Nascholingsagenda
« terug naar het zoekresultaat

E-learning DM: Eerste hulp bij diabetisch voetulcus – een multidisciplinaire NDF nascholing | MedNet


Eerste hulp bij diabetisch voetulcus – een multidisciplinaire NDF nascholing Eerste hulp bij diabetisch voetulcus – eenmultidisciplinaire NDF nascholing | MedNet

Bij een diabetisch voetulcus gaat het snel van kwaad tot erger. 20.000 mensen lopen dat risico! Deze nascholing gaat over tijdige signalering, behandeling en doorverwijzing en de multidisciplinaire benadering die daarvoor nodig is. U leert hoe u als zorgverlener, als team, als netwerk uw bijdrage kunt leveren om er op tijd bij te zijn, de patiënt te betrekken en tijdig door te verwijzen. Om zo amputaties en verlies van kwaliteit van leven te voorkomen.

Het doorlopen van deze e-learning duurt ongeveer 1 uur.

Sprekers
Jaap Kroon, kaderhuisarts diabetes PoZoB
Dr. Nicolaas Schaper, internist
Lian Stoeldraaijers, (diabetes)podotherapeut

Accreditatie
Accreditatie voor deze e-learning is toegekend voor 1 punt (ID: 460352) door:

Kwaliteitsregister V&V (voor Praktijkondersteuners huisartsen somatiek, Praktijkverpleegkunde en Diabetes Zorg)
ABC1 (Accreditatiebureau Cluster 1), geldig tot 15-3-2024

Voor wie?
Deze nascholing is primair bedoeld voor huisartsen, diabetesverpleegkundigen en praktijkondersteuners/-verpleegkundigen, maar staat open voor alle diabeteszorgverleners die geïnteresseerd zijn.

Kosten
De kosten voor deze e-learning bedragen € 49.

Vragen?
Voor vragen over deze e-learning kunt u terecht bij nascholing@springer.com.Doelgroep:HuisartsPraktijkondersteunerVerpleegkundige

Locatie

Onbekend

Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl