a Nascholingsagenda ZEL - Zel
Nascholingsagenda
« terug naar het zoekresultaat

Tweedaagse 2022 - 16 & 17 maart (DWO)


Scholing is volgeboekt plaatsen op wachtlijst is mogelijk


Dermatologie  "mozeskriebel, ik word oud"
In deze scholing dermatologie richten wij ons met name op de ouder wordende huid.
Aan de orde komen: pruritus (senilis), benigne veranderingen, (pre)maligniteiten, actinische keratose.
Wanneer wel en wanneer géen biopt, wat kan je zelf lokaal behandelen en hoe?
Hoe maak je optimaal gebruik van de meekijkconsulten en last but not least:
Is verwijzing naar een huidtherapeut zinvol medisch handelen?
Kortom leerzaam en praktisch en veel plaatjes!

Proctologie
Denkt men van oudsher bij proctologie aan het verwijderen aambeien en fissuurtjes, inmiddels ontwikkelt de proctologie zich als een integratieve wetenschap van aandoeningen van anus, endeldarm en hele bekkenbodemgebied, waarbij urologie, gynaecologie, dermatologie, MDl en psychologie een rol kunnen spelen.
De behandelmethode volgt het biopsychosociale model.
Van de (traditionele) aambeien en fistels tot de fecale incontinentie en de chronisch anale pijn patiënt.
What is best and what is new in de medisch specialistische behandeling?
Wat kan de huisarts zelf doen in de acute en (onverhoopt) langdurige (peri-)anale klachten?

Obesitas en bariatrie
In 2020 had 50,0% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder overgewicht en 15% ernstig overgewicht (obesitas).(cijfers RIVM)
De huisarts ziet ook steeds meer mensen met overgewicht.
Er is een toename te verwachten van obesitas-gerelateerde co morbiditeit zoals diabetes mellitus type 2, hart- en vaatziekten, hypertensie, slaapapnoe, infertiliteit, gewrichtsproblematiek en kanker.
Steeds vaker melden patiënten zich bij de huisarts voor een vraag om medicatie tegen overgewicht of voor verwijzing naar een bariatrisch chirurg. Maar wat betekent dit alles voor de huisarts en voor de patiënt zelf?
In deze nascholing zullen we ingaan op:
- Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van obesitas,
- Farmacotherapie bij obesitas,
- Besluitvorming tot bariatrie en het voortraject,
- Verschillende soorten bariatrische ingrepen, complicaties en late complicaties en de effecten op de
obesitas-gerelateerde comorbiditeit.
- Nazorg na bariatrie en de rol van de huisarts daarbij in de begeleiding, controles en medicatie.

Verwijzen is een kunst
Dagelijkse kost voor de huisarts: verwijzingen schrijven. Uit zorg voor de patiënt, op aandringen van de patiënt, maar altijd met een reden, met een vraag. Stellen we die vraag zo, dat de specialist deze begrijpt en beantwoordt? We doen het vast wel goed, maar kan het ook beter? En handiger? In deze nascholing nemen we onze eigen verwijzingen onder de loep in de vorm van feedback en spiegelinformatie. Zorgdomein is ons middel bij de verwijzingen, zijn daarin ook nog handige tips en tricks te bedenken?Doelgroep:Huisarts

Planning

Datum Begin Eind
16-03-2022 08:30 16:30
17-03-2022 08:30 16:30

Locatie

Zorgorganisatie Eerste Lijn

Ledenprijs

€ 0,00

Niet-ledenprijs

€ 910,00

Voor ZEL nascholingen bestaan diverse financieringsstromen en daardoor verschillende tarieven. Klik op deze link voor informatie.

Accreditatie punten (is aangevraagd)

Accreditatie Huisartsen14 punten

Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl