Ondersteuning tijdens Corona in Vlaardingen

Ondersteuning tijdens Corona in Vlaardingen


Schiedam, Vlaardingen, Maassluis; Senioren Welzijn
Senioren Welzijn biedt deze periode de volgende diensten aan senioren en hun mantelzorgers:

Een overzicht van alle lokale – en regionale activiteiten / acties en initiatieven
Telefonisch informatie en advies / doorverwijzing / luisterend oor / sociaal contact (zo nodig met inzet van vrijwilligers). Zij houden contact met onze eigen bestanden van kwetsbare ouderen en signaleren n.a.v. de contacten:

  1. wat de vragen zijn,
  2. waar behoefte aan is,
  3. hebben zicht op het aanbod in de diverse wijken) en vragen na bij de senioren of de gevraagde dienst naar tevredenheid is geleverd.

Als er kleine organisaties omvallen, door ziekte e.d. kunnen ze aan ons vragen om de contactfunctie over te nemen.

U kunt patiënten die extra zorg of diensten nodig heeft doorgeven via het volgende nummer: 010-2486888 of via e-mail: info@seniorenwelzijn.nl. Vermeld dat u belt voor de Corona crisislijn.

Vlaardingen
De wijkteams Vlaardingen zijn bereikbaar via de gebruikelijke weg: van maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur, via (010) 473 10 33 en via e-mail: info@wijkteamsvlaardingen.nl.

www.vlaardingenhelpt.nl 
Deze website is een initiatief van KLiK Vrijwilligers, onderdeel van de gemeente Vlaardingen. Het een digitaal prikbord waarop projecten, initiatieven én mensen die als vrijwilliger willen helpen bij elkaar worden gebracht. Kent u mensen die hulp of zorg nodig hebben? Of mensen die dit willen/kunnen bieden? U kunt uw patiënten attenderen op deze site, voor vragen van boodschappen doen tot het bieden van een luisterend oor aan ouderen die alleen wonen.