Ondersteuning zorgverleners

Fonds Achterstandswijken (FAW)


 

 

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Contact
 3. Praktische zaken
 4. Nieuws vanuit de achterstandsfondsen
 5. Vergoeding Tolkdienst in de huisartsenpraktijk
 6. Het uurgesprek
 7. Beperkte gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid
 8. Voorlichtingsmap Begrijp je Lichaam
 9. Zelfzorgfolders
 10. Implementatie van groepsbijeenkomsten
 11. Achtergrond informatie en voorlichtingsmateriaal

 

Inleiding

Patiënten in opslagwijken, de zgn. achterstandswijken, bezoeken over het algemeen vaker hun huisarts, hebben meer vragen per consult en hebben statistisch gezien een grotere kans op ziekte. Hun zorgvraag is meestal ook gecompliceerder dan die van patiënten in andere wijken. 

Het doel van het Fonds Achterstandswijken (FAW) is behoud en beschikbaarheid van kwalitatief goede huisartsenzorg in achterstandsgebieden, bijvoorbeeld door werklastvermindering van de huisarts en behoud van het werkplezier. 

Huisartsen ontvangen voor elke patiënt, die woonachtig is in een erkende achterstandswijk, een toeslag op het inschrijvingstarief via de zorgverzekeraar. Het Fonds Achterstandswijken ontvangt voor diezelfde patiënten een moduletarief per patiënt via Zorgverzekeraars Nederland. 

In deze factsheet vindt u een toelichting op de aanvullende financiering van huisartspraktijken met patiënten woonachtig in een opslagwijk. 

 

Contact

Heeft u vragen over het Fonds Achterstandswijken, het aanvragen van projecten of over lopende projecten, dan kunt contact opnemen met Antoinet Smallegange of Sandra van Det, via e-mail: faw@zel.nl.

 

 

Praktische zaken FAW

Lees in het Reglement FAW WSD 2021 over de organisatie van het fonds, voorbeeldprojecten en de criteria voor projectaanvragen. Hieronder enkele praktische zaken uit het reglement:

 • Hoe vraag ik een praktijkgebonden budget of praktijkoverstijgend project aan? Klik hier.
 • Waaraan moet een aanvraag voldoen?
 • Taken en samenstelling van de klankbordgroep
 • De postcodegebieden worden periodiek toegewezen door de overheid. Op dit moment werken we volgens de toewijzing vanaf 2019. Bekijk hier het overzicht.

 

Nieuws vanuit de achterstandsfondsen

Nieuws uit de diverse achterstandsfondsen in Nederland wordt verzameld door de landelijk projectadviseur en geplaatst op achterstandsfondsen.nl. Hier vindt u informatie over de speerpunten van de achterstandsfondsen, projecten, informatie over de landelijke actie “De klok tikt…”

 

Vergoeding Tolkdienst in de huisartsenpraktijk

Een patiënt die een taal spreekt die u niet begrijpt, is moeilijk te helpen. Daarom kunnen huisartsen en hun medewerkers GRATIS gebruik maken van de tolkdienst van het Tolk- Vertaalcentrum Nederland (TVcN) mits bij de aanvraag een klantcode wordt vermeld. Lees hier hoe u de dienst aanvraagt en welke voorwaarden er zijn.

 

Het uurgesprek

Het doel van het uurgesprek is om met de patiënt alle medische en psychosociale factoren te identificeren en te bespreken die een rol spelen bij de klachten. Het uur kan deels ook gebruikt worden om de nodige afstemming met het (zorg) netwerk rondom de patiënt (MDO) te verzorgen. Dit resulteert uiteindelijk in beter passende zorg en minder consulten in de toekomst. Lees verder.

 

Beperkte gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid

Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden van mensen om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen. Lees hier meer over gezondheidsvaardigheden en wat dit betekent voor uw praktijk. Ook geven we veel tips en tools om direct mee aan de slag te gaan.

 

Voorlichtingsmap Begrijp je Lichaam

Begrijp je Lichaam is een voorlichtingsmap met eenvoudige afbeeldingen en teksten over het menselijk lichaam en veel voorkomende ziektebeelden. De afbeeldingen ondersteunen de voorlichting en uitleg aan patiënten die onvoldoende kunnen lezen en schrijven en beperkt gezondheidsvaardig zijn. Met de webversie van de map is deze nóg eenvoudiger in het gebruik tijdens het spreekuur. De map vindt u hier: www.begrijpjelichaam.nl

 

Zelfzorgfolders

Klik hier voor informatie over de zelfzorgfolders, ontwikkeld door GGD Nederland voor de gezondheidsvoorlichting aan anderstaligen.

 

Implementatieplan voor groepsbijeenkomsten

Op diverse plekken in Nederland organiseren huisartsenpraktijken in achterstandswijken groepsbijeenkomsten voor hun patiënten. De invulling en het karakter van deze bijeenkomsten zijn verschillend, maar ze hebben allemaal hetzelfde doel; het bevorderen van kwaliteit van leven en het vergroten van de kennis en zelfmanagement van patiënten. Zorgverleners en patiënten zijn positief over deze groepsbijeenkomsten.

In het begin komt er bij deze manier van werken nogal wat kijken op organisatorisch en inhoudelijk gebied. Dit kan de kans van slagen van de groepsbijeenkomsten beïnvloeden. Het doel van dit werkplan is om het voor huisartsenpraktijken makkelijker te maken om deze manier van werken te implementeren in de dagelijkse praktijk. In het werkplan zijn twee soorten groepsbijeenkomsten beschreven; groepsvoorlichtingsbijeenkomsten en het gezamenlijk medisch consult. Deze twee groepsbijeenkomsten verschillen van opzet en invulling en zijn dan ook apart beschreven. Klik hier voor het werkplan.

Het is voor FAW-huisartsenpraktijken mogelijk, binnen de ruimte van het praktijkgebonden budget, een vergoeding te krijgen voor voorlichting in de praktijk.

 

Achtergrondinformatie en voorlichtingsmateriaalRoute

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl