Ondersteuning zorgverleners

OPEN


Deze pagina wordt regelmatig aangevuld.

Online inzage

Informatie voor patiënten over online inzage is te vinden via deze link op Thuisarts.nl.

Heeft u e-learning module 1 en 2 al gevolgd? hier vindt u een handig naslagwerk met de informatie uit deze twee e-learning modules voor naast u pc.

ZEL heeft in samenwerking met enkele medewerkers van huisartsenpraktijk Thermion te Lent een film gemaakt met daarin verhalen vanuit de praktijk die al geruime tijd werken met online inzage. U kunt de film via deze link nu zelf bekijken op een moment dat het u schikt.

 

Toolkit patiënteninformatie
Vanuit OPEN zijn diverse communicatiemiddelen ontwikkeld. ZEL heeft enkele van deze middelen aangepast. Hieronder een overzicht met links naar de belangrijkste documenten:

Animatie wachtkamer scherm
Animatie wachtkamerscherm (inclusief ondertiteling)
Animatie wachtkamerscherm met Praktijkinfo (voor praktijken die werken met Praktijkinfo)
Brief patienten juni 2020
Nwsbericht OPEN praktijkwebsite juni 2020
Persbericht OPEN juni 2020
OPEN social media bericht juni 2020

Folders:
Folder online inzage en veilig gegevens delen digitale versie – Nederlands
Folder online inzage en veilig gegevens delen drukversie – Nederlands
Folder online inzage en veilig gegevens delen digitale versie – Arabisch
Folder online inzage en veilig gegevens delen drukversie – Arabisch
Folder online inzage en veilig gegevens delen digitale versie – Engels
Folder online inzage en veilig gegevens delen drukversie – Engels
Folder online inzage en veilig gegevens delen digitale versie – Pools
Folder online inzage en veilig gegevens delen drukversie – Pools
Folder online inzage en veilig gegevens delen digitale versie – Turks
Folder online inzage en veilig gegevens delen drukversie – Turks

Op de site van OPEN staan nog enkele documenten die u wellicht kunt gebruiken. ZEL heeft van de infographics die op de OPEN website staan een folder gemaakt. De andere documenten (m.u.v. de filmpjes voor de wachtkamerschermen) die hierboven genoemd zijn, zijn door ZEL aangepast en wijken dus af van de versie die op de OPEN website staan.

 

Meer tijd om te voldoen een OPEN

Per 28 februari 2020 is ‘de Beleidsregelinformatie-uitwisseling patiënt en professional OPEN’ aangepast. Het tijdspad waarop de HISsen klaar moeten zijn voor online inzage is veranderd. Hierdoor hebben ook de huisartsenpraktijken meer tijd om te voldoen aan OPEN. Wat er precies is aangepast en wat dit voor u betekent, leest u hieronder.

 

Voorwaarden OPEN per 01-07-2020

 • U bent per 01-07-2020 in staat om een elektronisch afschrift te maken van het dossier van uw patiënten. U voldoet hiermee aan de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg die per 01-07-2020 van kracht is.
 • Het patiëntenportaal in uw HIS per 01-07-2020 voldoet aan een deel van de OPEN ICT basiseisen. Dat betekent dat uw patiënten de juiste onderdelen kunnen inzien. Klik hier voor een overzicht van deze onderdelen onder het kopje wat ziet de patiënt.

 

Voorwaarden OPEN per 31-12-2020

 • U bent in staat uw gegevens uit het HIS te ontsluiten naar de Medmij gecertificeerde PGO’s.

 

Voorwaarden OPEN per 31-12-2021

 • Het patiëntenportaal in uw HIS voldoet aan alle OPEN ICT basiseisen.

Klik hier voor meer informatie over de aangepaste OPEN beleidsregel.

 

OPEN is dé weg naar veilig gegevens uitwisselen met patiënten in de eerstelijnszorg

Vanaf 1 juli 2020 moeten patiënten in Nederland kunnen beschikken over de eigen medische gegevens die zorgverleners van hen bijhouden. Afgesproken is om dit conform de richtlijn Online Inzage in het H-EPD door patiënt te doen. Dit met het idee dat mensen meer grip op hun gezondheid krijgen.

Om online inzage mogelijk te maken in de eerstelijnszorg is, als initiatief van het NHG, LHV en InEen, het vierjarige programma ‘OPEN’ opgezet. OPEN ondersteunt huisartsen en huisartsenorganisaties op praktische wijze zodat het plannen en invoeren van de benodigde ICT-aanpassingen goed kan verlopen.

In dit filmpje en in deze infographic wordt nog eens kort uitgelegd waarom het programma OPEN is opgericht en wat OPEN voor u, als huisarts, kan betekenen. In het filmpje wordt gesproken over de regionale organisatie die u gaat ondersteunen bij OPEN. In onze regio is dat de regionale coalitie van Kring, HC WSD en ZEL.

 

Regionale coalitie

ZEL, Kring en HC WSD  hebben een regionale coalitie gevormd om de huisartsen in de regio te ondersteunen bij het voldoen aan deze wet en voldoen aan de OPEN-basiseisen.

 • Deelnemende huisarts in de coalitie vanuit de Kring is Mathi Plasmans.
 • Deelnemende huisarts in de coalitie vanuit HC WSD is Sjoerd Stockmann.
 • Deelnemende bestuurder in de coalitie vanuit ZEL is Sietske Herder.
 • Han van der Lek is de projectleider van OPEN.

 

Wat ziet de patiënt?

 • Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde
 • Afgesloten episodes met attentiewaarde
 • Behandeling
 • Profylaxe en voorzorg
 • Actuele medicatie
 • Medicatie-overgevoeligheid
 • Correspondentie vanaf 1-7-2020
 • Resultaten bepalingen – over de laatste veertien maanden
 • E- en P-regels van het consult vastgelegd na invoering van online inzage
 • Geen persoonlijke aantekeningen!

 

Medicom

Ter verduidelijking heeft Pharmapartners de meest belangrijke onderdelen van OPEN voor u in een handige infographic gezet. Via deze link kunt u de infographic downloaden.

Hieronder vindt u een aantal instructievideo’s per module:

 1. Onderdelen t.b.v. OPEN
 2. Online afspraak maken
 3. Herhaalrecepten
 4. e-Consults
 5. Laboratorium uitslagen

Voor ondersteuning bij het instellen van de agenda voor het maken van een online afspraak, kunt u de onderstaande links raadplegen:

 1. PharmaPartners eHealth – Inrichting Zorgverlenersportaal
 2. PharmaPartners eHealth – Configuratie Online Afspraak Maken 1
 3. PharmaPartners eHealth – Configuratie Online Afspraak Maken 2

 

Promedico

Klik hier om de handleiding van het patiëntportaal ASP te downloaden.

 

Hoe weet ik wanneer ik mag declareren?

De afgelopen tijd komen er regelmatig vragen van huisartsen over het moment van declareren voor OPEN. Op dit moment kan nog niemand declareren. Dit kan pas op het moment dat aan alle vier de voorwaarden is voldaan.

Voor twee voorwaarden hoeft u niets te doen:

   1. Het HIS functioneert conform de richtlijn ‘’Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt’.
    Hiervoor hoeft u geen actie te ondernemen.
    a. Het landelijk programmabureau OPEN is verantwoordelijk dat de HIS-leveranciers aan deze voorwaarde voldoen. OPEN geeft aan de zorgverzekeraar door welke HIS-en voldoen aan de voorwaarde. Dit is naar verwachting is eind juni gereed.
   2. Deelname aan de regionale coalitie.
    Door het tekenen van de overeenkomst OPEN heeft u al aan deze voorwaarde  voldaan. Het landelijk programmabureau OPEN geeft (met uw toestemming, zie contract) door aan de zorgverzekeraar wie deelneemt aan de regionale coalitie.

De voorwaarden die u zelf in de gaten dient te houden:

   1. U informeert de patiënten over online inzage.
    De regionale coalitie zorgt ervoor dat u communicatiemiddelen hiervoor ontvangt, zodra de set, die door het landelijk programmabureau OPEN ontwikkeld is, akkoord bevonden is door de klankbordgroep. Heeft u uw patiënten op verschillende manieren geïnformeerd? Dan voldoet u aan deze voorwaarde.
   2. Deelnemen aan scholingen.
    Via de regionale coalitie krijgt u een uitnodiging om deel te nemen aan de landelijk ontwikkelde e-learning. Hieraan dienen minimaal per praktijk één huisarts, en indien werkzaam in de praktijk; één POH, één praktijkmanager en één praktijkassistente deel te nemen om te voldoen aan deze voorwaarde.
    ZEL ontwikkelt ook OPEN scholingen: voorjaar 2020 – Tweedaagse huisartsen, 2de kwartaal 2020 – praktische opleiding praktijkmanagers en POH-ers en in 3de kwartaal 2020 – scholing voor doktersassistentes over het gebruik van het patiëntenportaal.

Dit betekent dat u voor voorwaarde 1 en 2 geen actie hoeft te ondernemen. Voor voorwaarde 3 en 4 hoeft u geen bewijs vooraf aan te leveren bij de zorgverzekeraar. Bij twijfel kan de zorgverzekeraar hier achteraf desgewenst een materiele controle op uitoefenen.

Declareren
U voldoet aan voorwaarde 2 en zodra aan voorwaarde 1 is voldaan, informeren wij u hierover.

Als ook de e-learning is gevolgd en u uw patiënten actief heeft geïnformeerd, voldoet u aan alle voorwaarden. Dit zal in de meeste gevallen niet voor het vierde kwartaal van 2020 zijn.
Declareren kan op de gebruikelijke manier, via het declaratieportaal van de zorgverzekeraar, waar de OPEN-regeling vermeldt staat. Dit zal in de meeste gevallen niet voor vierde kwartaal 2020 zijn.

Wat kunt u declareren?

Huisartsen die zijn aangesloten bij de regionale coalitie kunnen tussen 2020 en 2022 eenmalig € 2,83 declareren per ingeschreven patiënt en per gemoedsbezwaarde*.
*Gemoedsbezwaarden zijn patiënten die vanwege geloofsovertuiging niet verzekerd zijn.

Heeft u nog vragen dan kunt u mij bereiken op tel. 0174-615067 of via mail ICT@ZEL.nl.

 

Vragen of hulp nodig?

Kijk hier voor de veelgestelde vragen over OPEN.

Kijk hier voor de veelgestelde vragen van ZEL over OPEN.Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389
Fax: 0174-631 818

Email: secretariaat@zel.nl