Ondersteuning zorgverleners

Datalekken


Termen uitgelegd

Informatieveiligheid? Datalek? AVG? Er wordt veel gesproken over diverse termen, maar wat betekenen ze en hoe staan ze tot elkaar in verhouding?

  • Informatieveiligheid is een brede term en draait om het veilig bewaren en gebruiken van persoonsgegevens.
  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wet die tot doel heeft de persoonsgegevens nog beter te beschermen door regels op te leggen.
  • Een datalek betekent dat persoonsgegevens op straat terecht zijn gekomen, door onbevoegden zijn ingezien of verloren zijn gegaan. Dit wordt voorkomen wanneer u zich aan de AVG houdt. Gaat het toch mis, dan kunt u aantonen dat u er alles aan hebt gedaan om het te voorkomen.

 

Aan de slag!

Informatieveiligheid zit niet alleen in het beschermen van systemen, maar zeker ook in de mensen en de organisatie. Met deze checklist kunt u de informatieveiligheid van uw praktijk op een makkelijke wijze onder de loep nemen. Het zal u verbazen hoeveel kleine dingen u al snelle winst zullen opleveren.

Ook door aan de slag te gaan met de AVG werkt u aan het voorkomen van datalekken. Op deze pagina zetten wij vijf acties op een rij waarmee u voldoet aan de AVG inclusief uitleg én sjabloon documenten.

 

Een datalek…en nu?

Het is belangrijk om snel en adequaat te kunnen handelen in geval van een datalek. Bij vermoedens van een datalek neemt u drie stappen:

  1. Beoordeel of er echt sprake is van een datalek
  2. Beoordeel of u het lek moet melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
  3. Beoordeel of u uw patiënten moet informeren over het lek

Deze stappen worden hier kort uitgelegdHier leest u alles over datalekken. Deze handreiking is door en voor huisartsen geschreven, maar goed toepasbaar voor alle zorgverleners op de gehele eerste lijn.

In dit artikel geeft de Autoriteit Persoonsgegevens 10 tips over het registreren van datalekken. 

Datalek voorkomen

In dit document staan veel tips om een datalek te voorkomen. U kunt deze zelf nagaan, maar het document is ook zeer geschikt om aan uw systeembeheerder voor te leggen met de vraag of alles goed geregeld is.

Het veilig uitwisselen van gegevens is een belangrijke manier om het risico op een datalek te verkleinen. Daarom is het belangrijk om via het juiste programma te communiceren. Zo kunt u bijvoorbeeld beter Siilo gebruiken dan WhatsApp, verwijzen via ZorgDomein i.p.v. op papier en is het veiliger om te e-mailen via ZorgMail dan via reguliere e-mail. Bekijk onderstaande afbeelding om de juiste keuze te maken bij communicatie met en over patiënten:

Hier bieden wij meer informatie over: ZorgMail, Siilo en ZorgDomein.Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl