a Nascholingsagenda ZEL - Zel
Nascholingsagenda
« terug naar het zoekresultaat

DM Basisscholing instellen op insuline 2/2


U kunt zich niet aanmelden voor deze datum  daar dit deel twee betreft van scholing gestart woensdag 14 september.

Scholing bestaat uit twee delen. Er wordt op beide data op u gerekend
Woensdag 14 september
Woensdag 5 oktober Aanmelden voor deze datum regelen wij

Er wordt nog een online bijeenkomst met u gepland voor medio januari/februari. Informatie hierover volgt tijdens de scholing van 5 oktober.


Verreweg de meeste mensen met type 2 Diabetes Mellitus worden tegenwoordig in de eerste lijn behandeld en heel vaak zal de huisarts, in veel gevallen samen met de praktijkondersteuner, een belangrijk deel van de zorg voor zijn of haar rekening nemen. Dat is een stap in de goede richting, want met de enorme toename van het aantal patiënten is extra capaciteit in de eerstelijnszorg onmisbaar. Tegelijkertijd maakt deze verschuiving in de zorg het noodzakelijk dat men goed geschoold is en blijft.

Deze modulaire en praktijkgerichte nascholing levert daartoe een belangrijke bijdrage.
Het programma concentreert zich op de specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn bij het starten en begeleiden van insulinetherapie. In deze intensieve nascholing zal de docent u de instrumenten aanreiken die onontbeerlijk zijn bij het verlenen van de juiste zorg aan deze groeiende patiëntengroep.Doelgroep:HuisartsPraktijkondersteuner

Planning

Datum Begin Eind
05-10-2022 13:00 17:30

Locatie

Zorgorganisatie Eerste Lijn

Ledenprijs

€ 0,00

Niet-ledenprijs

€ 540,00

Voor ZEL nascholingen bestaan diverse financieringsstromen en daardoor verschillende tarieven. Klik op deze link voor informatie.

Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl