Ondersteuning zorgverleners

Afdeling ICT


Wat kunt u van ZEL verwachten?

  • Informatie over ontwikkelingen op het gebied van ICT
  • Uitwerking t.b.v. optimalisering gebruik van uw HIS
  • Ondersteuning van de optimalisering van de digitale overdracht naar andere zorgverleners
  • Hulp bij het opzetten van een innovatief project op ICT-gebied:  Ondersteuning bij het uitwerken van het idee, maar ook hulp bij het opstellen van het plan van aanpak

 

Werkgroep ICT eerste lijn

De werkgroep ICT eerste lijn bestaat uit vertegenwoordigers van diverse beroepsgroepen uit de eerste lijn en houdt zich bezig met ontwikkelingen op het gebied van ICT, wetgeving en regionale projecten. Concrete onderwerpen waar deze zeer actieve werkgroep zich mee bezig houdt, zijn: e-health en het voorbereiden op veiliger en vollediger delen van patiënt gerelateerde informatie.

Wat betekent dit voor u?
De leden van de werkgroep zijn er ook om inbreng te geven vanuit hun eigen beroepsgroep. Dus heeft u een ICT vraag over e-health of een app of heeft u ICT problemen? Geef dit dan door aan uw contactpersoon. Ook ideeën en suggesties op ICT gebied zijn van harte welkom. Uw contactpersoon zal uw vraag of suggestie bespreken in de werkgroep en de uitkomst vervolgens met u bespreken.

Wie zijn de leden van deze werkgroep en hoe kan ik ze bereiken? 

Nic van Paasen Fysiotherapeuten Nic@fysiotherapiedelft.nl
Miranda Doorduin Diëtisten miranda@vitaevoeding.nl
Ilona van der Werff Ergotherapeuten inieuwerf@ergotherapiethuis.com
Lia Gelton Psychologen geltonpsychologie@gmail.com
Joost Roth Apothekers j.c.Roth@apotheekmonster.nl
Erica Dellebeke-Poel Logopedisten erica.logopedist@gmail.com
Rick Heinen Oefentherapeuten rick.heinen@outlook.com
Madelon van Uffelen Verloskundigen madelonvanuffelen@live.nl

 

 

Helpen bij het oplossen van problemen met uw HIS leverancier

Wij kunnen u helpen langlopende problemen met bijvoorbeeld uw HIS leverancier op te lossen. In gezamenlijkheid zijn we veel beter in staat druk op te voeren bij de leveranciers. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling ICT via ICT@zel.nl.

Maak andere ICT vraagstukken ook gerust bij ons kenbaar! Wij willen graag weten waarmee we u nog meer van dienst kunnen zijn. Mail dan naar svermeij@zel.nl.

 

Keyusers

ZEL werkt samen met keyusers om ICT-projecten vanuit elk HIS-perspectief te beoordelen en te begeleiden. Daarnaast zijn de keyusers lid van de werkgroep ICT en denken mee over ICT projecten en de optimale inzet van ICT in de dagelijkse praktijk.

HIS Naam E-mail
CGM Huisarts Rene van Leeuwen rene.van.leeuwen@planet.nl
Promedico Cick Pouw secretariaat@zel.nl
Medicom Margreet van Miert hapnassaulaan@gmail.com
MicroHIS Luuk Redel redelweg@caiway.nl