Ondersteuning zorgverleners

OPEN


Deze pagina wordt regelmatig aangevuld.

 

OPEN is dé weg naar veilig gegevens uitwisselen met patiënten in de eerstelijnszorg

Vanaf 1 juli 2020 moeten patiënten in Nederland kunnen beschikken over de eigen medische gegevens die zorgverleners van hen bijhouden. Afgesproken is om dit conform de richtlijn Online Inzage in het H-EPD door patiënt te doen. Dit met het idee dat mensen meer grip op hun gezondheid krijgen.
Om online inzage mogelijk te maken in de eerstelijnszorg is, als initiatief van het NHG, LHV en InEen, het vierjarige programma ‘OPEN’ opgezet. OPEN ondersteunt huisartsen en huisartsenorganisaties op praktische wijze zodat het plannen en invoeren van de benodigde ICT-aanpassingen goed kan verlopen.
In dit filmpje en in deze infographic wordt nog eens kort uitgelegd waarom het programma OPEN is opgericht en wat OPEN voor u, als huisarts, kan betekenen. In het filmpje wordt gesproken over de regionale organisatie die u gaat ondersteunen bij OPEN. In onze regio is dat de regionale coalitie van Kring, HC WSD en ZEL.

 

Regionale coalitie

ZEL, Kring en HC WSD  hebben een regionale coalitie gevormd om de huisartsen in de regio te ondersteunen bij het voldoen aan deze wet en voldoen aan de OPEN-basiseisen.

 • Deelnemende huisarts in de coalitie vanuit de Kring is Mathi Plasmans
 • Deelnemende huisarts in de coalitie vanuit HC WSD is Sjoerd Stockmann
 • Deelnemende bestuurder in de coalitie vanuit ZEL is Sietske Herder
 • Sandy Vermeij is de projectmanager van OPEN

 

Wat ziet de patiënt?

   • Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde
   • Afgesloten episodes met attentiewaarde
   • Behandeling
   • Profylaxe en voorzorg
   • Actuele medicatie
   • Medicatie-overgevoeligheid
   • Correspondentie
   • Resultaten bepalingen – over de laatste veertien maanden
   • E- en P-regels van het consult vastgelegd na invoering van online inzage
   • Geen persoonlijke aantekeningen!

 

Hoe weet ik wanneer ik mag declareren??

De afgelopen tijd komen er regelmatig vragen van huisartsen over het moment van declareren voor OPEN. Op dit moment kan nog niemand declareren. Dit kan pas op het moment dat aan alle vier de voorwaarden is voldaan.

Voor twee voorwaarden hoeft u niets te doen:

   1. Het HIS functioneert conform de richtlijn ‘’Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt’.
    Hiervoor hoeft u geen actie te ondernemen.
    a. Het landelijk programmabureau OPEN is verantwoordelijk dat de HIS-leveranciers aan deze voorwaarde voldoen. OPEN geeft aan de zorgverzekeraar door welke HIS-en voldoen aan de voorwaarde. Dit is naar verwachting is eind juni gereed.
   2. Deelname aan de regionale coalitie.
    Door het tekenen van de overeenkomst OPEN heeft u al aan deze voorwaarde  voldaan. Het landelijk programmabureau OPEN geeft (met uw toestemming, zie contract) door aan de zorgverzekeraar wie deelneemt aan de regionale coalitie.

De voorwaarden die u zelf in de gaten dient te houden:

   1. U informeert de patiënten over online inzage.
    De regionale coalitie zorgt ervoor dat u communicatiemiddelen hiervoor ontvangt, zodra de set, die door het landelijk programmabureau OPEN ontwikkeld is, akkoord bevonden is door de klankbordgroep. Heeft u uw patiënten op verschillende manieren geïnformeerd? Dan voldoet u aan deze voorwaarde.
   2. Deelnemen aan scholingen.
    Via de regionale coalitie krijgt u een uitnodiging om deel te nemen aan de landelijk ontwikkelde e-learning. Hieraan dienen minimaal per praktijk één huisarts, en indien werkzaam in de praktijk; één POH, één praktijkmanager en één praktijkassistente deel te nemen om te voldoen aan deze voorwaarde.
    ZEL ontwikkelt ook OPEN scholingen: voorjaar 2020 – Tweedaagse huisartsen, 2de kwartaal 2020 – praktische opleiding praktijkmanagers en POH-ers en in 3de kwartaal 2020 – scholing voor doktersassistentes over het gebruik van het patiëntenportaal.

Dit betekent dat u voor voorwaarde 1 en 2 geen actie hoeft te ondernemen. Voor voorwaarde 3 en 4 hoeft u geen bewijs vooraf aan te leveren bij de zorgverzekeraar. Bij twijfel kan de zorgverzekeraar hier achteraf desgewenst een materiele controle op uitoefenen.

Declareren
U voldoet aan voorwaarde 2 en zodra aan voorwaarde 1 is voldaan, informeren wij u hierover.

Als ook de e-learning is gevolgd en u uw patiënten actief heeft geïnformeerd, voldoet u aan alle voorwaarden. Dit zal in de meeste gevallen niet voor het vierde kwartaal van 2020 zijn.
Declareren kan op de gebruikelijke manier, via het declaratieportaal van de zorgverzekeraar, waar de OPEN-regeling vermeldt staat. Dit zal in de meeste gevallen niet voor vierde kwartaal 2020 zijn.

Wat kunt u declareren?

Huisartsen die zijn aangesloten bij de regionale coalitie kunnen tussen 2020 en 2022 eenmalig € 2,83 declareren per ingeschreven patiënt en per gemoedsbezwaarde*.
*Gemoedsbezwaarden zijn patiënten die vanwege geloofsovertuiging niet verzekerd zijn.

Heeft u nog vragen dan kunt u mij bereiken op tel. 0174-615067 of via mail ICT@ZEL.nl.

 

Vragen of hulp nodig?

Kijk hier voor de veelgestelde vragen over OPEN.

Kijk hier voor de veelgestelde vragen over OPEN.