Ondersteuning zorgverleners

CGM Huisarts


Op deze pagina vindt u diverse handleidingen, formulieren, instructies etc. met betrekking tot declaratie en registratie van de chronische zorg, ZorgDomein, dossieroverdracht en tips &trucs voor CGM Huisarts. Voor meer informatie over ZorgMail kunt u terecht op de pagina over ZorgMail.

 

Inhoudsopgave

 

DM

Er zijn minimale meetwaarden die iedere praktijk geregistreerd moet hebben voor het praktijkclassificatiesysteem. Hiernaast zijn er aanvullende, facultatieve meetwaarden. Dit zijn meetwaarden die een praktijk kan registreren ten behoeve van de uitdraai van IPCI. Een praktijk zal op basis van deze waarden NIET beoordeeld worden! Op verzoek van de werkgroep Diabetes heeft de werkgroep ICT een minimale indicatorenset voor Diabetes ontwikkeld.

  • Klik hier voor de minimale meetwaarde DM,
  • Klik hier voor de facultatieve meetwaarde DM,
  • Instructie Registratie DM bijwerken labcodes – hoe de recente DM labcodes bijgewerkt kunnen worden in geval van gebruik van een eigen protocol in CGM Huisarts,
  • Instructie registratie nieuwe DM te importeren ZEL protocol,
  • Registratie DM Excel bestand (genoemd in de instructie).

 

COPD


Indicatorenset COPD

De afgelopen paar jaar hebben we verzoeken gekregen om meer gegevens kwijt te kunnen in de ZEL monitoringsformulieren voor COPD. We hebben besloten om indicatoren niet meer verplicht te laten invullen, maar om wel meer mógelijkheden te geven om indicatoren in te vullen. Met name op het gebied van spirometrie hebben we een aantal gegevens toegevoegd.
Daarnaast zijn er twee door de NHG geadviseerde indicatoren bijgekomen. Dit zijn de indeling in ziektelast en de indicator exacerbatie. De indeling in ziektelast vul je in bij elk regulier controle bezoek van een COPD-patiënt. De indicator exacerbatie dient ingevuld te worden indien de exacerbatie zich voordoet.

 

HVZ

Het in beeld krijgen van de HVZ populatie kan bij CGM Huisarts via de module “Kwaliteitsindicatoren”.

Het monitoringsformulier kan worden geïmporteerd via het HIs (Onderzoeken>Protocollen importeren/exporteren). Hierbij kan worden gekozen voor een monitoringformulier met tabbladen, of een monitoringsformulier zonder tabbladen.


Registratie HVZ het monitoringsformulier:


Bijwerken labcodetabel in CGM Huisarts

Het NHG brengt regelmatig een nieuwe versie van hun labcodetabel uit. Zodra de nieuwe tabel beschikbaar komt, kunt u die inlezen in CGM Huisarts, waarna u de codes kunt gebruiken in onderzoeken en protocollen. Hier kunt u instructies vinden hoe u eenvoudig de labcodetabel kan bijwerken.

Instructiekaart Onderhoud Protocollen

 

Declaratie

Om het declaratieproces van de chronische zorg verder te vereenvoudigen en veiliger te maken hebben we samenwerking gezocht met Calculus Software BV. Sinds 2003 heeft Calculus het programma Verzekerden Informatie Programma (VIP) op de markt samen met het online portaal VIPLive. VIPLive is een HIs-onafhankelijke dienst waarmee o.a. huisartsen in hun declaratieproces worden ondersteund. VIPLive maakt het declaratieproces van de chronische zorg gelden voor u als huisarts veiliger, eenvoudiger en overzichtelijker.

 

Patiëntenbestand aanmaken voor gebruik in VIPLive
De handleidingen zijn na inloggen bij VIPLive rechtsboven te vinden. Klik hierom in te loggen bij VIPLive.

Dit patiëntenbestand dient u in te lezen via uw beveiligde VIPLive omgeving. Klik hier voor een handleiding hoe u dit bestand kunt inlezen in uw VIPLive omgeving.

 

Vragen?
Voor vragen over het maken van patiëntenbestanden of het aanleveren in de VIPLive omgeving kunt u contact opnemen met de helpdesk van VIPLive. Dit kan telefonisch via 088 – 528 10 60 of via mail naar zg@calculus.nl.

Klik hier voor veelgestelde vragen met betrekking tot declaraties chronische zorg.

 

Registratie

Het NHG brengt regelmatig een nieuwe versie van hun labcodetabel uit. De HIS-en veranderen dit automatisch, wanneer u echter een eigen gemaakt protocol gebruikt, zult u de meetwaarde moeten aanpassen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ZEL.

Instructie voor het bijwerken van de labcode: er staat beschreven hoe de recente labcodes bijgewerkt kunnen worden in geval van gebruik van een eigen protocol in CGM Huisarts.

 

ZorgDomein

Op deze pagina vindt u de handleidingen hoe ZorgDomein werkt in CGM. Voor meer informatie over ZorgDomein kunt u terecht op de pagina over ZorgDomein.

 

Overdracht en verwijderen van patiëntendossier

Bij het veranderen van huisarts dient het patiëntdossier, met toestemming van de patiënt overgedragen te worden naar de nieuwe huisarts. Tevens dient het dossier bij de oude huisarts verwijderd te worden. De overdracht kan plaatsvinden via een MEDOVD-bericht, ongeacht het type HIS dat de ontvangende praktijk gebruikt. Dit is een digitaal bericht waarin de gegevens van de patiënt staan en die door de nieuwe huisarts ingelezen kan worden. Het patiëntendossier blijft hierbij wel in het HIS bestaan bij de oude huisarts en dient handmatig verwijderd te worden.

 

Tips & TrucsRoute

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl