Ondersteuning zorgverleners

Regionale afspraken digitale overdracht


Project Veiliger Zorg met Volledige Gegevens

Voor de continuïteit van zorg is het noodzakelijk dat medische gegevens van een patiënt tijdig beschikbaar zijn voor de opvolgende zorgverlener. Uit een analyse van de informatiestromen in de regio NWN-DWO bleek dat:

  • Medische gegevens onvoldoende beschikbaar zijn voor de opvolgende zorgverlener,
  • Reeds beschikbare digitale middelen niet optimaal worden ingezet.

Dit was aanleiding voor het opstarten van het project Veiliger Zorg met Volledige Gegevens onder aansturing van de regionale stuurgroep ICT.

Aan het project namen de volgende zorgorganisaties deel: Argos Zorggroep, Careyn, DSW Zorgverzekeraar, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Frankelandgroep, GGZ Delfland, Huisartsenpost Delft, Huisartsenpost Nieuwe Waterweg Noord, Huisartsenpost Westland, Ipse de Bruggen, Pieter van Foreest, Reinier de Graaf Gasthuis, ZEL, ZELA en Zonnehuisgroep Vlaardingen.

 

De afspraken

Uit het project is een handboek voortgekomen waarin afspraken opgenomen zijn over de manier waarop medische gegevens veilig digitaal worden gedeeld. Klik hier voor de verkorte versie. Verder is er ook een overzichtelijke kaart ontwikkeld met de regionale afspraken digitale overdracht: klik hier voor de kaart.

Per beroepsgroep is er een advieshandboek uitgebracht: klik op uw beroepsgroep om het advies te openen:Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl