Ondersteuning tijdens Corona in Westland

Ondersteuning tijdens Corona in Westland


Nu bestaande contacten en ondersteuning van uw patiënten (deels) wegvallen, kan het juist voor de kwetsbare groepen een moeilijke periode zijn. Mensen ervaren praktische problemen, met bijvoorbeeld boodschappen doen, maar ook eenzaamheid en stress.

Organisaties binnen het sociale domein ondersteunen ook nu kwetsbare inwoners, met de beperkte mogelijkheden en menskracht die zij in deze periode hebben. Daarnaast brengen zij in een aantal gemeenten de bewonersinitiatieven in kaart, om ook hier optimaal de verbinding mee te leggen.

Krijgt u signalen van een patiënt dat hij of zij ondersteuning nodig heeft en dat dit niet kan worden geboden vanuit het eigen netwerk van de patiënt? Mogelijk kunnen onderstaande organisaties in uw gemeente iets voor hen betekenen.

Westland

Vitis Welzijn
Ook Vitis Welzijn heeft veel besluiten moeten nemen die voor de inwoners van Westland zeer merkbaar zullen zijn. Vitis heeft de focus gelegd op wat ze wél voor de inwoners kunnen doen. Het belangrijkste is op dit moment bereikbaarheid. Het belteam zit met dubbele bezetting klaar om te helpen, een vraag te beantwoorden of gewoon een praatje. Het nummer is 0174 – 630358. Verder leggen de welzijnsadviseurs contact met  zo veel mogelijk mensen waarvan zij weten dat zij zich in een kwetsbare positie bevinden waarbij ook aandacht is voor mantelzorgers. De sociaal makelaars richten zich op de organisaties in ons netwerk en met Westlandvoorelkaar.nl verbinden we individuele vraag en aanbod. Maakt u zich zorgen om een inwoner? Bel Vitis via bovenstaand nummer of geef dit nummer door aan uw patiënt en/of zijn netwerk.

SKT
Het SKT is op de volgende manieren bereikbaar:

*Voor huisartsen: wanneer de betreffende patiënt nog niet bekend/aangemeld is bij het SKT kan dit via onze contactpersonen voor de huisartsen/praktijkondersteuners. Op 18 maart is een mail naar de praktijken verzonden met de contactgegevens van de contactpersonen. De medewerkers zijn, op hun werkdagen, mobiel en via e-mail goed bereikbaar. Als direct contact niet lukt, stuurt u dan een terugbelverzoek;
indien contact niet kan wachten of u een patiënt wil aanmelden bij het SKT, belt u dan met onze bureaudienst op 0174-673605 (tussen 9.30-17 uur). Let op! Dit nummer is alleen voor professionals, zoals u;
* Patiënten die al bekend zijn bij het SKT hebben het nummer van hun zorgregisseur;
op www.SKTWestland.nl is het mogelijk om een contactformulier in te vullen. De bureaudienst neemt dan contact met u op.Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl