Ondersteuning zorgverleners

LSP


Regionale afspraken

Binnen onze regio willen we met elkaar zorg dragen voor een goede overdracht van gegevens en het tijdig beschikbaar zijn van medische gegevens voor de opvolgende zorgverlener. Door allemaal gebruik te maken van dezelfde veilige programma’s, werken we toe naar dit doel. Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is een van de middelen die hiertoe bijdragen.

 

Wat biedt LSP?

LSP draagt bij aan medicatieveiligheid door medicatie- en ICA gegevens van patiënten beschikbaar te maken voor huisartsen en apotheken. Wanneer u als huisarts aangesloten bent op LSP, zijn de medicatie- en ICA gegevens (van patiënten die daar toestemming voor hebben gegeven) beschikbaar voor zorgverleners die deze patiënt behandelen. Zoals bijvoorbeeld wanneer de patiënt bij de huisartsenpost of een waarnemend huisarts of apotheek terecht komt. Zo hebben waarnemers en de HAP alle gegevens van uw patiënt die zij nodig hebben.

Daarnaast zorgt LSP ook voor een volledig dossier. Als een waarnemer of de HAP uw patiënt behandeld heeft, sturen zij via LSP een waarneembericht terug naar u. Zo weet u precies met welke klachten uw patiënt op de HAP is geweest en wat daartegen is gedaan.

 

Voor wie is LSP?

Het grootste deel van de openbare en poliklinische apotheken, huisartsenpraktijken, huisartsenposten en ziekenhuizen in Nederland is aangesloten op LSP. En daar komen steeds meer zorgaanbieders bij, zoals GGZ-instellingen, VVT-instellingen en zorggroepen (voor ketenzorg).

 

Huisartsen aansluiten op LSP

Als u zich als huisarts wilt aansluiten op LSP en de toestemming van uw patiënten wilt registreren, zijn er een aantal zaken te regelen in uw HIS. Via onderstaande linkjes krijgt u hier informatie over aansluiting via een uw eigen HIS leverancier.

  1. CGM
  2. Medicom
  3. MicroHis:
  4. Promedico

 

Apotheken

Het overgrote deel van de apotheken in Nederland is aangesloten op het Landelijk Schakelpunt. Via dit ‘netwerk’ delen zij medicatiegegevens van patiënten met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld met andere apotheken, zoals de dienstapotheek en de poliklinische apotheek in het ziekenhuis. Maar ook met medisch specialisten in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Lees hier meer over LSP en apotheken.

 

Vergoedingen

Zorgverleners die het LSP gebruiken, kunnen in aanmerking komen voor LSP-vergoedingen. Als huisarts kunt u bijvoorbeeld een tegemoetkoming krijgen in de tijd en moeite die u investeert in het vragen van toestemming aan uw patiënten, het verwerken van de opt-ins in uw systeem en het aanmelden van dossiers bij LSP. Bekijk hier de actuele vergoedingen en hoe u hiervoor in aanmerking komt.