Ondersteuning zorgverleners

Afdeling Digitalisering


We hebben op dit moment te maken met een beschikbare zorgcapaciteit die de stijgende zorgvraag niet kan bijhouden.  Daarom zijn slimme zorgoplossingen nodig en een vernieuwde, hybride manier van werken.  

Slimme zorgoplossingen kunnen positief bijdragen aan het leveren passende en persoonsgerichte zorg en vergemakkelijken het multidisciplinair samenwerken door veilige uitwisseling van informatie. 

Digitalisering speelt een belangrijke rol bij vernieuwingen in de zorg. . Daarom starten wij diverse initiatieven, zodat zorgverleners in de regio digitale middelen in het voordeel van hun praktijk en de zorg in kunnen zetten, In de roadmap digitalisering 2025 staan de thema’s beschreven van de initiatieven waar wij de komende jaren mee aan de slag gaan. De thema’s zijn tot stand gekomen na een uitgebreide analyse van zorgontwikkelingen en na toetsing bij kernspelers uit de eerste lijn.  

 

Tevens sluit de roadmap aan bij de regionale visie op digitalisering in de eerste lijn: ‘Door effectieve inzet van digitalisering kan de patiënt beter worden geholpen en wordt tegelijkertijd de samenwerking verbeterd’ [Visiedocument digitalisering regio NWN-DWO].  

 

Om de digitaliseringsactiviteiten voor huisartsen goed aan te laten sluiten op de praktijk werken wij samen met vijf gidspraktijken. Deze gidspraktijken adviseren over nieuwe innovaties, testen digitale zorgtoepassingen en delen hun ervaringen als voorbeeld voor de regio. 

Praktijk  Huisarts  Regio en HIS 
Huisartsen Schiedam-Noord  Lieneke van der Griendt  Regio NWN / Promedico 
Huisartsenpraktijk Hoogeland  Sabine van Schie  Regio Westland / MicroHIS 
Huisartsencentrum de Cordes  Rita Heijdra  Regio Hoek van Holland / CGM 
Huisartsenpraktijk Nieuw-Delft  Patrick van Puffelen  Regio Delfland / Medicom 
Huisartsenpraktijk Emmapark  Sander Gransjean  Regio Oostland / CMIO 

Wat kunt u verwachten van ZEL? 

  • Informatie over ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en hybride werken 
  • Ondersteuning bij diverse thema’s m.b.t. digitalisering.  
  • Hulp bij de implementatie van een digitale zorgoplossing: ondersteuning bij het uitwerken van het idee, maar ook hulp bij het opstellen van het plan van aanpak.  
  • Ondersteuning bij de digitale vaardigheden van de medewerkers binnen uw zorgpraktijk door inzet van digicoaches 

Heeft u vraagstukken op het gebied van digitalisering, maak deze gerust bij ons kenbaar! Hiervoor kunt u een mail sturen naar ict@zel.nl. 

 

U vindt op onze website per thema onze digitaliseringsinitiatieven en  welke ondersteuning ZEL biedt.  Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl