a Nascholingsagenda ZEL - Zel
Nascholingsagenda
« terug naar het zoekresultaat

COPD Basis Caspir 534.657 vervolg op scholing van 12 september '22


Deel twee van de basis Caspir scholing welke is gestart op 12 september 2022.

Caspir module 1  t/m 5
Doelgroep:  huisarts en praktijkondersteuners uit praktijken waar spirometrieën in eigen beheer worden uitgevoerd.

Data: Maandag 12 september 2022 en maandag 20 maart 2023. Belangrijk is dat u beide avonden kan komen.
Wij moeten wegens hoge inkoop en uitvoeringskosten een tarief vragen van €450,- per persoon
Wat kunt u van deze scholing verwachten:
Vorm
De cursus is opgebouwd uit een aantal aparte modules.


Module 1
Thuis bestuderen van module 1 via toegestuurde inlogcode (1 uur)
Deze e-learningmodule gaat over de basisbeginselen van het uitvoeren en beoordelen van spirometrie in de huisartsenpraktijk.

Module 2  datum maandag 12 september 2022 Locatie ZEL nascholingruimte Naaldwijk. Vanaf 17.30 uur inloop met buffet. Start scholing 18.00 uur tot ongeveer 21.30 uur.
Avond nascholing (3 uur)
Programma: Achtergrond longfysiologie, uitvoering spirometrie volgens ATS/ERS richtlijn 2005, inhoud NHG-PraktijkWijzer 2008 over spirometrie, organisatie spirometrie, keuze apparaat, onderhoud en kwaliteitscontroles, start interpretatie. Accreditatie: 3 punten
Module 3
Meekijken in een regionaal longfunctie laboratorium (2 uur)
De uitvoerder en beoordelaar kijken mee bij 5 longfunctietests bij regulier ingeplande patiënten in een longfunctielaboratorium in regio. Drie verschillen / overeenkomsten te noteren in uitvoering spirometrie en drie tests samen interpreteren.
Hierover hebben wij afspraken gemaakt met het Reinier de Graaf en het Franciscus Gasthuis & Vlietland. U dient hiervoor zelf een afspraak te maken, na de eerste bijeenkomst. Hoe een afspraak te maken hoort u op de eerste lesavond. Belangrijk is dat dit stagebezoek heeft plaatsgevonden voor de start van module 5.
Accreditatie 2 punten
Module 4
In de praktijk verzamelen van een portfolio met eigen spirometrie. (ongeveer 3 tot 6 uur)
Deze dient voor 6 februari 2023 te zijn ingeleverd.
Accreditatie 1 punt
Module 5  
maandag 20 maart 2023 locatie ZEL nascholingsruimte Naaldwijk. Vanaf 17.30 uur inloop met buffet. Start scholing 18.00 uur tot ongeveer  21.30 uur
Bespreken inhoud portfolio van deelnemer, casusbespreking, praktijkexamen en afsluitende eindtoets.
Accreditatie 3 punten


Belangrijk is dat u beide avonden kan komen.
Er zijn al veel mensen door ons geschoold, de kans is groot dat de praktijkondersteuner wel geschoold is maar de huisarts nog niet (of andersom) Daar het een duo scholing is (ha samen met poh) kan het zijn dat indien u alleen komt u gekoppeld wordt aan iemand van de andere beroepsgroep. Het is uiteraard niet de bedoeling dat mensen deze scholing voor de tweede keer moeten volgen.

Accreditatie en Certificaat (verloopt beide via de CAHAG)
De accreditatie geldt voor huisartsen, verpleegkundig specialisten (VSR), praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen (NVvPO en V&VN). Het toekennen van accreditatiepunten vindt plaats per module. Het CASPIR certificaat wordt alleen uitgereikt als de deelnemer module 1 tot en met 5 heeft gevolgd.Doelgroep:BasisartsHuisartsHuisarts hidhaHuisarts waarnemerPraktijkondersteunerVerpleegkundig specialist

Planning

Datum Begin Eind
20-03-2023 18:00 21:30

Locatie

Zorgorganisatie Eerste Lijn

Ledenprijs

€ 450,00

Niet-ledenprijs

€ 750,00

Voor ZEL nascholingen bestaan diverse financieringsstromen en daardoor verschillende tarieven. Klik op deze link voor informatie.

Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl