Ondersteuning zorgverleners

Tolkdienst in de huisartsenpraktijk


Een patiënt die een taal spreekt die u niet begrijpt, is moeilijk te helpen. Daarom kunnen huisartsen en hun medewerkers GRATIS gebruik maken van de tolkdienst van Global Talk (voorheen TVcN) mits bij de aanvraag een klantcode wordt vermeld. Het Fonds Achterstandswijken betaalt de kosten van de gebruikte tolkdiensten.

Lees hier hoe u de dienst aanvraagt en welke voorwaarden er zijn.

Wat wordt vergoed

Het FAW WSD vergoedt de kosten van de tolkdiensten van Global Talk voor huisartsen én medewerkers in de regio waar het gaat om:

  • ad hoc telefonische tolkdiensten,
  • gereserveerde telefonische tolkdiensten (voor talen die minder voorkomen),
  • een tolk in persoon (bij moeilijke patiënten).

 

Global Talk

Het FAW ondersteunt op deze wijze de huisartsenpraktijken bij hun communicatie met anderstalige patiënten. Global Talk heeft meer dan 30 jaar ervaring met tolk- en vertaaldiensten in de zorgsector en levert tolkdiensten in meer dan 130 talen. Global Talk is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer 088 – 255 52 22 of via de app, die u hier kunt downloaden.

 

 Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl