a Nascholingsagenda ZEL - Zel
Nascholingsagenda
« terug naar het zoekresultaat

ZEL: Laaggeletterdheid combinatiescholing e-learning en fysieke scholing


Gesprekken voeren met laaggeletterde patiënten. Hoe pakt u dat aan?

"Laaggeletterden hebben meer moeite met taal, rekenen en de computer en dat is van grote invloed op hun (ervaren) gezondheid"

Uw patiënt:
- ontvangt meer begrip en dat zorgt voor minder schaamte, helpt taboe te doorbreken;
- ervaart dat de communicatie meer aansluit op zijn/haar vaardigheden;
- de hulp krijgt die nodig is om zijn/haar gezondheid te vergroten.

U als zorgverlener:
- deze patiënten beter kan herkennen/signaleren en het taboe rond laaggeletterdheid beter bespreekbaar kan maken;
- meer inzicht krijgt in de problematiek van laaggeletterdheid en de relatie met gezondheid;
- praktische steun/middelen (actuele sociale kaart en doorverwijsafspraken met partners in de wijk) krijgt.

De scholing:
- De methode, ontwikkelt door Lost Lemon, geeft u meer inzicht in de verschillende typen laaggeletterden (zgn. persona's). Dit helpt om uw communicatie aan te passen aan wat die specifieke patiënt nodig heeft;
- de praktische groepstraining met trainingsacteur leert u gesprekken te voeren die aansluiten bij de patiënt met laaggeletterdheid;
- Met de toolkit Laaggeletterdheid kunt u in de praktijk oefenen;
- tijdens de groepsevaluatie wisselt u ervaringen uit met collega's en kunt u van elkaar leren.

Deze scholing bestaat uit een e-learning en een groepstraining, met trainingsacteur.
De e-learning wordt verzorgd door ZEL.
De groepstraining wordt verzorgd door Lost Lemon.

De stappen:
- Aanmelden voor 1 oktober.
- De link naar naar de e-learning ontvangt u voor half oktober.
  De e-learning kunt u op een eigen gekozen moment volgen en duurt circa 1,5 uur.
- Maandag 31 oktober, groepstraining met trainingsacteur.
- Oefenen en toepassen in de praktijkDoelgroep:DoktersassistentFonds Achterstandswijken

Log in voor inschrijven scholing

Planning

Datum Begin Eind
31-10-2022 19:00 21:00

Locatie

Zorgorganisatie Eerste Lijn

Ledenprijs

€ 0,00

Niet-ledenprijs

€ 200,00

Voor ZEL nascholingen bestaan diverse financieringsstromen en daardoor verschillende tarieven. Klik op deze link voor informatie.

Afmeldprocedure

Bij verzuim en afmelden is artikel 13 van de algemene voorwaarden van toepassing. Klik op deze link voor informatie

Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl