Ondersteuning zorgverleners

OPEN


Er wordt nog gewerkt aan deze pagina.

 

OPEN is dé weg naar veilig gegevens uitwisselen met patiënten in de eerstelijnszorg

Vanaf 1 juli 2020 moeten patiënten in Nederland kunnen beschikken over de eigen medische gegevens die zorgverleners van hen bijhouden. Afgesproken is om dit conform de richtlijn Online Inzage in het H-EPD door patiënt te doen. Dit met het idee dat mensen meer grip op hun gezondheid krijgen.
Om online inzage mogelijk te maken in de eerstelijnszorg is, als initiatief van het NHG, LHV en InEen, het vierjarige programma ‘OPEN’ opgezet. OPEN ondersteunt huisartsen en huisartsenorganisaties op praktische wijze zodat het plannen en invoeren van de benodigde ICT-aanpassingen goed kan verlopen.

 

Regionale coalitie

ZEL, Kring en HC WSD  hebben een regionale coalitie gevormd om de huisartsen in de regio te ondersteunen bij het voldoen aan deze wet en voldoen aan de OPEN-basiseisen.

 

Wat ziet de patiënt?

  • Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde
  • Afgesloten episodes met attentiewaarde
  • Behandeling
  • Profylaxe en voorzorg
  • Actuele medicatie
  • Medicatie-overgevoeligheid
  • Correspondentie
  • Resultaten bepalingen – over de laatste veertien maanden
  • E- en P-regels van het consult vastgelegd na invoering van online inzage
  • Geen persoonlijke aantekeningen!

 

Vragen of hulp nodig?

Kijk hier voor de veelgestelde vragen over OPEN.