Ondersteuning zorgverleners

LSP


Regionale afspraken

Binnen onze regio willen we met elkaar zorg dragen voor een goede overdracht van gegevens en het tijdig beschikbaar zijn van medische gegevens voor de opvolgende zorgverlener. Door allemaal gebruik te maken van dezelfde veilige programma’s, werken we toe naar dit doel. Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is een van de middelen die hiertoe bijdragen.

 

Wat biedt LSP?

LSP draagt bij aan medicatieveiligheid door medicatie- en ICA gegevens van patiënten beschikbaar te maken voor huisartsen en apotheken. Wanneer u als huisarts aangesloten bent op LSP, zijn de medicatie- en ICA gegevens (van patiënten die daar toestemming voor hebben gegeven) beschikbaar voor zorgverleners die deze patiënt behandelen. Zoals bijvoorbeeld wanneer de patiënt bij de huisartsenpost of een waarnemend huisarts of apotheek terecht komt. Zo hebben waarnemers en de HAP alle gegevens van uw patiënt die zij nodig hebben.

Daarnaast zorgt LSP ook voor een volledig dossier. Als een waarnemer of de HAP uw patiënt behandeld heeft, sturen zij via LSP een waarneembericht terug naar u. Zo weet u precies met welke klachten uw patiënt op de HAP is geweest en welk beleid is ingezet.

 

Voor wie is LSP?

Het grootste deel van de openbare en poliklinische apotheken, huisartsenpraktijken, huisartsenposten en ziekenhuizen in Nederland is aangesloten op LSP. En daar komen steeds meer zorgaanbieders bij, zoals GGZ-instellingen, VVT-instellingen en zorggroepen.

Patiënt

Als een patiënt bij de huisartsenpost komt, is het erg handig als deze gegevens beschikbaar zijn. Kortgezegd kan de zorgverlener hierdoor snel en betrouwbaar de actuele medische gegevens inzien, wat onder andere kan zorgen voor een betere medicatieveiligheid.

Huisartsen 

Als u zich als huisarts wilt aansluiten op LSP en de toestemming van uw patiënten wilt registreren, zijn er een aantal zaken te regelen in uw HIS. Hieronder vindt u verwijzingen naar informatie over aansluiting vanuit de in de regio veel gebruikte Huisartsen Informatie Systemen. 

  1. CGM: te vinden via de Help functie in het hoofdmenu van  uw HIS.
  2. Medicom
  3. MicroHis:
    • Nieuwe handleidingen volgen.
  4. Promedico
Apothekers

Het overgrote deel van de apotheken in Nederland is aangesloten op het Landelijk Schakelpunt. Via dit ‘netwerk’ delen zij medicatiegegevens van patiënten met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld met andere apotheken, zoals de dienstapotheek en de poliklinische apotheek in het ziekenhuis. Maar ook met medisch specialisten in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Lees hier meer over LSP en apotheken.

 

Vergoedingen

Zorgverleners die het LSP gebruiken, kunnen in aanmerking komen voor LSP-vergoedingen. Als huisarts kunt u bijvoorbeeld een tegemoetkoming krijgen in de tijd en moeite die u investeert in het vragen van toestemming aan uw patiënten, het verwerken van de opt-ins in uw systeem en het aanmelden van dossiers bij LSP. Bekijk hier de actuele vergoedingen en hoe u hiervoor in aanmerking komt.

 

Wat doet ZEL?

Het LSP wordt beheerd door de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). ZEL heeft een faciliterende rol bij de implementatie van het LSP in deze regio. Wij communiceren over de ontwikkelingen rondom het LSP via nieuwsbrieven naar apotheken en huisartsen, wij vervullen de rol van vraagbaak, wij bieden handreikingen om het opt-in percentage en het LSP-gebruik te verhogen en we ondersteunen tijdens het aansluitproces eventueel samen met VZVZ. ZEL houdt verbinding met de landelijke en regionale ontwikkelingen d.m.v. deelname aan de regionale netwerkdagen, waarin vertegenwoordigers van regionale samenwerkingsorganisaties en de VZVZ operationele zaken bespreken rondom de implementatie van en ontwikkelingen rondom het LSP.

 

Praktische tips en vragen 

Meer informatie vindt u bij de veelgestelde vragen op onze site Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl