Ondersteuning zorgverleners

Afdeling ICT


Wat kunt u van ons verwachten?

  • Informatie over ontwikkelingen op het gebied van ICT
  • Uitwerking t.b.v. optimalisering gebruik van uw HIS
  • Ondersteuning van de optimalisering van de digitale overdracht naar andere zorgverleners
  • Hulp bij het opzetten van een innovatief project op ICT-gebied:  Ondersteuning bij het uitwerken van het idee, maar ook hulp bij het opstellen van het plan van aanpak

 

Helpen problemen oplossen met uw HIS leverancier

Wij kunnen u helpen langlopende problemen met bijvoorbeeld uw HIS leverancier op te lossen. In gezamenlijkheid zijn we veel beter in staat druk op te voeren bij de leveranciers. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling ICT via ICT@zel.nl.

Maak andere ICT vraagstukken ook gerust bij ons kenbaar! Wij willen graag weten waarmee we u nog meer van dienst kunnen zijn. Mail dan naar svermeij@zel.nl.