Ondersteuning zorgverleners

Afdeling Digitalisering


Wat kunt u van ZEL verwachten?

  • Informatie over ontwikkelingen op het gebied van ICT
  • Uitwerking t.b.v. optimalisering gebruik van uw HIS
  • Ondersteuning van de optimalisering van de digitale overdracht naar andere zorgverleners
  • Hulp bij het opzetten van een innovatief project op ICT-gebied:  Ondersteuning bij het uitwerken van het idee, maar ook hulp bij het opstellen van het plan van aanpak

 

Stuurgroep ICT eerstelijn

De stuurgroep ICT bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse beroepsgroepen uit de eerste lijn en houdt zich bezig met ontwikkelingen op het gebied van ICT, wetgeving en regionale projecten. Zij zijn verantwoordelijk voor de bewaking en sturing op realisatie Visie ICT

 

Wat betekent dit voor u?

De leden van de werkgroep zijn er ook om inbreng te geven vanuit hun eigen beroepsgroep. Dus heeft u een ICT vraag over e-health of een app of heeft u ICT problemen? Geef dit dan door aan uw contactpersoon. Ook ideeën en suggesties op ICT gebied zijn van harte welkom. Uw contactpersoon zal uw vraag of suggestie bespreken in de werkgroep en de uitkomst vervolgens met u bespreken.

 

Hoe kan ik ze bereiken? 

Nic van Paasen Fysiotherapeuten Nic@fysiotherapiedelft.nl
Sanne van Landsbergen Psychologen info@lijn1-psychologenpraktijk.nl
Joost Roth Apothekers j.c.Roth@apotheekmonster.nl

 

Wat kunt u van de afdeling ICT verwachten?

  • Informatie over ontwikkelingen op het gebied van ICT
  • Uitwerking t.b.v. optimalisering gebruik van uw HIS en regio applicaties zoals Zorgmail en Zorgdomein
  • Ondersteuning van de optimalisering van de digitale overdracht naar andere zorgverleners
  • Hulp bij het opzetten van een innovatief project op ICT-gebied: ondersteuning bij het uitwerken van het idee, maar ook hulp bij het opstellen van het plan van aanpak

 

Helpen bij het oplossen van problemen met uw ICT leverancier

Wij kunnen u helpen langlopende problemen met bijvoorbeeld uw ICT leverancier op te lossen. In gezamenlijkheid zijn we veel beter in staat druk op te voeren bij de leveranciers. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling ICT via ICT@zel.nl.  Maak andere ICT vraagstukken ook gerust bij ons kenbaar! Wij willen graag weten waarmee we u nog meer van dienst kunnen zijn. Mail dan naar rvermeer@zel.nl.

 

Keyusers

ZEL werkt samen met keyusers om ICT-projecten vanuit elk HIS-perspectief te beoordelen en te begeleiden.

HIS Naam E-mail
CGM Huisarts Rita Heijdra rheijdra@caiway.nl
Promedico Cick Pouw secretariaat@zel.nl
Medicom Margreet van Miert hapnassaulaan@gmail.com
MicroHIS Luuk Redel redelweg@caiway.nl

 

 Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389
Fax: 0174-631 818

Email: secretariaat@zel.nl