Ondersteuning zorgverleners

Afdeling Digitalisering


Wat kunt u verwachten van ZEL?

  • Informatie over ontwikkelingen op het gebied van digitalisering 
  • Ondersteuning bij diverse thema’s m.b.t. digitalisering
  • Hulp bij het opzetten van een innovatief project op het gebied van digitalisering: ondersteuning bij het uitwerken van het idee, maar ook hulp bij het opstellen van het plan van aanpak. 

Heeft u vraagstukken op het gebied van digitalisering, maak deze gerust bij ons kenbaar! Hiervoor kunt u een mail sturen naar ict@zel.nl  

 

Stuurgroep ICT 

De stuurgroep ICT bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse beroepsgroepen uit de eerste lijn en houdt zich bezig met ontwikkelingen op het gebied van ICT, wetgeving en regionale projecten. Zij zijn verantwoordelijk voor de bewaking en sturing op het uitvoeren van de Regionale ICT visie eerstelijn. 

 

Vertegenwoordigers beroepsgroepen 

Verschillende vertegenwoordigers van de beroepsgroepen (paramedici en apothekers) geven hun inbreng vanuit hun eigen beroepsgroep. Dus heeft u een vraag over digitalisering bijvoorbeeld over e-health of een app of heeft u problemen met digitalisering of ICT? Geef dit dan door aan de betreffende contactpersoon. Ook ideeën en suggesties op gebied van digitalisering zijn van harte welkom. Uw contactpersoon zal uw vraag of suggestie bespreken in de werkgroep en de uitkomst vervolgens met u bespreken. 

 

Contactpersonen: 

 

Hulp bij problemen met uw ICT leverancier

Wij kunnen u helpen langlopende problemen met bijvoorbeeld uw ICT leverancier op te lossen. In gezamenlijkheid staan we sterker in gesprek met leveranciers. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling digitalisering via ICT@zel.nl.   

 

Keyusers

ZEL werkt samen met key users om digitaliseringsprojecten vanuit elk HIS-perspectief te beoordelen en te begeleiden.  

HIS Naam E-mail
CGM Huisarts Rita Heijdra rheijdra@caiway.nl
Promedico ict@zel.nl
Medicom Margreet van Miert hapnassaulaan@gmail.com
MicroHIS Luuk Redel redelweg@caiway.nl

 

 Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl