Ondersteuning zorgverleners

Medicom


Hier een YouTube-instructiefilmpje over slimme protocollen in Medicom.

Klik hier om de handleiding van het patiëntportaal mijngezondheid.net te downloaden.

Op deze pagina vindt u diverse handleidingen, formulieren, instructies etc. met betrekking tot declaratie en registratie van de chronische zorg, ZorgDomein, overdracht patiëntendossiers en Tips & Trucs voor Medicom. Voor meer informatie over ZorgMail kunt u terecht op de pagina over ZorgMail.

 

Inhoudsopgave

 

DM

Er zijn minimale meetwaarden die iedere praktijk geregistreerd moet hebben voor het praktijkclassificatiesysteem. Hiernaast zijn er aanvullende, facultatieve meetwaarden. Dit zijn meetwaarden die een praktijk kan registreren ten behoeve van de uitdraai van IPCI. Een praktijk zal op basis van deze waarden NIET beoordeeld worden! Op verzoek van de werkgroep Diabetes heeft de werkgroep ICT een minimale indicatorenset voor Diabetes ontwikkeld.

  • Klik hier voor de minimale meetwaarde DM
  • Klik hier voor de facultatieve meetwaarde DM

Registratie DM: het gecombineerde protocol “dm cvrm vvr cvrp” van Medicom kan worden gebruikt voor het DM zorgpad.

 

COPD
Monitoringsformulier COPD 2019

Indicatorenset COPD
De afgelopen paar jaar hebben we verzoeken gekregen om meer gegevens kwijt te kunnen in de ZEL monitoringsformulieren voor COPD. We hebben besloten om indicatoren niet meer verplicht te laten invullen, maar om wel meer mogelijkheden te geven om indicatoren in te vullen. Met name op het gebied van spirometrie hebben we een aantal gegevens toegevoegd. Daarnaast zijn er twee door de NHG geadviseerde indicatoren bijgekomen. Dit zijn de indeling in ziektelast en de indicator exacerbatie. De indeling in ziektelast vul je in bij elk regulier controle bezoek van een COPD-patiënt. De indicator exacerbatie dient ingevuld te worden indien de exacerbatie zich voordoet.

 

HVZ
Instructie: Instructies opstellen monitoringsformulier HVZ. 

Registratie HVZ: het gecombineerde protocol “dm cvrm vvr cvrp” van Medicom kan worden gebruikt voor het HVZ zorgpad.

Declaratie

Om het declaratieproces van de chronische zorg verder te vereenvoudigen en veiliger te maken hebben we samenwerking gezocht met Calculus Software BV. Sinds 2003 heeft Calculus het programma Verzekerden Informatie Programma (VIP) op de markt samen met het online portaal VIPLive. VIPLive is een HIS-onafhankelijke dienst waarmee o.a. huisartsen in hun declaratieproces worden ondersteund. VIPLive maakt het declaratieproces van de chronische zorg gelden voor u als huisarts veiliger, eenvoudiger en overzichtelijker.


Patiëntenbestand aanmaken voor gebruikt met VIPLive

De handleidingen zijn na inloggen bij VIPLive rechtsboven te vinden. Klik hier om in te loggen bij VIPLive.

Dit patiëntenbestand dient u in te lezen via uw beveiligde VIPLive omgeving. Klik hier voor een handleiding hoe u dit bestand kunt inlezen in uw VIPLive omgeving.


Vragen stellen

Voor vragen over het maken van patiëntenbestanden of het aanleveren in de VIPLive omgeving kunt u contact opnemen met de helpdesk van VIPLive: 088 – 528 10 60 of zg@calculus.nl

Klik hier voor veelgestelde vragen met betrekking tot declaraties chronische zorg.

 

Registratie

Het NHG brengt regelmatig een nieuwe versie van hun labcodetabel uit.
De HIS-en veranderen dit automatisch, wanneer u echter een eigen gemaakt protocol gebruikt, zult u de meetwaarde moeten aanpassen door NNGB. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ZEL.

 

ZorgDomein

Op deze pagina vindt u de handleidingen hoe ZorgDomein werkt in Medicom. Voor meer informatie over ZorgDomein kunt u terecht op de pagina over ZorgDomein.

 

Overdracht en verwijderen van patiëntendossier

Bij het veranderen van huisarts dient het patiëntendossier, met toestemming van de patiënt overgedragen te worden naar de nieuwe huisarts. Tevens dient het dossier bij de oude huisarts verwijderd te worden. Wanneer de overdracht plaatsvindt van Medicom naar Medicom of via Zorgmail File Transfer (ZFT) blijft het dossier leeg achter bij de oude huisarts. Hierbij is de patiënt zelf nog wel te vinden. Het dossier hoeft dan dus bij de oude huisarts niet verwijderd te worden.

 Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl