval is, kunt u bij uw eerstvolgende kwartaaldeclaratie de OPEN-vergoeding bij de zorgverzekeraars in rekening brengen.

 

Om de OPEN gelden te declareren per ION gebruikt u de code 11700. ​

 Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl