Nascholingsagenda
« terug naar het zoekresultaat

Geannuleerd: ZELA: Farmacotherapie na bariatrische chirurgie


Bariatrische chirurgie brengt veranderingen van het maagdarmkanaal tot stand. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op de farmacodynamiek en farmacokinetiek van geneesmiddelen. Bepaalde toedieningsvormen zijn minder geschikt voor patiënten die een bariatrische operatie hebben ondergaan. De veranderingen in het maagdarmkanaal kunnen bovendien leiden tot klachten als reflux en het dumpingsyndroom. Tot slot kunnen tekorten optreden aan vitamines en mineralen.


Tijdens de nascholing Farmacotherapie na bariatrische chirurgie komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
• Welke pijnstillers kunnen gebruikt worden na bariatrische chirurgie?
• Kan een patiënt nog een preparaten met een gereguleerde afgifte gebruiken?
• Kan een patiënt nog bisfosfonaten gebruiken?
• Zijn orale anticonceptiva nog betrouwbaar na de operatie?
• Van welke vitamines en mineralen is suppletie nodig na een bariatrische ingreep?
• Hoe zinvol is het gebruik van metformine en statines?
• Bij welke geneesmiddelen is therapeutic drug monitoring noodzakelijk?


De cursus biedt u handvatten om het geneesmiddelengebruik te optimaliseren bij de steeds groter wordende groep patiënten die een bariatrische ingreep hebben ondergaan. De verschillende soorten bariatrische ingrepen komen aan de orde en het gebruik van geneesmiddelen wordt besproken aan de hand van casuïstiek.


Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk. Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Prem Adhien, apotheker/epidemioloog door PAO Farmacie die de scholing gaat geven.


Leerdoelen
Na het volgen van de nascholing farmacotherapie na bariatrische chirurgie:
• Bent u op de hoogte van de wetenschappelijke stand van zaken over de veranderende farmacokinetiek na een bariatrische ingreep.
• Kunt u advies geven over het gebruik van pijnstillers, bisfosfonaten, orale anticonceptiva, metformine en statines bij patiënten die een bariatrische ingreep hebben gehad.
• Weet u bij welke geneesmiddelen therapeutic drug monitoring noodzakelijk is.
• Kunt u weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over de optimale toedieningsvormen na bariatrische chirurgie.Doelgroep:Apotheker

Planning

Datum Begin Eind
05-09-2022 19:00 22:00

Locatie

Zorgorganisatie Eerste Lijn

Ledenprijs

€ 125,00

Niet-ledenprijs

€ 225,00

Voor ZEL nascholingen bestaan diverse financieringsstromen en daardoor verschillende tarieven. Klik op deze link voor informatie.

Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl