Ondersteuning zorgverleners

Voorwaarden en declareren


Voorwaarden OPEN per 01-07-2020

 • U bent per 01-07-2020 in staat om een elektronisch afschrift te maken van het dossier van uw patiënten. U voldoet hiermee aan de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg die per 01-07-2020 van kracht is.
 • Het patiëntenportaal in uw HIS per 01-07-2020 voldoet aan een deel van de OPEN ICT basiseisen. Dat betekent dat uw patiënten de juiste onderdelen kunnen inzien. Klik hier voor een overzicht van deze onderdelen onder het kopje wat ziet de patiënt.

 

Voorwaarden OPEN per 31-12-2020

 • U bent in staat uw gegevens uit het HIS te ontsluiten naar de Medmij gecertificeerde PGO’s.

 

Voorwaarden OPEN per 31-12-2021

 • Het patiëntenportaal in uw HIS voldoet aan alle OPEN ICT basiseisen.

Klik hier voor meer informatie over de aangepaste OPEN beleidsregel.

 

Hoe weet ik wanneer ik mag declareren?

De afgelopen tijd komen er regelmatig vragen van huisartsen over het moment van declareren voor OPEN. Op dit moment kan nog niemand declareren. Dit kan pas op het moment dat aan alle vier de voorwaarden is voldaan.

Voor twee voorwaarden hoeft u niets te doen:

 1. Het HIS functioneert conform de richtlijn ‘’Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt’.
  Hiervoor hoeft u geen actie te ondernemen.
  a. Het landelijk programmabureau OPEN is verantwoordelijk dat de HIS-leveranciers aan deze voorwaarde voldoen. OPEN geeft aan de zorgverzekeraar door welke HIS-en voldoen aan de voorwaarde. Dit is naar verwachting is eind juni gereed.
 2. Deelname aan de regionale coalitie.
  Door het tekenen van de overeenkomst OPEN heeft u al aan deze voorwaarde  voldaan. Het landelijk programmabureau OPEN geeft (met uw toestemming, zie contract) door aan de zorgverzekeraar wie deelneemt aan de regionale coalitie.

De voorwaarden die u zelf in de gaten dient te houden:

 1. U informeert de patiënten over online inzage.
  De regionale coalitie zorgt ervoor dat u communicatiemiddelen hiervoor ontvangt, zodra de set, die door het landelijk programmabureau OPEN ontwikkeld is, akkoord bevonden is door de klankbordgroep. Heeft u uw patiënten op verschillende manieren geïnformeerd? Dan voldoet u aan deze voorwaarde.
 2. Deelnemen aan scholingen.
  Via de regionale coalitie krijgt u een uitnodiging om deel te nemen aan de landelijk ontwikkelde e-learning. Hieraan dienen minimaal per praktijk één huisarts, en indien werkzaam in de praktijk; één POH, één praktijkmanager en één praktijkassistente deel te nemen om te voldoen aan deze voorwaarde.
  ZEL ontwikkelt ook OPEN scholingen: voorjaar 2020 – Tweedaagse huisartsen, 2de kwartaal 2020 – praktische opleiding praktijkmanagers en POH-ers en in 3de kwartaal 2020 – scholing voor doktersassistentes over het gebruik van het patiëntenportaal.

Dit betekent dat u voor voorwaarde 1 en 2 geen actie hoeft te ondernemen. Voor voorwaarde 3 en 4 hoeft u geen bewijs vooraf aan te leveren bij de zorgverzekeraar. Bij twijfel kan de zorgverzekeraar hier achteraf desgewenst een materiele controle op uitoefenen.

Declareren
U voldoet aan voorwaarde 2 en zodra aan voorwaarde 1 is voldaan, informeren wij u hierover.

Als ook de e-learning is gevolgd en u uw patiënten actief heeft geïnformeerd, voldoet u aan alle voorwaarden. Dit zal in de meeste gevallen niet voor het vierde kwartaal van 2020 zijn.
Declareren kan op de gebruikelijke manier, via het declaratieportaal van de zorgverzekeraar, waar de OPEN-regeling vermeldt staat. Dit zal in de meeste gevallen niet voor vierde kwartaal 2020 zijn.

Wat kunt u declareren?

Huisartsen die zijn aangesloten bij de regionale coalitie kunnen tussen 2020 en 2022 eenmalig € 2,92 declareren per ingeschreven patiënt en per gemoedsbezwaarde*.
*Gemoedsbezwaarden zijn patiënten die vanwege geloofsovertuiging niet verzekerd zijn.

Heeft u nog vragen dan kunt u mij bereiken op tel. 0174-615067 of via mail ICT@ZEL.nl.Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389
Fax: 0174-631 818

Email: secretariaat@zel.nl